Emporia Solid Plus handleiding

Emporia Solid Plus

Bekijk hier de Emporia Solid Plus handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Smartphone handleiding is geheel gratis.

Merk
Emporia
Model
Solid Plus
Product
Smartphone
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Afbeelding 1a Afbeelding 1b
Afbeelding 3
Afbeelding 2
Afbeelding 4 Afbeelding 5
VEELGESTELDE VRAGEN
De mobiele telefoon reageert niet:
Batterij verwijderen, terugplaatsen en apparaat inschakelen. Als de telefoon
dan nog steeds niet reageert, neem dan contact op met het service centre.
Het oplaadproces start niet:
Het kan een aantal minuten duren, voordat het opladen begint. Neem
contact op met het service centre als er na 10 minuten nog geen reactie is.
SIM - KAART INVOEREN
Afbeelding 1a+b: Batterijdeksel verwijderen
Afbeelding 2: SIM-kaart met de gouden contacten naar
beneden in de SIM-kaarthouder schuiven
BATTERIJEN PLAATSEN EN OPLADEN
Afbeelding 3: Batterij plaatsen, gouden contacten linksonder
Afbeelding 4: Batterijdeksel in de verankering schuiven totdat
die duidelijk sluit en de schroeven vastdraaien.
Afbeelding 5: Rubberen afdekking aan de onderkant van de
telefoon openmaken en de oplaadkabel in het contactslot steken.
Batterijsymbool aan de voorkant gaat branden =
oplaadcontact OK.
Tijdens het opladen: Balk linksboven op de display
Batterij vol: balk beweegt niet
Let op: Vóór ingebruikname, de batterij minstens 4 uur lang
opladen. Gebruik alleen batterijen en oplaadapparatuur,
dat is goedgekeurd voor gebruik met dit speciale model.
HULPMIDDELEN
Positiebepaling
Uw mobiele telefoon beschikt over ondersteuning voor
alarmgesprekken via een GPS-module (Global Positioning
System). Daardoor is het mogelijk de positie van uw mobiele
telefoon over de gehele wereld te bepalen en de locatie
nauwkeurig vast te stellen.
Opmerking: Ingeschakelde positiebepaling verbruikt extra
stroom en vermindert daardoor de bedrijfsduur van
de telefoon tot een stand-by-tijd van maximaal 36 uur,
afhankelijk van de ingestelde opvraaginterval.
Opmerking: In gebouwen kan de GPS-functionaliteit niet
worden gewaarborgd. Mocht u na enkele minuten nog
steeds geen positie hebben, controleer dan of u vrij zicht
hebt op de hemel (satellietverbinding) en ga eventueel weg
van hoge huismuren.
Opmerking: Om de positie te bepalen, ontvangen hulpdiensten
GPS-coördinaten. Particuliere ontvangers ontvangen een
Google-Maps-link.
Opmerking: Als uw apparaat op het moment van de
positieopvraag geen GPS-signaal ontvangt, dan wordt
automatische de laatst opgeslagen positie met een
desbetreffende opmerking verstuurd.
In-/uitschakelen: Menu Hulpmiddelen B
Positie
B Positie AAN/UIT
Uw locatie opvragen van andere mobiele telefoons:
Geselecteerde contacten kunnen uw feitelijke locatie
opvragen vanaf een andere mobiele telefoon.
Die contacten worden opgeslagen in uw vriendenlijst.
Geen angst: Nummers, die niet op die lijst staan,
kunnen niet achter uw locatie komen!
Onder Hulpmiddelen B Positie B Toon vriendenlijst
weergeven kunt u zien, wie van uw contacten uw
positie kan opvragen.
Opmerking: Neem contact op met uw service provider voor het
invoeren, wissen of wijzigen van deze vriendenlijst!
Bluetooth
In-/uitschakelen: Via het menu Hulpmiddelen B
Bluetooth
B Bluetooth aan/uit
Apparaat verbinden (koppelen): Via het menu
Hulpmiddelen B Bluetooth
B Verbindingen B
Zoek nieuw toestel
naar nieuwe apparaten zoeken, die B
met
kiezen moeten worden gekoppeld.
Wanneer u de volgende keer Bluetooth inschakelt, worden
de reeds gekoppelde apparaten herkend en automatisch
verbonden.
Wekker
In stand-by
drukken B
Nieuwe uur: activeren van de wekker B tijd invoeren B
met
bevestigen. De wekker gaat nu elke dag op de
aangegeven tijd af.
Uit: Wekker uitzetten
Afgaande wekker met
uitzetten.
Sluimermodus met
(gaat na één minuut weer af).
ALARMFUNCTIE
U kunt maximaal 5 alarmnummers opslaan (familie, vrienden,
hulpdiensten).
In geval van nood worden deze vooraf door u opgeslagen
nummers in de volgorde van opslag gebeld, door de
alarmknop op de achterkant van de telefoon lang in te
drukken.
Als het eerste nummer onbereikbaar is, dan wordt
automatisch het tweede nummer gebeld. Als het tweede
nummer onbereikbaar is, dan wordt automatisch het derde
nummer gebeld, enz. (max. 3 x bellen met 5 nummers).
Als er geen alarmnummer is opgeslagen, het beltegoed
op is of u bevindt zich zonder toestemming in een ander
netwerk (bv. roaming niet geactiveerd), dan wordt door het
indrukken van de alarmknop 112 gebeld.
Tijdens een alarmgesprek klinkt er voortdurend een
waarschuwingssignaal, die uw omgeving en de gebelde
persoon extra alarmeert.
Let op: De gebelde persoon moet binnen 60 sec. 3 x op de
- knop drukken, want anders wordt het gesprek verbroken
(om te vermijden, dat uw alarmgesprek in een mailbox
terechtkomt). Tegelijkertijd wordt er een SMS met de locatie
van uw feitelijke noodgeval verstuurd, en in het geval van
een hulpdienst uw feitelijke adres of uw locatie als Google-
Maps-link, aan uw alarmcontacten. Het gebruik van
netwerkdiensten (bv. nood-SMS) kan met kosten gepaard
gaan.
Opslaan van alarmnummers:
Op het menu Tel boek B Noodnummers B
Noodnummer invoeren B Noodnummer 1-5 selecteren B
Selecteren of Privé of Hulporganisatie B
Contact uit Tel boek selecteren B klaar
Let op: Alarmnummer selecteren: Privé (3 x
-knop drukken,
zoals hierboven beschreven) of officieel nummer, bv. politie,
brandweer, hulpdiensten, enz.(terugbellen niet nodig).
In-/uitschakelen van de alarmfunctie:
Via het menu Tel boek B Noodnummers B
Noodknop aan/uit B Uit/Aan
PartNo: V33i_[SW-V33i_V1.11]_ShortManual-V1A_54175-NED_201208
ONDERSTEUNING
Emporia Service Center
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.emporia.at
Deutschland: 0049 (0)180 · 59 13 181
Österreich: 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446
Schweiz: 0041 (0)8484 · 50004
VERKLARING VAN CONFORMITEIT (DOC)
Hiermede verklaren wij, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH &
Co.KG., dat de bouwwijze van het hierna beschreven apparaat voldoet aan de
hieronder genoemde pertinente EG-richtlijnen.
Artikelbeschrijving: Dual Band Mobile Phone
Artikelnummer: V33i
Pertinente EU-richtlijnen: Radioinstallaties/Telecommunicatie voorzieningen
1999/5/EG R & TTE Directive 1999/5/EC
Geharmoniseerde EN-vak- en basisnormen:
Veiligheid: EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010
Gezondheid: EN 50360:2001
EMC: ETSI EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008-04)
ETSI EN 301 489-3 V 1.4.1 (2002-08)
ETSI EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005-11)
ETSI EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009-05)
Radiospectrum: ETSI EN 300 328 V 1.7.1 (2006-10)
ETSI EN 300 220-2 V 2.3.1 (2012-02)
ETSI EN 300 440-2 V 1.4.1 (2010-08)
ETSI EN 301 511 V 9.0.2 (2003-03)
1313
Eveline Pupeter 01.04.2012, Linz/Austria
CEO
TECHNISCHE GEGEVENS
LEVERINGSPAKKET
GARANTIE
Deze garantie is alleen geldig als de originele batterijen van emporia zijn gebruikt.
Geen garantie op de batterij klep festgeschraubtem onvolledig.
Dualband GSM 900/1800MHz
Interne antenne: SAR 0.799 W/kg
Afmetingen: 120 x 60 x 20 mm
Gewicht: 142 g
Batterij: Li-Ion 3.7V / 1750mAh
Stand-by-tijd: 400 u (Toepassingen,
zoals Bluetooth of GPS vermindering
van de gebruiksduur tot 80%.)
Mobiele telefoon
Batterij: Li-Ion 3.7V / 1750mAh
Oplaadkabel
Mobiele telefoon: 12 maanden Batterij: 6 maanden
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
De mobiele telefoon uitschakelen in ziekenhuizen en in de buurt van
medische apparatuur. Er moet een minimumafstand van 20 cm worden
bewaard tussen een pacemaker en een ingeschakelde telefoon.
Bestuur geen voertuig, terwijl u de mobiele telefoon in de hand hebt.
Houdt u aan de respectievelijke nationale wetgeving en
verkeersreglementen.
De mobiele telefoon moet in een vliegtuig worden uitgeschakeld.
De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van
benzinestations en van andere locaties met ontplofbare stoffen.
Nooit mensen of dieren in de ogen schijnen met de LED-zaklantaarn!
(Beschermingsklasse 3)
Niet gedurende een langere periode met hoog volume gebruiken,
om mogelijke beschadiging van het gehoor te vermijden. Houdt
de telefoon niet tegen het oor, wanneer de handenvrije modus is
geactiveerd or de alarmknop werd ingedrukt.
Het apparaat en de accessoires kunnen kleine delen bevatten.
Houdt het apparaat buiten het bereik van kleine kinderen.
Uit voorzorg raden wij aan, het oplaadapparaat tijdens onweer van de
telefoon los te koppelen
BEOOGD GEBRUIK
Deze mobiele telefoon is robuust en volgens IP 67 bedoeld voor
mobiel gebruik.
Stel het apparaat niet bloot aan directe zonnestraling.
Ander gebruik dan als hiervoor beschreven, leidt tot beschadiging van het
product. Bovendien is dat verbonden met andere gevaren, zoals elektrische
schok, brand, enz. Het product mag niet worden gewijzigd of omgebouwd
en de behuizing mag niet worden geopend.
De stekker van het netwerkkoppelstuk is alleen geschikt voor gebruik via een
normale huishoudelijke contactdoos van de openbare stroomvoorziening
met 230 Volt/50 Hz (10/16 A).
VERWIJDEREN
Verwijderen van de verpakking: Verpakkingen en
verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycleerd en moeten
voor hergebruik worden afgegeven.
Verwijderen van batterijen: Accu's en batterijen horen niet in het
huisvuil thuis! Als verbruiker bent u wettelijk verplicht lege accu's
en batterijen terug te geven. U kunt ze afgeven op de plaatselijke
verzamelpunten in uw gemeente of bij de vakhandel.
Verwijderen van uw apparaat: Wanneer u het product ooit
niet meer gebruikt, gooi het dan niet bij het huisvuil. Breng het
ten gerieve van het milieu naar een materiaalverwerkings- of
recyclingplaats, waar oude apparaten worden aangenomen en op
een milieuvriendelijke manier voor hergebruik worden verwerkt.
SOLIDplus

Vraag over de Emporia Solid Plus?

Wanneer u een vraag heeft over de "Emporia Solid Plus" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten: