Belgacom Twist 388 handleiding

Belgacom Twist 388

Bekijk hier de Belgacom Twist 388 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Dect/voip-telefoon handleiding is geheel gratis.

Merk
Belgacom
Model
Twist 388
Product
Dect/voip-telefoon
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
INLEIDING
Geachte klant,
U hebt zonet een DECT-telefoon gekocht en wij danken u voor uw vertrouwen in ons.
Dit toestel werd met de grootste zorg gefabriceerd; mocht u problemen ondervinden tijdens het gebruik
ervan, dan raden wij u aan deze handleiding door te nemen.
Voor uw comfort en veiligheid raden wij u ook aan om aandachtig de volgende paragraaf te lezen:
Aanbevelingen en veiligheidsinstructies
Installeer uw DECT-telefoon niet in een vochtige ruimte (wasruimte, badkamer, washok,
keuken, enz...), op minstens 1,50 meter van een waterbron en ook niet buiten. Uw toestel
moet worden gebruikt bij een temperatuur tussen 5 en 45°C.
Gebruik uitsluitend de geleverde netvoeding, sluit aan op het elektriciteitsnet conform de
installatie-instructies in deze gebruiksaanwijzing en volgens de aanwijzingen op de
identificatielabel (spanning, stroom, netfrequentie)
. Uit voorzorgsmaatregel schakelen de
adapters bij gevaar de stroom uit. U moet de adapters in de buurt van het apparaat plaatsen en ze
moeten goed bereikbaar zijn.
Dit toestel werd ontworpen met het oog op aansluiting op het openbare geschakelde
telefoonnet van Belgacom (PSTN). Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoondraad.
Plaats voor uw eigen veiligheid de telefoon nooit in het basisstation zonder batterijen, of
zonder het dekseltje van het batterijcompartiment, u riskeert een elektrische schok.
Gebruik, om beschadiging van uw telefoon te vermijden, uitsluitend gehomologeerde
oplaadbare batterijen NiMH 1.2 V 550 mAh van het formaat AAA; gebruik nooit niet-
oplaadbare batterijen. Plaats de batterijen in de batterijhouder van de telefoon en respecteer
de polariteit.
Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recyclage-
instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.
Uw DECT-telefoon beschikt over een radiobereik van ongeveer 50 meter binnen en tot
300 meter buiten. De onmiddellijke aanwezigheid van metalen voorwerpen (bijvoorbeeld een
televisie) of van alle elektrische toestellen kan mogelijk het bereik verminderen.
Bepaalde medische, gevoelige of veiligheidsuitrustingen kunnen worden verstoord door de
radio-uitzendingen van uw toestel, wij vragen u om in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften
te respecteren.
Het CE-label bevestigt dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn
1999/5/CE van het Europese parlement en de Europese Raad betreffende de microgolf radio-
installaties en de einduitrusting voor telecommunicatie, voor de veiligheid en gezondheid van
de gebruikers, voor de elektromagnetische storingen. Bovendien gebruikt het apparaat op
doeltreffende wijze de frequenties toegekend aan de communicatie op aarde en in de ruimte
om schadelijke interferenties te vermijden.
Deze uitrusting werkt niet in het geval van een elektriciteitsonderbreking. Gebruik voor alle
noodoproepen een telefoon die wordt gevoed door de telefoonlijn.
Livre du Twist 388 FL.book Page 2 Lundi, 14. mai 2007 4:25 16

Vraag over de Belgacom Twist 388?

Wanneer u een vraag heeft over de "Belgacom Twist 388" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Gerelateerde producten: