Belgacom Twist 708 handleiding

Belgacom Twist 708

Bekijk hier de Belgacom Twist 708 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Dect/voip-telefoon handleiding is geheel gratis.

Merk
Belgacom
Model
Twist 708
Product
Dect/voip-telefoon
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
INLEIDING
Geachte klant,
U hebt zonet een DECT-telefoon gekocht en wij danken u voor uw vertrouwen in ons.
Dit toestel werd met de grootste zorg gefabriceerd; mocht u problemen ondervinden tijdens het gebruik
ervan, dan raden wij u aan deze handleiding door te nemen.
Voor uw comfort en veiligheid raden wij u ook aan om aandachtig de volgende paragraaf te lezen:
Aanbevelingen en veiligheidsinstructies
Installeer uw DECT-telefoon niet in een vochtige ruimte (wasruimte, badkamer, washok,
keuken, enz...), op minstens 1,50 meter van een waterbron en ook niet buiten. Uw toestel
moet worden gebruikt bij een temperatuur tussen 5 en 45°C.
Gebruik uitsluitend de geleverde netvoeding, sluit aan op het elektriciteitsnet conform de
installatie-instructies in deze gebruiksaanwijzing en volgens de aanwijzingen op de
identificatielabel (spanning, stroom, netfrequentie)
. Uit voorzorgsmaatregel schakelen de
adapters bij gevaar de stroom uit. U moet de adapters in de buurt van het apparaat plaatsen en ze
moeten goed bereikbaar zijn.
Dit toestel werd ontworpen met het oog op aansluiting op het openbare geschakelde
telefoonnet (PSTN). Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoondraad.
Plaats omwille van de veiligheid uw toestel nooit in de lader zonder de batterij, of zonder de
afdekkap achteraan: u loopt kans op een elektrische schok.
Gebruik om het toestel niet te beschadigen uitsluitend goedgekeurde herlaadbare batterijblokken
van het type NiMH 3.6 V 550 mAh. Plaats het batterijblok op zijn plaats, en plus daarna de kleine
connector in. Let daarbij op de plaats van de draden.
De gebruikte batterijblokken moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt, conform de instructies
uit het hoofdstuk "Milieu" in deze handleiding.
Uw DECT-telefoon beschikt over een radiobereik van ongeveer 50 meter binnen en tot
300 meter buiten. De onmiddellijke aanwezigheid van metalen voorwerpen (bijvoorbeeld een
televisie) of van alle elektrische toestellen kan mogelijk het bereik verminderen.
Bepaalde medische, gevoelige of veiligheidsuitrustingen kunnen worden verstoord door de
radio-uitzendingen van uw toestel, wij vragen u om in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften
te respecteren.
In zones met veelvuldige onweders raden we u aan om uw telefoonlijn te beveiligen met een
veiligheidsinrichting tegen elektrische overspanningen.
Deze uitrusting werkt niet in het geval van een elektriciteitsonderbreking. Gebruik voor alle
noodoproepen een telefoon die wordt gevoed door de telefoonlijn.
Het CE-label bevestigt dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn
1999/5/CE van het Europese parlement en de Europese Raad betreffende de microgolf radio-
installaties en de einduitrusting voor telecommunicatie, voor de veiligheid en gezondheid van
de gebruikers, voor de elektromagnetische storingen. Bovendien gebruikt het product op
doeltreffende wijze de frequenties toegekend aan de communicatie op aarde en in de ruimte
om schadelijke interferenties te vermijden.
LU 252912763A Twis 708 FL.book Page i Jeudi, 10. mai 2007 11:33 11

Vraag over de Belgacom Twist 708?

Wanneer u een vraag heeft over de "Belgacom Twist 708" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten: