Alcatel One Touch 1010D handleiding

Alcatel One Touch 1010D

Bekijk hier de Alcatel One Touch 1010D handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Smartphone handleiding is geheel gratis.

Merk
Alcatel
Model
One Touch 1010D
Product
Smartphone
EAN
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www3.alcatel-lucent.com/alcatel/
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
1
Uw telefoon ..............
1.1 Toetsen
(1)
/
(2)
Navigatietoets
Optie bevestigen (druk in het midden van de toets)
Beantwoorden
Bellen
Vanuit het welkomstscherm:
Oproeplijst (nummerherhaling) (kort indrukken)
Toestel aan/uitzetten (lang indrukken)
Gesprek beëindigen
Terug naar welkomstscherm
Linker functietoets
Rechter functietoets
Voicemail beluisteren (lang indrukken)
Bij bewerken:
- Kort indrukken: naar de symbolenlijst
- Lang indrukken: nul invoeren
Bij bewerken:
- Kort indrukken: invoertype veranderen
- Lang indrukken: naar de talenlijst
Vanuit het welkomstscherm:
- Kort indrukken: #
- Lang indrukken: de trilstand in-/uitschakelen
(3)
- Lang indrukken:
de stille modus in-/uitschakelen
(4)
Bij bewerken:
- Kort indrukken:
(spatie)
Vanuit welkomstscherm
- Kort indrukken: kies "5"
- Lang indrukken: Zaklantaarn aan/uitzetten
1.2 Symbolen op het welkomstscherm
(1)
Accustatus.
Doorschakeling actief: uw gesprekken worden
doorgeschakeld.
Alarm of afspraken geprogrammeerd.
Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.
U hebt een voicemailbericht ontvangen.
Gemiste oproepen.
Radio is aan.
In uw eigen land een ander netwerk gebruiken.
SIM-kaart ontbreekt.
Stilte: beltonen, pieptonen en trilfunctie zijn uitgeschakeld
op uw toestel, behalve voor herinneringen.
Ongelezen SMS.
Vliegtuigmodus.
2
Het toestel
gebruiksklaar maken
...
2.1 Het toestel in gebruik nemen
Achterkant van het toestel verwijderen/plaatsen
De accu verwijderen en plaatsen
SIM-kaart plaatsen/verwijderen
1010X
1010D en 1011D
Schuif de SIM-kaart met de chip naar beneden op zijn plaats.
Controleer of de kaart goed in het toestel is geplaatst. Om de
kaart uit het toestel te halen drukt u er licht op, waarna u hem
uit zijn vakje kunt schuiven.
Opladen van de accu
Sluit de acculader aan op uw telefoon en een stopcontact
Als de accu leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren
voordat het opladen wordt gestart.
Wees voorzichtig bij het aansluiten en loshalen van het
laadsnoer op het toestel.
Zorg dat de accu goed in het toestel zit voordat u de lader
aansluit.
Het stopcontact moet dichtbij en goed bereikbaar zijn.
Gebruik geen verlengsnoeren.
Laad de accu helemaal op (ongeveer 3 uur) als u de telefoon
voor het eerst gebruikt. Wij adviseren om het toestel elke
dag even op te laden. Het is het beste om de accu altijd
helemaal op te laden (
).
Om stroomverbruik en energieverspilling te beperken, moet u
de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen,
de tijdsduur van de achtergrondverlichting verminderen,
enzovoort.
De accu is volledig opgeladen wanneer de animatie
niet meer beweegt.
2.2 Uw toestel aanzetten
Druk op tot het toestel aanstaat.
2.3 Uw toestel uitzetten
Druk in het welkomstscherm op .
6
Oproeplijst .........
6.1 Toegang
U kunt de functie openen via de volgende opties:
Selecteer
in het hoofdmenu
Druk op de verzendtoets op het startscherm
6.2 Beschikbare opties
Wanneer u op "Opties" drukt, kunt u toegang krijgen tot
Bekijken, SMS verzenden, Opslaan in contacten,
Bewerken vóór bellen, Toevoegen aan zwarte lijst,
Toevoegen aan witte lijst, Wissen, enzovoort.
7
FM-radio ..............
Uw telefoon beschikt over een radio
(1)
met RDS-functie. U kunt
de toepassing gebruiken als een gewone radio met voorkeur
zenders of met gelijktijdige informatie over het radioprogramma
waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst
dienst aanbieden. U kunt naar de radio luisteren terwijl u andere
toepassingen gebruikt.
8
Instellingen ..........
Ga vanuit het welkomstscherm naar het menu, kies het symbool
en vervolgens de functie van uw keuze, waarna u de telefoon naar
eigen voorkeur kunt instellen: Toestelinstelling, Oproepinstelling,
Beveiliging, Netwerk, Standaard herstellen, Dual-SIM modus
omschakelen
(2)
, Dual-SIM instelling
(2)
.
Snelstartgids
Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u
naar www.alcatelonetouch.com om de volledige
gebruikershandleiding te downloaden (alleen in het Engels).
Op de website kunt u ook de veelgestelde vragen raadplegen
(alleen in het Engels).
Dit apparaat voldoet aan de van toepassing
zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/
kg. U kunt de specifieke hoogste SAR-
waarden vinden op pagina 21 van deze
gebruiksaanwijzing.
Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt
terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u
een goedgekeurd accessoire, zoals een
houder, gebruiken of anderszins zorgen
voor een afstand van 1,0 cm tot het
lichaam om te voldoen aan de vereisten
voor blootstelling aan radiogolven. Houd
er rekening mee dat het product
radiogolven kan uitzenden, ook als u niet
belt.
www.sar-tick.com
(1)
De pictogrammen en illustraties in deze handleiding dienen ter
informatie.
Nederlands - CJB1770ALAEA
4
Contacten .........
4.1 Uw contacten bekijken
Ga naar de “Contacten” door vanuit het welkomstscherm
op de
/
toets te drukken en vervolgens in het menu het
symbool
te selecteren.
In het Dual SIM-model zijn alle contacten op SIM1 en SIM2
beschikbaar in dit menu
(1)
.
4.2 Een contact toevoegen
U kunt een nieuw contact toevoegen in de telefoon of de
SIM-kaart door "Nieuw contact" te selecteren.
5
Berichten ............
5.1 Bericht schrijven
Kies in het hoofdmenu "Berichten" om een SMS te schrijven.
U kunt een bericht intypen of een standaardbericht uit
Sjablonen invoegen. Kies tijdens het schrijven van een bericht
"Opties" om naar alle berichtopties te gaan. U kunt berichten
die u vaak verstuurt bewaren in Concepten.
Specifieke letters (o.a. met accent) zorgen ervoor
dat het SMS-bericht groter wordt. Dit kan tot
gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten
worden verzonden naar de ontvanger.
(1)
Alleen 1010D en 1011D.
3
Oproepen .................
3.1 Bellen
Toets het nummer in dat u wilt bellen en druk vervolgens op
. Foutief ingevoerde tekens kunt u wissen met de rechter
functietoets.
Om het gesprek te beëindigen drukt u op .
Alarmnummer bellen
Wanneer u binnen het bereik van een netwerk bent, kunt u
het alarmnummer bellen. Toets het nummer in en bevestig
het met
ook wanneer er geen SIM-kaart in het toestel zit.
U hoeft geen PIN-code in te voeren.
3.2 Uw voicemail beluisteren
(1)
Om uw voicemail te beluisteren, drukt u lang op
.
3.3 Gebeld worden
Wanneer u wordt gebeld, drukt u op om te
beantwoorden. Om het gesprek te beëindigen, drukt u op
.
3.4 Functies die tijdens een gesprek
beschikbaar zijn
Tijdens een gesprek kunt u gebruik maken van uw
contactenlijst, of agenda, of SMS-berichten lezen enz. zonder
de bestaande verbinding te verbreken.
(1)
Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.
In 1010D en 1011D:
Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.
Doorschakeling actief: uw gesprekken worden
doorgeschakeld.
Ongelezen SMS.
In uw eigen land een ander netwerk gebruiken.
9
Extra ....................
9.1 Calculator
Voer een getal in, selecteer het type bewerking dat u wilt
uitvoeren en voer het tweede getal in. Druk vervolgens op "="
om het resultaat weer te geven.
9.2 Agenda
Als u dit menu opent vanuit de hoofdweergave, wordt een
maandkalender weergegeven.
9.3 Spraakalarm
(1)
Met dit menu kunt u het spraakbestand maken en instellen als
alarm.
9.4 Notities
U kunt een notitie in tekstformaat maken door "Extra\
Notities" te openen vanuit het hoofdmenu.
9.5 Oproepfilter
Als u de zwarte lijst inschakelt, worden alle bellers op de lijst
automatisch geblokkeerd. Als u de witte lijst inschakelt, kunnen
alleen bellers op de lijst u bellen. U kunt 50 contacten toevoegen
aan elke lijst vanuit Contacten, Oproeplijst, Berichten of u kunt
ze rechtstreeks toevoegen door op
/ te drukken.
9.6 Zaklantaarn
Om in het donker bij te lichten, kunt u de "Zaklantaarn" op de
volgende manier activeren:
In het welkomstscherm drukt u lang op de toets om de
Zaklantaarn aan te zetten; druk kort op de
toets of lang op de
toets om deze uit te zetten.
10
Alarm ................
Uw mobiele telefoon is voorzien van een ingebouwde wekker
met sluimerfunctie.
11
Diensten ............
Neem contact op met uw provider over de beschikbaarheid van
diensten.
12
Profielen ...........
Via dit menu kunt u uw persoonlijke beltoon instellen voor
verschillende gebeurtenissen en omgevingssituaties.
13
Muziek
(1)
............
Ga vanuit het hoofdmenu naar deze functie door "Muziek" te
selecteren. U kunt uw muziek naar wens beheren op de
geheugenkaart.
14
Mijn bestanden
(1)
..
In Mijn bestanden hebt u toegang tot alle beeld- en
geluidsbestanden op de geheugenkaart. Met deze optie hebt u
toegang tot verschillende items: Mijn audio, Mijn
afbeeldingen, Mijn video’s, Andere bestanden, enzovoort.
De geheugenkaart plaatsen:
Als u de microSD-kaarthouder wilt ontgrendelen, schuift u de
houder in de richting van de pijl en tilt u deze op. Schuif de
microSD-kaart met het goudkleurige contactpunt naar beneden
gericht in de houder. Klap ten slotte de microSD-kaarthouder
weer omlaag en schuif deze in de tegenovergestelde richting om
de houder te vergrendelen.
15
Haal meer uit uw
mobiele telefoon .....
ONE TOUCH Upgrade
Met het hulpprogramma ONE TOUCH Upgrade kunt u de
software van uw telefoon bijwerken met uw computer.
Download de ONE TOUCH-upgrade van de ALCATEL ONE
TOUCH-website (www. alcatelonetouch.com) en installeer deze
op uw pc. Start het hulpprogramma en werk uw telefoon
bij door de stapsgewijze instructies te volgen (raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij het hulpprogramma wordt geleverd).
Uw telefoon beschikt nu over de nieuwste software.
Al uw persoonlijke gegevens gaan verloren als u
het updateproces uitvoert. U kunt het beste een
back-up maken van uw persoonlijke gegevens.
(1)
De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangst-mogelijkheden
op de plaats waar u bent.
(2)
Alleen 1010D en 1011D.
16
Latijnse invoer ........
Voor het schrijven van berichten zijn er twee methodes:
Normaal: hiermee voert u een tekst in door een letter of
een reeks letters te kiezen die bij een toets horen.
Voorspelling met de eZi-modus: hiermee kunt u sneller
tekst invoeren.
Bij bewerken:
Kort indrukken: symbolentabel openen
Lang indrukken: nul invoeren
1
Linker functietoets
2
Oproep beantwoorden/Bellen
Oproeplijst
3
Voicemail
(lang indrukken)
4
Rechter functietoets
5
Aan/Uit
Gesprek beëindigen
6
Zaklantaarn
7
Navigatietoets
:
Menu/Optie bevestigen
/
Berichten
Agenda
Profielen
Alarm
ALCATEL 1010X
ALCATEL 1010D
ALCATEL 1011D
UW GEHOOR BESCHERMEN
Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen,
moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog
geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt
van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.
ALCATEL is een handelsmerk van
Alcatel-Lucent en wordt onder licentie
gebruikt door TCT Mobile Limited.
Alle rechten voorbehouden © Copyright 2013
TCT Mobile Limited.
TCT Mobile Limited behoudt
zich het recht voor om materialen
of technische specificaties zonder
voorafgaande aankondiging te wijzigen.
UW GEHOOR BESCHERMEN
Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen,
moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog
geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt
van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.
1
2
6
3
5
7
4
1
2
6
3
5
7
4
1010X
1010D
1011D
(1)
Alleen 1010X en 1010D.
(2)
Alleen 1011D.
(3)
Alleen 1010X en 1011D.
(4)
Alleen 1010D.
(1)
Alleen 1011D.
(1)
Alleen 1011D.
(1)
Alleen 1011D.
IP4572_ALCATEL 1010X_1010D_1011D_QG_Dut_04_130531.indd 1IP4572_ALCATEL 1010X_1010D_1011D_QG_Dut_04_130531.indd 1 2013-5-31 13:08:182013-5-31 13:08:18

Vraag over de Alcatel One Touch 1010D?

Wanneer u een vraag heeft over de "Alcatel One Touch 1010D" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal   1.45
Resolutie   128 x 128
Touchscreen no
Beeldscherm type TN-TFT
Extern beeldscherm -
Beeldscherm, aantal kleuren 65536 kleuren
Geheugen
Flash card support yes
Compatibele geheugenkaarten MicroSD (TransFlash)
Intern geheugen   -
RAM-capaciteit 4
ROM-capaciteit 3
Camera
Camera achterzijde no
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit Dual SIM
Wi-Fi no
SIM card type MiniSIM
Datanetwerk GSM
WAP no
Data-uitwisseling
Bluetooth   no
Poorten & interfaces
USB-poort yes
USB-connectortype Micro-USB
USB-versie   1.1
Berichten
MMS   yes
Video
Video call no
Audio
FM-radio yes
Type ringtone -
Muziekspeler yes
Ondersteund audioformaat   AAC, AMR, IMY, MIDI, MP3, WAV
Energie
Energie-opslagtechnologie accu/batterij   Lithium
Capaciteit van de accu/batterij 400 mAh
Gesprekstijd (2G) 7
Standby time (2G) 333
Gewicht en omvang
Gewicht   59 g
Breedte 46 mm
Diepte 13 mm
Hoogte   106 mm
Technische details
Abonnementstype Geen abonnement
Soort Instapmodel telefoon
Kleur van het product Blauw
Rekenmachine yes
Agenda yes
Telefoonfuncties
Vormfactor   Rechthoek
Persoonlijke informatie management Alarm clock, Calculator, Calendar, To-do list
Trilalarm no
GPS-prestaties
GPS no
Locatie positie no
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels AC
Gebruiksaanwijzing yes
Certificaten
SAR-waarde - W/kg
Hoofd SAR   - W/kg
Hoofd SAR categorie ( EU) -
Body SAR   - W/kg
Lichaams-SAR categorie ( EU) -