Grundig D160A handleiding

Grundig D160A

Bekijk hier de Grundig D160A handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Dect/voip-telefoon handleiding is geheel gratis.

Merk
Grundig
Model
D160A
Product
Dect/voip-telefoon
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.grundig.com/
D160 / D160A
D210 / D210A
1
VOORWOORD
Geachte klant,
U hebt een DECT-telefoon van GRUNDIG DECT aangeschaft en wij danken u hartelijk voor het vertrouwen
dat u in ons hebt.
Dit product is met de grootste zorg gemaakt. Als u problemen tijdens het gebruik ondervindt, raden wij u
aan om de gebruikershandleiding door te nemen. U kunt tevens meer informatie vinden op de site:
http://www.grundig-dect.com
Voor uw gemak en veiligheid vragen wij u om aandachtig de navolgende paragraaf te lezen:
AANBEVELINGEN EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Plaats uw DECT-telefoon niet in een vochtige omgeving (badkamer, douche, washok,
keuken, enzovoort) of op minder dan 1,50 meter afstand van een watervoorziening en
plaats uw telefoon ook niet buiten. Gebruik het apparaat bij temperaturen die tussen
5°C en 45°C liggen.
Gebruik alleen de voedingsadapter die bij de telefoon is geleverd, sluit het voetstuk van
het basisstation aan volgens de installatieaanwijzingen in dit boekje en de aanwijzingen
op het identificatielabel van de adapter (spanning, voltage, frequentie).
De voedingsadapters zijn beveiligd en zullen spanning van 230 V omzetten. Ze moeten
in de nabijheid van het toestel geplaatst worden, en moeten makkelijk toegankelijk zijn.
Deze telefoon is bestemd om te worden aangesloten op het openbare telefoonnetwerk.
Neem in geval van problemen contact op met de winkel waar u de DECT heeft
aangeschaft. Gebruik alleen de bijgeleverde telefoonkabel.
Om uw persoonlijke veiligheid te garanderen, plaats uw handset nooit op het
basisstation zonder batterij, of zonder de batterijklep, omdat u dan een elektrische
schok zou kunnen krijgen.
Gebruik alleen een gecertificeerde oplaadbare AAA-batterij NiMH 1,2V 400 mAH om
schade aan uw toestel te voorkomen. Gebruik nooit een niet-oplaadbare batterij. Plaats
de batterij in het batterijvak van de handset met inachtneming van de polariteit.
Aan het einde van zijn levensduur, moet de batterij worden verwijderd volgens de
recyclinginstructies in dit boekje.
Uw DECT-telefoon heeft een bereik van ongeveer 50 meter binnenshuis en ongeveer
300 meter buitenshuis. De directe aanwezigheid van metalen massa's, een televisie of
een elektrisch apparaat kan het bereik verminderen.
De werking van bepaalde gevoelige medische apparaten en bepaalde
beveiligingsapparaten kan door de radiogolven van de telefoon worden verstoord. Wij
raden u aan om altijd de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.
In gebieden waar het veelvuldig onweert, raden wij aan om uw telefoonlijn te voorzien
van een beveiliging tegen piekspanningen.
Dit apparaat werkt niet wanneer de stroom uitvalt: als u in geval van nood moet
telefoneren, raden wij u aan om bij een stroomstoring een ander apparaat te gebruiken.
Het keurmerk CE bewijst dat het product voldoet aan de eisen van de richtlijn
1999/5/CE van het Europees Parlement en de Europese Raad betreffende elektrische
apparaten en telecommunicatieapparaten, voor de veiligheid en gezondheid van
gebruikers, voor elektromagnetische interferentie. Bovendien is bij het apparaat
gebruikgemaakt van een frequentiespectrum voor aard- en luchtcommunicatie om
schadelijke interferentie te voorkomen.
De verklaring van naleving kan worden opgezocht op de w
www.grundig-dect.com,
website, of kan worden opgevraagd op het volgende adres:
Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France.
D160 / D160A
D210 / D210A
2
SNELLE INSTALLATIE
Plaats de doos voor u, open de verpakking en controleer of de volgende items niet ontbreken: een
basisstation, een volledige handset, een batterijenvakje, een telefoonkabel, een volledig
voedingsblok, handset batterij, de onderhavige gebruikershandleiding.
In geval u een DUO of TRIO pakket koopt, treft u voor elke handset de volgende items aan:
bureaulade met eigen voedingsblok, een batterijenvakje, handset batterij.
De telefoon installeren
+
_
+
_
Oplaadbare batterijen
Lokalisatietoets kort indrukken:
- Handsets zoeken lang indrukken
(minimaal 4 seconden)
- Handsets registreren.
Telefoonaansluiting
Netaansluiting
1. Installeer de batterijen een voor een met de polen in de juiste richting zoals aangegeven in het
batterijenvakje.
2. Plaats het dekplaatje terug. « SEARCHING...» verschijnt op het scherm.
3. Sluit het voedingsblok aan op het stopcontact en vervolgens op het basisstation.
4. Een welkomsttekst in alle ondersteunende talen verschijnt op het scherm, druk op
*.
5. Kies een land aan de hand van de toesten of en kies
.
6. U moet uw keuze bevestigen. Kies
.
U hoort een bevestigingsignaal.
7. Plaats de handset op het basisstation om hem te laden. Als u de telefoon niet goed oplaadt, zal
de batterij minder goed werken.
8. Druk op
zodra de batterijen opgeladen zijn. U hoort normaal een toon.
* :
Volgens land
D160 / D160A
D210 / D210A
3
Toetsen van de handset
Intercomtoets
Luidspreker
Ophangen /
De handset aan /
uitschakelen
Naar telefoonboek /
Navigatietoets onder
Navigatietoets boven /
Log van ontvangen
oproepen openen
het belsignaal van
de handset uitschakelen
(lang indrukken)
Microfoon
Scherm
Log uitgaande
oproepen openen
Menu-/ bevestigingstoets
OK-toets
Selecteren/bevestigen
Groene toets
Opnemen
Handsfree *
Toetsenbord
vergrendelen / ontgrendelen
(lang indrukken)
Opnieuw oproepen/
flash-functie
Corrigeren / Annuleren /
Schermbeveiliging wijzigen
(lang indrukken)
De microfoon activeren -
uitschakelen
Naar de voicemail
(lang indrukken) **
* Enkel D210 en 210A
** Het nummer van de voicemail kan worden gewijzigd (zie paragraaf "Snel kiezen" pagina 8).
P
Pictogrammen van de handset
Kracht van het signaal (knippert wanneer er geen signaal wordt ontvangen vanaf het
basisstation of als het te zwak is).
In gesprek (flikkert wanneer u in gesprek bent).
Berichtenaanduiding (afhankelijk van de provider).
Bel signaal van de handset is uitgeschakeld.
Gemiste en niet geraadpleegde oproep (verschijnt wanneer u een oproep ontvangt).
Antwoordapparaat geactiveerd.
Telefoonboek.
Laadstatus pictogram ( : geladen ; + flikkert (zonder oplader) leeg ; knippert
tijdens het laden).
D160 / D160A
D210 / D210A
4
Vervangen van de batterij
Zorg ervoor dat de telefoon UIT staat voordat u de batterij vervangt.
1. Open het dekplaatje van de batterijen. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment
2. Ontkoppel de contactbus van het batterijpak en verwijder dan de batterij uit de handset.
3. Plaats het nieuwe batterijpak en sluit het snoer van links aan in de contactbus in de handset.
4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment terug.
5. Plaats de handset in het basisstation om op te laden.
MENU OVERZICHT
Overzicht
telefoonboek nwe gegevens geavanc. inst verander pin
bellijst registrering
bewerk gegev afmelden
wissen land
alles wissen resetten
dir. geheugen Voork. nr.
flashduur
pers. instel HANDSETNAAM kiesmodus
melodie 1ste beltoon
TAAL
aut. ophang Antw. APP.* aFSPELEN
AlleS WISSEN
klok & alarm datum/tijd Antw.aan/UIT
formaat inst UITG.BDS.OPN
alarm antw. modus
alarmmelodie INSTELLINGEN
* Enkel D160 A / D210 A
Navigatie
Om te navigeren in de menu’s, gebruikt u de toetsen: , of (of ), en .
Voorbeeld : Om de beltoon van de hoorn te wijzigen, Ga naar het menu pers. instel / MELODIE / BELTONEN.
Hiervoor:
1. Druk op de toets
. Kies " pers. instel " met behulp van de toetsen of
druk op de toets
.
2. Kies "MELODIE" met behulp van de toetsen of druk op de toets
.
3. Kies " BELtONEN" met behulp van de toetsen of druk op de toets
.
4. Druk op
. 10 beltonen kunnen geselecteerd worden : "MELODIE1"… "MELODIE 10".
Selecteer de beltoon die u wenst met behulp van de toetsen of .
5. Druk op
om uw keuze te bevestigen.
D160 / D160A
D210 / D210A
5
OPROEPEN
Handsfree bellen (Enkel D210 / D210A)
Kunt u tijdens een gesprek de luidspreker van de handset activeren.
1. Druk op
om de luidspreker van de handset te activeren.
2. Druk nogmaals op
om de luidspreker terug uit te schakelen.
B
Bellen
Controleer of de handset voeding heeft.
1. Druk op
. U hoort de kiestoon en het pictogram verschijnt.
2. Voer een telefoonnummer in. Het nummer wordt gekozen.
- OF -
Voer een telefoonnummer in en druk op
.
O
Oproepen beantwoorden
Wanneer de telefoon rinkelt, druk op om op te nemen.
U kunt het volume van de handset op elk moment regelen met een druk op de
toets of .
D
De oproep beëindigen
Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op de rode toets .
D
De microfoon uitschakelen
- Als u de microfoon wilt uitschakelen: drukt u op de toets . oproep in uitvoering. De melding
"
geluid UIT
" verschijnt op het scherm.
- Als u de microfoon wilt activeren: drukt u op de toets
. om de oproep in uitvoering te
hervatten.
Antwoordapparaat (volgens operator)
Met deze functie kunt u oproepen ontvangen als u afwezig bent op een antwoordapparaat van het
telefoonnetwerk. Het pictogram
en het bericht
"
ANTWOORDAPPARAAT
"
worden op het scherm
weergegeven om u op de hoogte te stellen van nieuwe berichten.
Het nummer van uw antwoordapparaat wordt niet in de fabriek ingesteld.
1. Voer het nummer van het antwoordapparaat van uw operator in.
2. Wanneer u geen nieuwe berichten hebt, verdwijnt de omslag
.
D160 / D160A
D210 / D210A
6
OPROEPENLOGBOEK
Nummerweergave (CLIP)
Deze telefoon registreert de nummers van mensen die u proberen te bereiken en geeft deze weer.
U moet u echter eerst abonneren op de service Nummerweergave alvorens deze functie te kunnen
gebruiken. Als u niet bent geabonneerd op deze service of het nummer wordt gemaskeerd, zal het
nummer worden gepresenteerd als onbekend.
Niet beschikbare nummers
:
-
Niet besch.
: u bevindt zicht niet in dezelfde zone als uw gesprekspartner.
-
Verb. nummer
: uw gesprekspartner wil zijn nummer niet bekend maken.
Logboek van ontvangen oproepen
De lijst bevat de nummers van de 10 laatste personen die u hebben opgeroepen.
1. Druk op
, verschijnt het pictogram .
2. Het nummer of de naam van de laatste oproep wordt weergegeven, al naargelang de naam in
uw telefoonboek staat of niet.
3. Druk op
om datum en tijd van de geselecteerde ontvangen oproep weer te geven.
4. Druk op of het overzicht te doorlopen.
Het scherm kan het nummer van uw gesprekspartner volledig weergeven indien
het niet meer dan 12 cijfers bevat.
Druk op om de volgende cijfers te zien.
Logboek van uitgaande oproepen
De uitgaande oproepen worden geregistreerd in het logboek van uitgaande oproepen.(max. 5 laatst
gekozen nummers). Om deze lijst te raadplegen:
1. Druk kort op
.
2. Het meest recent ingetoetste nummer verschijnt. Druk op of om de lijst met de 5 laatst
ingetoetste nummers te raadplegen.
Lemand opnieuw bellen
1. Druk op of .
2. Druk op of het overzicht te doorlopen.
3. Druk op
.
E
Een nieuw item aanmaken in het telefoonboek met behulp van het overzicht van
oproepen
1. Druk op of .
2. Gebruik de toetsen of om een nummer te selecteren.
3. Druk op de toets
, kies vervolgens "nr opslaan".
4. Voer de naam van het nieuwe item in. Druk op
.
Een gekozen of ontvangen nummer verwijderen
1. Druk op of .
2. Druk opof een opgeslagen nummer te selecteren.
D160 / D160A
D210 / D210A
7
3. Druk op .
- Kies "wissen" om het gekozen nummer te wissen.
- Kies "alles wissen " om alle nummers uit de lijst te wissen.
4. U moet uw keuze bevestigen.
5. Via het toetsen van de handset:
- als u de opdracht nummers verwijderen wilt annuleren, drukt u op de toets
.
- als u de opdracht nummers verwijderen wilt bevestigen, drukt u op de toets
.
TELEFOONBOEK
U kunt maximaal 80 items (bestaande uit 24 cijfers en 12 lettertekens) opslaan.
Een geregistreerd nummer kiezen
1. Druk op om het telefoonboek te openen.
2. Druk op of om de items van het telefoonboek te lezen.
3. Als het juiste nummer geselecteerd is, druk op
.
E
Een item aanmaken/opslaan
1. Ga naar het menu "telefoonboek" / "nwe gegevens"
2. Voer de naam in van het aan te maken item. Druk op de toets
.
3. Voer het nummer in. Druk op
om te bevestige.
Een item wijzigen
1. Ga naar het menu "telefoonboek" / "bewerk gegev ".
2. Selecteer het te wijzigen item met behulp van of . Druk op de toets
.
3. Het invoerscherm van de naam verschijnt met de cursor aan het einde van de regel:
- Als de weergegeven informatie klopt, drukt u op de toets .
- Als de weergegeven naam niet klopt, drukt u op de toets
om de lettertekens te wissen.
- Voer de nieuwe naam in en druk op de toets
.
4. Het invoerscherm van het nummer verschijnt met de cursor aan het einde van de regel:
- Als de weergegeven informatie klopt, drukt u op de toets
.
- Als het weergegeven nummer niet klopt, drukt u op de toets
om de cijfers te wissen.
5. Voer het nieuwe nummer in en druk op de toets.
Een item / het hele telefoonboek verwijderen
1. Ga naar het menu "telefoonboek" / "wissen " (of "ALLES wissen " als u het hele telefoonboek wilt
verwijderen).
2. Selecteer het te verwijderen item met behulp van of . Druk op de toets
:
- als u de opdracht voor het verwijderen van het item wilt annuleren, drukt u op de toets
.
- als u de verwijdering van het item bevestigt, drukt u op
.
D160 / D160A
D210 / D210A
8
Snel kiezen
Via deze functie kunt u twee nummers instellen op de toetsen en van het toestenbord.
1. Ga naar het menu "telefoonboek" / "dir. geheugen ".
2. kiest u de toets waar u een nummer wil instellen (
of )
3. Druk dan op
, "geen nummer" verschijnt op het scherm.
4. Druk op de toets
.
5. "bewerk nr." verschijt op het scherm, druk op de toets
.
6. Het invoerscherm voor de naam wordt geopend. Voer de naam in. Druk op de toets
.
7. Het invoerscherm voor het nummer wordt geopend. Voer het nummer in. Druk op de toets
.
U hoort een bevestigingssignaal.
Om een opgeslagen (snel kiezen) nummer te bellen via een van de toetsen, Houd de toets waar het
nummer werd ingesteld ingedrukt (
of ).
Een pauze inlassen (bij het nummer kiezen)
U kunt een pauze inlassen in de nummering van een telefoonnummer als u wilt dat er bepaalde tijd
wordt gewacht totdat de telefoonlijn is geopend.
Houdt ingedrukt om een pauze in te lassen bij het invoeren van het nummer.’’P’’ verschijnt op
het scherm.
FUNCTIES VOOR MEERDERE HANDSETS
De functies voor meerdere handsets zijn mogelijk als er minstens twee handsets zijn geregistreerd in
hetzelfde basisstation.
Interne oproep/Intercom
1. Zorg ervoor dat de handset in stand-by modus staat.
2. Druk op de toets
van de handset.
- Als uw installatie bestaat uit twee handsets, wordt de tweede handset rechtstreeks
opgeroepen; "handset " gevolgd door het nummer van de handset verschijnt op het scherm.
- Als uw installatie meer dan twee handsets telt, knippert het pictogram INT op het scherm en
worden de nummers van alle andere geregistreerde handsets weergegeven.
- Voer het nummer in van de handset die u wilt oproepen of druk op de toets
om alle
handsets op te roepen. De handset(s) gaat/gaan over.
Een interne oproep ontvangen
1. Interne en externe oproepen onderscheiden zich door hun verschillend belsignalen. Het
pictogram "
" knippert op het scherm. “ handset ” verschijnt gevolgd door het nummer van de
oproepende handset.
2. Druk op
om op te nemen. Het pictogram " " houdt op met knipperen.
3. Als u een interne oproep wilt beëindigen, drukt u op
.
D160 / D160A
D210 / D210A
9
Een externe oproep en een interne oproep
Een externe oproep doorverbinden
1. Wanneer u in gesprek bent, drukt u op
. De externe oproep wordt in de wachtstand
geplaatst.
2. Voer het nummer in van de handset waarnaar u de oproep wilt doorverbinden. Wanneer de
gebruiker antwoordt, kunt u hem/haar doorverbinden.
3. Druk op
om de oproep door te verbinden.
Als u wilt omschakelen tussen gesprekspartners, houdt u de toets
ingedrukt, totdat u een geluidsignaal hoort.
Als de opgeroepen handset niet antwoordt, drukt u om de oproep terug te
nemen.
Conferentiegesprek (met 3 deelnemers)
U kunt een conferentiegesprek voeren tussen een gesprekspartner en twee andere handsets die zijn
geregistreerd in het basisstation. Ga als volgt te werk voor een conferentiegesprek met een externe
oproepexterne :
1. Druk op de toets
. De externe oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Voer het nummer in van een handset. Wacht totdat de gebruiker de handset opneemt.
3. Houdt de toets
ingedrukt om het conferentiegesprek met drie gesprekspartners te starten.
"conferentie" verschijnt op het scherm van de handsets.
T
Twee externe oproepen
U ontvangt een tweede oproep terwijl u al in gesprek bent
Tijdens het gesprek hoort u het piepsignaal van uw telecombedrijf om u te informeren dat er een
tweede oproep wachtende is. Op het scherm worden de gegevens van de wachtende oproeper
weergegeven.
Drukt u op
en vervolgens op de toets om deze nieuwe oproep te beantwoorden.
Uw eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst en u kunt spreken met de tweede
gesprekspartner.
Een tweede oproep plaatsen terwijl u al in gesprek bent
Terwijl u in gesprek bent, drukt u op
en vervolgens kiest u het nummer dat u wilt bellen.
De huidige oproep wordt dan in de wachtstand geplaatst en u wordt verbonden met de tweede
oproep.
Omschakelen tussen de oproepen
U kunt omschakelen tussen de oproepen met een druk op
en vervolgens op de toets .
De huidige oproep wordt dan in de wachtstand geplaatst en u wordt verbonden met de tweede
oproep.
Een van de twee oproepen beëindigen
Als u een oproep wilt beëindigen en verder wilt gaan met de andere drukt u op
en vervolgens
op de toets
. De huidige oproep wordt dan definitief beëindigd en u gaar verder met de tweede
oproep.
Als u een conferentiegesprek wilt voeren met 3 deelnemers (de 2 oproepen en uzelf)
Terwijl u in gesprek bent, drukt u op
en vervolgens op de toets .
U kunt dan tegelijkertijd spreken met de 2 gesprekspartners.
Als u het conferentiegesprek met 3 deelnemers wilt beëindigen, drukt u op rood
.
D160 / D160A
D210 / D210A
10
DE TELEFOON INSTELLEN
Naam van de handset
De standaard naam van de handset is "
handset N
" waarbij N het nummer is dat werd toegewezen aan
deze geregistreerde handset.
1. Ga naar het menu "pers. instel" / "HANDSETNAAM".
2. Voer de naam in van de handset met behulp van het toetsenbord (maximaal 10 lettertekens).
Gebruik de toets
om de naam letterteken na letterteken te wissen. Druk op de toets .
Het volume wijzigen van het belsignaal van de handset
1. Ga naar het menu "pers. instel" / "MELODIE" / "BEL VOLUME".
2. Stel met behulp van de toetsen of het gewenste volume in, Kies het gewenste
volumeniveau en druk vervolgens op de toets
.
Het belsignaal van de handset wijzigen
1. Ga naar het menu "pers. instel" / "MELODIE" / "BELtONEN".
Er zijn 10 melodieën beschikbaar: "melodie 1"… "melodie 10".
2. Kies een belsignaal via de toetsen of ,
kies een melodie en druk vervolgens op de toets
.
Het aanslaggeluid van de toetsen activeren/uitschakelen
1. Ga naar het menu "pers. instel" / "MELODIE" / "TOON OPSLAAN".
Er verschijnt een scherm dat u informeert over de huidige status.
Gebruik de toetsen of om de status te wijzigen.
2. Druk op
om uw instelling te bevestigen.
De taal van de handset wijzigen
1. Ga naar het menu "pers. instel" / "taal".
2. Kies een taal in de lijst van beschikbare talen met behulp van de toetsen of .
Druk op
.
Automatisch opnemen
Via de functie automatisch ophangen, zal de verbinding automatisch verboken worden nadat u de
handset op het basisstation geplaatst hebt.
1. Ga naar het menu "pers. instel" / "aut. OPHANG". De huidige status wordt meegedeeld op het
scherm. Gebruik de toetsen of om deze te wijzigen.
2. Druk op
.
Toetsvergrendeling
1. Houdt de toets 1 seconde ingedrukt. Een schermmelding informeert u dat de
toetsvergrendeling actief is.
2. Om de toetsen te deblokkeren houdt u de toets
ingedrukt gedurende 1 tweede.
D160 / D160A
D210 / D210A
11
TIJD / WEKFUNCTIE INSTELLEN
Tijd en datum
Na een elektriciteitsstoring dient de tijd opnieuw worden ingesteld.
1. Ga naar het menu "KLOK & ALARM" / "DATUM/TIJD ". De huidige datum wordt weergegeven.
- Om te bewaren, druk op
.
- Om te wijzigen, voer de datum in in de opmaak 20YY/MM/JJ.
- Om een positie terug te gaan druk op
.
2. Druk op
. De huidige tijd wordt weergegeven.
- Om te bewaren, druk op
.
- Om te wijzigen, voer de tijd in in de opmaak HH : MM. (als de modus 12H staat ingesteld, druk
na de invoer dan op om over te schakelen naar de aM-modus, druk voor de pM-modus).
- Om een positie terug te gaan, druk op
.
3. Druk op de toets
.
Opmaak tijd
1. Ga naar het menu "KLOK & ALARM" / "formaat inst " / "Tijdsformaat ".
De huidige opmaak wordt weegegeven, gebruik of om deze te wijzigen.
2. Druk op de toets
.
Opmaak datum
1. Ga naar het menu "KLOK & ALARM" / "formaat inst " / "DATUMformaat ".
De huidige opmaak wordt weergegeven. Om te wijzigen, duk of .
2. Druk op de toets
.
Wekfunctie
1. Ga naar het menu "KLOK & ALARM" / "ALARM".
Als u de wekfunctie voor een enkele keer wilt activeren, kiest u "dagel. aan".
Als u het weksignaal elke dag op het geprogrammeerde tijdstip wilt laten afgaan,
kiest u "eenmalig aan".
Als u de wekfunctie wilt uitschakelen, kiest u "UIT".
2. Maak uw keuze en druk op
.
Voer de alarmtijd in: "HH – mm ".
(als de modus 12H staat ingesteld, kunt u deze via omzetten naar aM en via naar pM).
3. Druk op de toets
.
Het signaal van de wekfunctie wijzigen
1. Ga naar het menu "KLOK & ALARM" / "ALARMMELODIE".
U kunt kiezen uit 3 melodieën: "MELODIE 1", " MELODIE 2" en "melodie 3".
2. Kies de gewenste melodie en druk op
om uw keuze te bevestigen.
U hoort een bevestigingssignaal.
D160 / D160A
D210 / D210A
12
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Pincode van het basisstation
De code van het basisstation (standaard 0000) is noodzakelijk om toegang te hebben tot bepaalde
functies. De code moet 4 cijfers en een maximum van 8 cijfers.
1. Ga naar het menu "GEAVanc. INST" / "VERANdER pin ".
2. Voer eerst uw huidige pincode in. Bij elk cijfer dat wordt ingevoerd, Druk op de toets
.
3. Voer uw nieuwe pincode in, wordt het teken "_" vervangen door het teken «*».
Bevestigen door de nieuwe pincode in te voeren en druk op de toets
U hoort een
bevestigingssignaal.
Noteer goed de code van het basisstation. Deze moet u nog invoeren om
bepaalde instellingen te wijzigen.
Het basisstation koppelen aan een handset
1. Houdt de toets van het basisstation 5 seconden ingedrukt (als de registratieprocedure niet
wordt gestart met de handset, schakelt het basisstation weer terug naar de standby-functie na
een minuut).
2. Ga naar het menu "GEAVanc. INST" / "REGISTRERING ".
3. Voer de code van het basisstation in (standaard code: 0000). Druk op
.
4. Na de registratie, hoort u een geluidsignaal. De handset springt automatisch terug in stand-by.
5. Het nummer dat door het basisstation automatisch aan de handset werd toegewezen verschijnt
nu op het scherm.
Een handset verwijderen
1. Ga naar het menu "GEAVanc. INST" / "AFMELDEN ".
2. Voer de pincode van het basisstation in (standaard code: 0000). Druk op de toets
.
3. Selecteer de handset te verwijderen met behulp van of . Druk op de toets
.
U hoort een bevestigingssignaal (In de standby-functie verschijnt de melding "hands aanmld" op
de handset).
Het land wijzigen
1. Ga naar het menu "GEAVanc. INST" / "land".
2. Voer de pincode van het basisstation in (standaard code: 0000). Druk op
.
3. Kies het land waar u de telefoon zult gebruiken aan de hand van de toetsen of .
Druk op .
4. Uw keuze wordt bevestigd, druk op de toets
.
De boodschap "Wacht..." verschijnt op het scherm. U hoort een bevestigingssignaal.
Standaard instellingen van de handset en van het basisstation
1. Ga naar het menu "GEAVanc. INST" / "RESETten ".
Er verschijnt een scherm waar u wordt gevraagd uw keuze te bevestigen.
2. Druk op de toets
.
Dépliant LU D160 210 NL.fm Page 1 Vendredi, 11. janvier 2008 2:33 14

Vraag over de Grundig D160A?

Wanneer u een vraag heeft over de "Grundig D160A" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Gerelateerde producten: