Alcatel One Touch 355D handleiding

Alcatel One Touch 355D

Bekijk hier de Alcatel One Touch 355D handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Smartphone handleiding is geheel gratis.

Merk
Alcatel
Model
One Touch 355D
Product
Smartphone
EAN
6950735531857
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www3.alcatel-lucent.com/alcatel/
1234567
8 9 10 11 12 13 14
1
Uw telefoon ....................
Voicemail
Sym-toets
(Symbolen)
Trillen
Del-toets
(Wissen)
Geheugenkaart
In-/uitschakelen
Gesprek beëindigen
Oproep
beantwoorden/
Bellen
Navigatietoets
(1)
:
Hoofdmenu, optie
bevestigen
Profielen
Agenda
Nieuwe berichten
FM radio
Shift-toets
(Hoofdletter)
Linker functietoets
Spatietoets
Fn-toets
Enter-toets
Rechter
functietoets
Langdurige blootstelling aan zeer harde muziek van de muziekspeler kan
gehoorbeschadigingen veroorzaken. Zet het volume van uw toestel niet te
hard. Gebruik alleen hoofdtelefoons die worden aanbevolen door TCT
Mobile Limited en zijn dochterondernemingen.
1.1 Toetsen
Navigatietoets
Optie bevestigen (druk in het midden van de toets)
Toegang tot menu (kort indrukken)
Verkort menu weergeven/verbergen (lang indrukken)
Beantwoorden
Bellen
Oproepgeheugen (kort indrukken)
Fake-oproep activeren (lang indrukken)
Toestel aan/uit zetten (lang indrukken)
Gesprek beëindigen
Terug naar het welkomstscherm
Linker functietoets
Rechter functietoets
Voicemail beluisteren (lang indrukken)
"#" invoeren bij welkomstscherm
Bij welkomstscherm:
Toets lang/kort indrukken: het toetsenbord vergrendelen/
ontgrendelen
Bij bewerken:
Kort indrukken: spatie invoeren
Lang indrukken: taal wijzigen
Fn-toets + spatie: invoermodus wijzigen
Bij welkomstscherm:
Drukken om snelkoppelingen te openen
Fn + P: toegang tot Profielen
Fn + Q: toegang tot Klok
Fn + S: toegang tot Notities
Bij bewerken:
Druk één keer om het teken op de bovenste helft van de toets
in te voeren.
Druk twee keer om de invoermodus voor tekens op de
bovenste helft van toetsen te vergrendelen en druk nog één
keer om de invoermodus voor tekens op de bovenste helft van
toetsen te ontgrendelen.
Lang indrukken: toegang tot Woordenboek.
Bij bewerken:
Kort indrukken: pagina met symbolen weergeven om speciale
tekens te selecteren met de navigatietoets
Lang indrukken of Fn+SYM: pagina met smileys weergeven om
speciale smileys te selecteren met de navigatietoets
Eén voor één verwijderen (kort indrukken)
Snel één voor één verwijderen (lang indrukken)
Schakelen tussen kleine en hoofdletters (in bewerkingsscherm)
De cursor naar de volgende regel verplaatsen.
1.2 Symbolen op het welkomstscherm
(1)
Accustatus
Trilalarm: uw toestel trilt, maar beltonen en pieptonen zijn
uitgeschakeld behalve alarmen.
Verbonden met headset.
Toetsenbord vergrendeld.
Doorschakeling actief: uw gesprekken worden doorgeschakeld.
Wekker.
Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.
U hebt een voicemailbericht ontvangen.
Gemiste oproepen.
Radio is aan.
Stopwatch loopt.
WAP-berichten
(1)
.
In uw eigen land een ander netwerk gebruiken.
Geheugenkaart wordt doorzocht.
Doorzoeken geheugenkaart voltooid.
Lijn omschakelen
(2)
: toont de gekozen lijn.
Status GPRS-verbinding (blauw = aan).
GPRS-verbinding tot stand brengen.
Er wordt een bericht ontvangen.
Er wordt een bericht verzonden.
Stilte: beltonen, pieptonen en trilfunctie zijn uitgeschakeld op
uw toestel, behalve voor herinneringen.
Ongelezen bericht.
Berichtenlijst vol: Uw toestel kan geen nieuwe berichten
meer ontvangen. Ga naar de lijst met berichten en wis ten
minste een bericht op uw SIM-kaart.
Vliegtuigmodus.
(1)
Verschilt per provider.
(2)
Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.
De accu plaatsen en verwijderen
2
Het toestel
gebruiksklaar maken .....
2.1 Het toestel in gebruik nemen
Achterkant van het toestel verwijderen en plaatsen
De SIM-kaart plaatsen en uit het toestel halen
Schuif de SIM-kaart met de chip naar beneden op zijn plaats. Controleer of
de kaart goed in het toestel is geplaatst. Als u de kaart wilt verwijderen,
drukt u op de onderkant en schuift u de kaart naar buiten. Zet uw toestel
uit voordat u de SIM-kaart eruit haalt.
2.2 Uw toestel aanzetten
Druk op tot het toestel aanstaat.
2.3 Uw toestel uitzetten
Houd ingedrukt tot de telefoon wordt uitgeschakeld.
3
Oproepen ..................
3.1 Bellen
Toets het nummer in dat u wilt bellen en druk vervolgens op . Als u een
fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door op de
rechterfunctietoets of op
te drukken.
Om het gesprek te beëindigen drukt u op
.
Alarmnummer bellen
Wanneer u binnen het bereik van een netwerk bent, kunt u het
alarmnummer bellen. Toets het nummer in en bevestig het met
ook
wanneer er geen SIM-kaart in het toestel zit. U hoeft geen PIN-code in te
voeren of het toetsenbord vrij te geven.
3.2 Oproeplijst
U kunt de oproeplijst openen door op de toets te drukken bij het
welkomstscherm. Controleer "Uitgaande oproepen", "Gemiste
oproepen", "Beantwoorde oproepen".
4
Menu rangschikken
..
U kunt het hoofdmenu aanpassen aan uw wensen.
De volgorde wijzigen
Druk in het hoofdmenu op de linkerfunctietoets en selecteer
"Verplaatsen" of druk lang op de toets
tot een vinkje "√" wordt
weergegeven en verplaats de cursor naar uw favoriete bestemming en
bevestig met de toets
.
Weergeven/verbergen
Open "Menu rangschikken" en druk op de toets
tot een vinkje ("√")
verschijnt of verdwijnt. Er wordt een item in het hoofdmenu weergegeven/
verborgen.
5
Berichten ................
5.1 Berichten: SMS/MMS-bericht
5.1.1 Bericht schrijven
Kies in het hoofdmenu "Berichten" om een SMS- of MMS-bericht te
schrijven.
U kunt een bericht intypen of een standaardbericht uit "Sjablonen"
wijzigen of uw bericht aan uw eigen smaak aanpassen door plaatjes, foto's,
geluid, titels enz. toe te voegen (alleen bij het bewerken van een MMS). Kies
tijdens het schrijven van een bericht "Opties" om naar alle berichtopties te
gaan. U kunt berichten die u vaak verstuurt bewaren in Concepten of
Sjablonen (Alleen MMS).
(1)
Symbolen en andere illustraties uit deze handleiding kunnen afwijken.
(1)
Verschilt per provider.
(1)
De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangst-mogelijkheden op de
plaats waar u bent.
(2)
Verschilt per provider. Mogelijk worden voor deze netwerkdienst kosten voor
gegevensoverdracht berekend. Ook kunnen er kosten in rekening worden
gebracht voor roaming op een gast-netwerk.
5.1.2 Postvak IN
Alle ontvangen berichten (gelezen en ongelezen) worden opgeslagen in
hetzelfde Postvak IN.
Sorteren op afzender/Sorteren op ontvanger
(1)
Berichten kunnen worden gegroepeerd op afzender/ontvanger ("Opties\
Sorteren op afzender"/"Opties\Sorteren op ontvanger"). U kunt
ook snel de berichten doorzoeken door op de toets met de eerste letter
van de naam van de afzender/ontvanger te drukken.
5.2 SMS-conversatie (chat)
(2)
Open "Geavanceerd" en selecteer "Wijzig weerg.modus" om de
conversatie in realtime voort te zetten via SMS-chat. U kunt afzonderlijk
chatten met elk contact waarmee u SMS-berichten uitwisselt.
5.3 E-mail
(3)
Uw telefoon bevat een e-mailclient met voorgedefinieerde instellingen voor
een aantal veelgebruikte e-maildiensten zoals GoogleMail, Windows live,
Yahoo en AOL.
6
Telefoonboek ...........
6.1 Uw telefoonboek bekijken
Als u het Telefoonboek wilt openen vanuit het hoofdscherm, drukt u op
de toets en selecteert u het pictogram .
6.2 Een contact toevoegen
Selecteer de lijst met contacten waaraan u een contact wilt toevoegen, druk
op de functietoets "Opties", selecteer "Nieuw contact" en sla het contact
op.
7
Fake-oproep..............
Bescherm jezelf tegen ongewenste situaties met de "Fake-oproep". In dit
menu kan je de "Naam/nr. beller", "Oproep tijdstip" en "Beltoon"
instellen.
Wanneer de oproeptijd verstreken is, zal je toestel gaan bellen en het
display weergeven alsof je een echte oproep ontvangt. Druk
toets, om
te doen alsof je de oproep beantwoordt. Het display ziet eruit als tijdens
een gewone oproep. Druk
toets, om te doen alsof je de oproep afwijst.
De oproep wordt dan gestopt.
8
Radio ........................
Uw toestel beschikt over een radio
(1)
met RDS-functie. Deze kunt u
gebruiken als een gewone radio met voorkeuzezenders en tekstinformatie
over de zenders. Als u afstemt op een zender met “Radio-tekst” kunt u ook
naar de radio luisteren en ondertussen een andere toepassing gebruiken.
9
Internet
(2)
.......................
9.1 WAP ...........................................................
Toegang tot WAP-opties: Startpagina, Favorieten, Ga naar URL,
Recente pagina’s, Offline-pagina’s.
9.2 Het Weer ....................................................
Uw telefoon bevat een functie waarmee u driedaagse weersvoorspellingen
kunt bekijken voor uw favoriete plaatsen.
9.3 Nieuws ...........................................................
Hiermee bespaart u veel tijd dankzij nieuwsupdates van een website in een
eenvoudige vorm. Als u bent geabonneerd op een kanaal, kunt u uw
favoriete RSS-inhoud overal en altijd controleren en beheren op uw mobiele
telefoon.
Beschikbare opties:
Bekijken De berichttitel of -samenvatting van een kanaal samen
met een URL weergeven.
Bijwerken De inhoud van een kanaal vernieuwen.
Kanaal maken Een nieuw kanaal maken met naam en URL.
Wissen Het kanaal verwijderen.
Bewerken De naam of URL van een kanaal bewerken.
Alles bijwerken Alle kanalen vernieuwen.
Instellingen Een regelmatig interval voor het automatisch ophalen
van updates selecteren, instellen of afbeeldingen moeten
worden weergegeven en een WAP-account instellen
waarmee u verbinding wilt maken.
Alles autom.
bijwerken
inschakelen/
uitschakelen
Automatisch bijwerken in- of uitschakelen voor alle
kanalen.
Verzenden Een kanaal met uw vrienden delen door het kanaal te
verzenden via SMS, MMS of e-mail.
10
ICE (Noodgeval) ...
ICE (In Case of Emergency; in noodgevallen) zijn drie nummers die
noodhulpdiensten kunnen bellen als u een ongeluk hebt gehad. U kunt ook
nuttige informatie toevoegen zoals bloedgroep en allergieën. Open het
menu "Noodgeval" vanuit het hoofdmenu. De volgende opties zijn
beschikbaar: Bekijken, Toevoegen/Bewerken, Wissen.
11
Games ....................
Uw telefoon bevat enkele games. Selecteer "Game-instellingen". Hier
kunt u instellingen veranderen voor bijvoorbeeld het geluid en het trillen
tijdens het spelen van een game.
12
Camera ................
Uw telefoon beschikt over een camera waarmee u foto's kunt maken. U
kunt deze opnamen vervolgens:
opslaan in "Media-album\Mijn creaties".
in een multimediabericht (MMS) verzenden naar een andere mobiele
telefoon of naar een e-mailadres.
rechtstreeks verzenden via e-mail.
gebruiken om uw hoofdscherm aan te passen.
selecteren als afbeelding voor inkomende oproepen van een contact in uw
telefoonboek.
overzetten naar uw computer met een microSD-kaart.
13
Profielen ...............
Via dit menu kunt u uw persoonlijke beltoon instellen voor verschillende
gebeurtenissen en omgevingssituaties.
14
Media-album .........
U hebt toegang tot alle beeld- en geluidsbestanden op de telefoon of de
geheugenkaart. U hebt toegang tot een aantal mappen met deze optie: Mijn
geluiden, Mijn afbeeldingen, Mijn creaties, Onbekende bestanden en
Geheugenstatus.
De geheugenkaart plaatsen:
Open de afsluiting en plaats de microSD-kaart met het goudkleurige
contactpunt naar beneden gericht in de sleuf.
Open de afsluiting en druk de geheugenkaart voorzichtig in tot deze wordt
ontgrendeld.
Haal de microSD-kaart uit de telefoon en druk de afsluiting weer vast.
15
Muziekspeler ........
Ga vanuit het hoofdmenu naar deze functie door "Muziekspeler" te
selecteren. U kunt uw favoriete muziek precies zoals u dat wilt beheren op
uw telefoon of de geheugenkaart.
16
Diensten ..............
Informeer bij uw serviceprovider of deze dienst beschikbaar is.
17
Overige functies ..........
17.1 Agenda ..........................................................
Als u dit menu opent via het hoofdmenu, ziet u een maandweergave van de
agenda waarin u uw belangrijke vergaderingen en afspraken kunt bijhouden.
Dagen met gebeurtenissen zijn gemarkeerd met een kleur.
17.2 Calculator .....................................................
Open deze functie door "Calculator" te selecteren in het hoofdmenu.
Voer een getal in en selecteer de gewenste bewerking met de
navigatietoetsen. Voer vervolgens het tweede getal in en druk op
of de
linkerfunctietoets om het resultaat weer te geven.
17.3 Notities .........................................................
U kunt een notitie in tekst- of spraakformaat maken door "Notities" te
openen via het hoofdmenu.
17.4 Taken ............................................................
Hiermee kunt u eenvoudig de voortgang van een taak met prioriteiten
beheren en volgen. De taken worden gesorteerd op einddatum.
17.5 Klok ..............................................................
17.5.1 Alarm
Uw mobiele telefoon is voorzien van een ingebouwde wekker met
sluimerfunctie.
17.5.2 Klok
Hiermee kunt datum en tijd instellen en kiezen voor een 12- of een 24-uurs
instelling.
17.5.3 Wereldklok
De wereldklok geeft de lokale tijd en tijdzone weer voor verschillende steden.
17.5.4 Stopwatch ................................................................
Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen, meerdere resultaten vastleggen
en ook tussentijden registreren.
17.6 Omrekenen ..................................................
Eenheden omrekenen/Valuta omrekenen.
18
Instellingen ...........
Selecteer in het hoofdmenu het menupictogram en de gewenste
functie om uw telefooninstellingen aan te passen: Display, Talen, Headset,
Invoertype, Woordenlijst, Toetsen, Beveiliging, Netwerk, Oproepinstelling,
Verbindingsinstelling, Instelling herstellen.
18.1 Toetsen
U kunt de gewenste voorkeuze instellen voor de cijfertoetsen.
Fn + Toetsen: u kunt de gecombineerde Fn-toetsfunctie definiëren en
snelkoppelingen aanmaken met behulp van de opties: Bewerken/Toevoegen, Wissen.
18.2 Oproepinstellingen
Mijn nummers
Voer uw telefoonnummer in of wijzig het, en bevestig uw invoer door op
te drukken.Uw telefoonnummer staat meestal op uw SIM-kaart.
Kosten
(1)
Met deze optie kunt u verschillende gegevens bekijken en bewerken:
Bedrag, Gesprekstijd, GPRS-teller, Tijd-signaal.
ALCATEL is een handelsmerk van
Alcatel-Lucent en wordt onder licentie
gebruikt door TCT Mobile Limited.
Alle rechten voorbehouden © Copyright 2010
TCT Mobile Limited.
TCT Mobile Limited behoudt
zich het recht voor om materialen
of technische specificaties zonder
voorafgaande aankondiging te wijzigen.
Nederlands - CJB21S0ALAEB
(1)
De optie Sorteren op ontvanger is alleen beschikbaar in de mappen Postvak UIT,
Verzonden en Concepten.
(2)
Verschilt per provider.
(3)
HTML-e-mail en afbeelding in e-mail worden niet ondersteund.
(1)
Verschilt per provider.
IP3235_355_QG_Dut_08_101018.indd 1IP3235_355_QG_Dut_08_101018.indd 1 2010-10-18 10:11:052010-10-18 10:11:05

Vraag over de Alcatel One Touch 355D?

Wanneer u een vraag heeft over de "Alcatel One Touch 355D" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal   1.8
Resolutie   160 x 128
Touchscreen no
Beeldscherm type TFT
Beeldscherm, aantal kleuren 65536 kleuren
Extern beeldscherm no
Geheugen
Flash card support yes
Compatibele geheugenkaarten microSD (TransFlash)
Intern geheugen   -
Maximale capaciteit van de geheugenkaart 4
Camera
Camera achterzijde yes
Resolutie camera achterzijde (numeriek) 0.3 MP
Camera voorzijde no
Netwerk
Wi-Fi no
Datanetwerk GPRS, GSM
WAP 2.0
GSM bands ondersteund 900, 1800 MHz
GPRS multislot klasse 10
SIM-kaart-capaciteit Single SIM
Data-uitwisseling
Bluetooth   no
Berichten
MMS   yes
Email protocols IMAP4, POP3
Video
Video call no
Audio
FM-radio yes
Type ringtone MP3
Ondersteund audioformaat   MP3
Energie
Capaciteit van de accu/batterij - mAh
Gesprekstijd (2G) -
Standby time (2G) -
Gewicht en omvang
Gewicht   80 g
Breedte 58 mm
Diepte - mm
Hoogte   103 mm
Technische details
Abonnementstype -
Kleur van het product Zwart
Telefoonfuncties
Vormfactor   Rechthoek
Persoonlijke informatie management Alarm clock, Calendar
GPS-prestaties
GPS no
Locatie positie no