Cortina SE3 handleiding

Bekijk hier de Cortina SE3 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Electrische fiets handleiding is geheel gratis.

Merk
Cortina
Model
SE3
Product
Electrische fiets
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
1. Veiligheidsvoorschriften
1.1 ATTENTIE: Ter voorkoming van ernstige verwondingen
en/of ongelukken, verzoeken wij u deze
veiligheidsvoorschriften nauwkeurig door te lezen en op te
volgen. Indien u deze handleiding niet leest, bent u
verantwoordelijk voor de gevolgen bij foutief gebruik.
1.2 De fiets dient op juiste wijze geassembleerd te worden. Lees
bijgaande assemblage-instructies en volg deze zorgvuldig
op.
1.3 Deze fiets is valt onder de categorie “fiets met
trapondersteuning”, waarbij de motor alleen aanspringt
tijdens het trappen en is hiermede, mits verzekerd,
toegelaten op de openbare weg.
1.4 Deze fiets is niet geschikt voor andere doeleinden dan het
rijden op verharde wegen. De maximumsnelheid mag
nimmer 24,7 km/h overschrijden.
1.5 Het is niet toegestaan met meer dan één persoon tegelijk op
de fiets te rijden of er grote voorwerpen mee te verplaatsen.
1.6 Vóór het rijden dienen het stuur en de remmen
gecontroleerd te worden op werking en bevestiging.
Contoleer ook de rest van de fiets visueel.
1.7 Vermijd, voor zover mogelijk, dat de accucel niet langdurig
aan het zonlicht wordt blootgesteld. Haal bij geen gebruik,
dan ook de accu van de fiets.
1.8 Gelijktijdig remmen en trappen is gevaarlijk. Hierdoor kunt u
de controle over de fiets verliezen.
1.9 Controleer de bandenspanning regelmatig. De
bandenspanning mag nooit meer bedragen dan 3.0 bar.
1.10 Controleer de accubevestiging regelmatig. Kortsluiting kan
brand veroorzaken.
1.11 Rijd voorzichtig in de regen en door plassen. De remwerking
kan hierdoor beïnvloed worden. Tevens vergroot dit de kans
op kortsluiting in het elektrische circuit. Dompel dan ook
nooit de accu onder water. Dit veroorzaakt direct kortsluiting
bij de accupolen, waardoor de accu kan ontploffen. Spuit de
fiets niet af met een hogedrukreiniger. Hierdoor kan er water
in de elektronische delen worden geperst met storingen als
gevolg.
1.12 Plaats de accu niet in magnetron, oven of direct in
vuurhaard of dicht bij het vuur, dit voor grote kans op
ontploffingsgevaar.
1.13 Houd de accu buiten bereik van kinderen, dit vanwege alle
genoemde punten in deze handleiding.
1.14 Open niet zelfstandig de accu. Veroorzaak geen directe
kortsluiting tussen de 2 accupolen. Dit veroorzaakt grote
schade aan de accu en geeft risico op ontploffingsgevaar.
1.15 Controleer alle bevestigingen. Deze moeten stevig worden
aangedrukt en bevestigd worden.
1.16 Draag nooit wijde of loshangende kleding op de fiets, daar
deze tussen de draaiende delen verstrikt kan raken.
1.17 Gebruik te allen tijde alléén de bijgeleverde acculader en
geen laders van anderen. Gebruik van andere laders kan
schade door brand en ontploffing veroorzaken.
1.18 Probeer onder geen voorwaarde de accu te openen. Dit kan
ernstige verwondingen veroorzaken ten gevolge van brand,
ontploffing en bijtend zuur. Wanneer de behuizing van de
accu gebroken is of gescheurd, kan dit kan leiden tot
ernstige schade aan de accu door lekkage. Verwijder
direct de accu van de fiets, vermijd ieder contact met
water en breng direct de accu terug naar uw dealer ter
reparatie.
1.19 Gebruik de fiets niet bij zichtbare beschadigingen. Wend u
zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde servicepunt voor
reparatie.
1.20 Laad de accu minimaal om de maand op als u langere tijd
geen gebruik maakt van de fiets. Hiermee verlengt u de
levensduur van de accu. Indien u niet tijdig oplaadt zal de
accu overgaan in diepontlading en hierdoor stukgaan.
Hierop wordt geen garantie gegeven.
1.21 Stel de accu niet bloot aan grote schokken, dus bijvoorbeeld
laten vallen. Hierdoor kan de accu onherstelbaar
beschadigd worden in gebruik. Deze schades vallen niet
onder de garantie.
1.22 Gebruik de acculader enkel alleen voor bijgeleverde accu.
Stop geen metalen in de aansluitplug. Pak niet de lader vast
met natte handen. Open niet zelf de lader voor reparaties.
1.23 Speel niet of verplaats niet de lader en accu tijdens het
laden. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.
1.24 Laad de accu niet op tijdens onweer.
1.25 Controleer voor het rijden altijd de accureserve en de
bandenspanning.
Controleer regelmatig de ketting op slijtage. Vervang deze
indien noodzakelijk.
Deze fiets is niet geschikt voor hellingen groter dan 15º.
Garanties worden niet verleend bij het niet naleven van al
deze genoemde punten in deze veiligheidsvoorschriften.

Vraag over de Cortina SE3?

Wanneer u een vraag heeft over de "Cortina SE3" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten: