Maxwell MW-1104 W handleiding

Maxwell MW-1104 W

Bekijk hier de Maxwell MW-1104 W handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Citruspers handleiding is geheel gratis.

Merk
Maxwell
Model
MW-1104 W
Product
Citruspers
EAN
9120048697091
Taal
Engels, Duits, Russisch, Tsjechisch, Roemeens, Oekraïens
Bestandstype
PDF
STORCĂTOR DE SUC
Dispozitivul este destinat pentru stoarcerea
sucului de fructe: de lămâie, lime, portocala şi
grapefruit.
DESCRIERE
1.
Capac de protecţie contra prafului
2.
Con mare
3.
Con mic cu raclete
4.
Grilaje
5.
Reglorul luftului între grilaje
6.
Vas pentru suc
7.
Arbore mecanismului de acţionare a conului
8.
Baza cu motor electric
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Înainte de a utiliza dispozitivul citiţi cu atenţie
prezenta instrucţiune de exploatare şi păstraţi-o
tot timpul de exploatare.
Utilizaţi dispozitivul doar conform destinaţiei
sale, cum este descris în prezenta instrucţiune.
Manipularea necorespunzătoare poate duce la
defectarea dispozitivului sau de a cauza daune
utilizatorului sau a bunurilor lui.
Timpul maxim admisibil de funcţionare
continuă nu mai mult de 5 minute cu o
pauză obligatorie de cel puţin 5 minute.
Înainte de conectare în reţeaua electrică
asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a dis-
pozitivului coincide cu tensiunea reţelei
electrice.
Pentru a evita riscul de apariţie a incendiului
sau de electrocutare nu utilizaţi manşon de
reducţie la conectarea dispozitivului la priza
electrică.
Amplăsaţi dispozitivul pe o suprafaţa plană,
stabilă, astfel încăt accesul la priza electrică
s-a fie liber.
Evitaţi suspendarea cablului de alimentare
de pe masă, cablul de alimentare nu trebuie
contacteze cu suprafeţe fierbinţi sau cu
mărginile ascuţe ale mobilei de bucătărie.
Nu utilizaţi dispozitivul în afara încăperilor.
Înainte de prima utilizare a dispozitivului spă-
laţi toate piesele detaşabile care vor contac-
ta cu alimente alimentare.
Nu spălaţi piesele detaşabile în maşina de
spălat vase.
Utilizaţi doar piesele şi duzele care fac parte
a setului de livrare.
Înainte de a utiliza dispozitivul, asiguraţi-vă
ca toate piesele sunt instalate corect.
Atenţie! Se interzice demontarea storcăto-
rului de suc, dacă acesta este conectat la
reţeaua electrică.
Deconectaţi dispozitivul de la reţea înainte
de curăţare sau în cazul în care nu utilizaţi
dispozitivul.
La extragerea fişei cablului de alimentare din
priza electrică, nu trageţi de cablu, ci apucaţi
fişă cu mâna.
În cazul apariţiei umidităţii pe corpul dispozi-
tivului, deconectaţi-l de la reţeaua electrică şi
stergeţi corpul cu o cârpă uscată.
Nu apucaţi fişa cablului de alimentare cu
mâinile umede.
Nu utilizaţi dispozitivul în nemijlocită apro-
piere a chiuvetei de bucatarie, nu expuneţi
dispozitivul la umezeală.
Pentru a evita riscul electrocutării nu scu-
fundaţi cablul de alimentare, fişa cablului de
alimentare sau dispozitivul însuşi în apă sau
în alte lichide.
Nu permiteţi copiilor atingă corpul şi
cablul de alimentare în timpul funcţionării
dispozitivului.
Nu permiteţi copiilor să folosească dispoziti-
vul în calitate de jucarie.
Prezentul dispozitiv nu este destinat pentru
a fi utilizat de către copii sub 8 ani. Instalaţi
dispozitivul în timpul funcţionării şi în inter-
valele ciclurilor de lucru în locuri inaccesibile
pentru copii sub 8 ani.
Copiii mai mari de 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi pot utiliza dispozitivul numai în
cazul supravegherii acesteia de către o per-
soană responsabilă pentru siguranţa lor,
care a primit instrucţiuni corespunzătoare şi
clare cu privire la utilizarea sigură a dispozi-
tivului, precum şi privind pericolele care pot
apărea la utilizarea incorectă a dispozitivului.
Păstraţi dispozitivul în locuri inaccesibile
pentru copii.
Din motive de siguranţă a copiilor nu lasaţi
pungile de polietilenă, folosite în calitate de
ambalaj, fără supraveghere.
Atenţie! Nu permiteţi copiilor să se joace cu
pungile de polietilenă sau peliculă de ambalare.
Pericol de sufocare!
Verificaţi periodic cablul de alimentare şi fişa
cablului de alimentare. Nu utilizaţi dispoziti-
vul dacă există orice deteriorare a corpului,
cablului de alimentare sau a fişei cablului de
alimentare.
Pentru a evita deteriorarea, transportaţi dis-
pozitivul doar în ambalajul original.
Nu reparaţi dispozitivul de sine stătător.
Dacă aţi depistat careva defecte, deconec-
taţi dispozitivul de la reţeaua electrică şi
adresaţi la un centru autorizat de service.
DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR
PENTRU UZ IN CONDITII CASNICE.
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
În cazul transportării sau depozitării dispozi-
tivului la o temperatură scăzută este necesar
să-l menţineţi la temperatura camerei timp de
cel puţin două ore.
Despachetaţi complet dispozitivul şi eliminaţi
orice autocolante împiedicătoare funcţionării
dispozitivului.
Verificaţi integritatea dispozitivului, nu uti-
lizaţi dispozitivul la prezenţa deteriorărilor.
Înainte de conectare asiguraţi-vă tensiu-
nea reţelei electrice corespunde tensiunii de
lucru a dispozitivului.
Spălaţi şi uscaţi toate părţile detaşabile în
apă caldă cu săpun.
Ştergeţi baza cu motorului electric (8) cu o
cârpă moale. Nu scufundaţi baza motorului
electric (8) în apă sau în alte lichide.
ASAMBLAREA ŞI UTILIZAREA
DISPOZITIVULUI
Instalaţi baza cu motorul electric (8) pe o
suprafaţă plană şi uscată.
Instalaţi vasul pentru suc (6) pe baza (8) şi
rotiţi-l în direcţia acelor de ceasornic până
când se opreşte.
Instalaţi grilajele (4) pe vasul pentru suc (6),
astfel încât reglorul (5) fie în adâncitura
mânerului vasului (6).
Instalaţi conul mic (3) pe arboră (7). La nece-
sitatea utilizării conului mare (2) aşezaţi-l pe
conul mic, astfel încât canalele pe corpul (2)
să coincidă cu racletele conului mic (3).
Remarcă:
Conul mare este utilizat pentru stoarcerea sucului
din fructe mari (cum ar fi portocoale sau greipfrut).
Conul mic cu raclete este utilizat pentru stoar-
cerea sucului din fructe de mărimea mică (cum
ar fi lămâie sau fructe de lime); racletele sunt
destinate pentru prevenirea acumulării pulpei
de fructe în grilajul şi pentru extragerea sucului
din pulpa de fructe.
Introduceţi fişa cablului de alimentare în
priza electrică.
Spălaţi şi tăiaţi fructele în două jumătăţi.
Apăsaţi cu una din jumătăţile fructului pe
conul (2 sau 3) pentru conectarea motorului.
Deplasaţi fructul în direcţii diferite, apăsând
în jos şi înainte pentru stoarcerea sucului.
Curăţaţi grilajele (4) după necesitate. La roti-
rea conului din fruct se eliberează sucul care
trece prin grilaje (4) şi nimereşte în vasul
pentru suc (6). Cu ajutorul reglorului (5)
puteţi majora sau micşora luftul între orificiile
grilajelor (4), majorând sau micşorând ast-
fel cantitatea pulpei de fructe în sucul gata.
Rotirea conului în două direcţii asigură stoar-
cerea cantiţăţii maxime de suc din fructe.
Dacă în timpul funcţionării conul va fi apasat
mai usor, fiind intors în directia rotirii, atunci
la reconectarea storcătorului de suc direcţia
de rotire a conului se va schimba în opusă.
Sfaturi pentru utilizarea şi prepărarea
sucului
Sucurile proaspăt stoarse conţin vitamine
si minerale valoroase care în contact înde-
lungat cu oxigenul şi în rezultatul influienţei
luminii se oxidează foarte repede, de aceea
consumaţi sucurile imediat după preparare.
Utilizaţi pentru păstrarea sucurilor vase de
porţelan sau sticlă.
Curăţare
Deconectaţi dispozitivul de la reţeaua elec-
trică.
Spălaţi toate piesele detaşabile în apă caldă
cu săpun şi apoi clătiţi-le, nu utilizaţi maşina
de spălat vase, deoarece temperatura înaltă
a apei poate provoca deformarea lor.
Se recomandă spălarea pieselor detaşabile
imediat după utilizarea storcătorului de suc,
deoarece pulpa uscată este dificil de elimi-
nat, şi de la ea pot rămâne pete pe materi-
alul plastic.
Înainte de asamblare uscaţi minuţios toate
piesele detaşabile.
Ştergeţi baza motorului electric cu o cârpă
umedă.
Nu utilizaţi niciodată detergenţi abrazivi sau
perii dure, deoarece acestea pot deterio-
ra suprafaţa pieselor detaşabile sau baza
motorului electric.
Păstraţi dispozitivul la loc uscat şi răcoros,
inaccesibil pentru copii.
Set de livrare
Storcător de suc – 1 buc.
Instrucţiune – 1 buc.
Caracteristici tehnice
Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere: 25 W
Putere maximă: 40 W
Utilizarea de scurtă durată: 5 minute de lucru
plus 5 minute de pauza.
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produ-
sul dat, rugăm să adresaţi la distribuitorul
regional sau la compania, unde a fost procurat
produsul dat. Serviciul de garanţie se realizea-
cu condiţia prezentării bonului de plată sau
a oricărui alt document financiar, care confirmă
cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor EMC, întoc-
mite în conformitate cu Directiva 2004/108/ЕС
i Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă
tensiune (2006/95/ЕС).
ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ
6
ШЫРЫНСЫҚҚЫШ
Құрылғы лимон, лайм, апельсин және грейп-
фрут сияқты жемістердің шырынын сығуға
арналған.
СУРЕТТЕМЕ
1. Шаңнан қорғайтын қақпақ
2. Үлкен конус
3. Қырғышы бар кішкене конус
4. Торкөздер
5. Торкөздер арасындағы саңылауды реттегіш
6. Шырын ыдысы
7. Конус жетегінің білігі
8. Элеткромоторы бар тұғыр
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны пайдаланбас бұрын, пайдалану
нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны
бүкіл пайдалану мерзімі бойы сақтап қойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына
және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне
зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
Максималды рұқсат етілген үздіксіз
жұмыс істеу уақыты 5 минуттан артық
емес, міндетті түрдегі үзілісі 5 минуттан
кем емес.
Электр желісіне қоспас бұрын құрылғының
жұмыс кернеуі электр желісіндегі кернеуге
сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
Өрттің пайда болу немесе электр тоғының
соғу қаупін болдырмас үшін құрылғыны
электрлік розеткаға қосқан кезде өткізуші
тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
Құрылғыны тегіс тұрақты бетке, желі
розеткасына еркін жететіндей етіп
орналастырыңыз.
Желілік шнурдың үстелдің үстінен салбы-
рауына жол бермеңіз, желілік шнур ыстық
беттерге және ас үй жиһазының өткір
жиектеріне тимей тұруы тиіс.
Құрылғыны бөлмеден тыс жерде
пайдалануға тыйым салынады.
Құрылғыны алғашқы пайдаланар алдын-
да азық-түлік өнімдерімен байланысатын
барлық алынбалы бөлшектерді әбден жуып
алыңыз.
Алынбалы бөлшектерді ыдыс жуатын
машинада жууға тыйым салынған.
Тек жеткізу жинағына кіретін бөлшектерді
немесе саптамаларды ғана пайдаланыңыз.
Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын
барлық бөлшектердің дұрыс орнатылғанын
тексеріңіз.
Назар аударыңыз! Шырынсыққыш электр
желісіне қосулы болса оны бөлшектеуге
тыйым салынады.
Құрылғыны тазалау алдында неме-
се құрылғыны пайдаланбайтын болған
жағдайда, оны электр желісінен міндетті
түрде ажыратыңыз.
Желілік шнурдың ашасын электрлік розет-
кадан ажыратқан кезде шнурдан тартпаңыз,
ашаны қолмен ұстап суырыңыз.
Құрылғы корпусында ылғал пайда болса
оны электр желісінен ажыратып, корпусты
құрғақ матамен сүртіңіз.
Желілік шнурдың ашасын су қолмен
ұстамаңыз.
Құрылғыны ас үйдегі раковинаға тікелей
жақын жерде пайдаланбаңыз, құрылғыны
ылғалдың әсеріне ұшырауын болдырмаңыз.
Электр тоғының соғу қаупін болдырмас
үшін желілік шнурды, желілік ашаны неме-
се құрылғының өзін суға немесе кез келген
басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде
балаларға оған және желілік шнурға қол
тигізуіне рұқсат етпеңіз.
Құрылғыны балаларға ойыншық ретінде
пайдалануға рұқсат бермеңіз.
Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың
пайдалануына арналмаған. Жұмыс
кезінде және жұмыс кезеңдері арасындағы
үзілістерде құрылғыны 8 жастан кіші
балалардың қолдары жетпейтін жерге
орналастырыңыз.
8 жастан үлкен балалар және мүмкіншілігі
шектеулі жандар өздерінің қауіпсіздіктеріне
жауапты адамдардың қадағалауымен ғана
және оларға құрылғыны қауіпсіз пайдала-
ну туралы және оны дұрыс пайдаланбаған
жағдайда орын алуы мүмкін қауіпті
жағдайлар туралы тиісті және түсінікті
нұсқаулар берілген жағдайда құрылғыны
пайдалана алады.
Құрылғыны балалардың қолдары жетпейтін
жерде сақтаңыз.
Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан қаптама
ретінде пайдаланылатын полиэтилен
пакеттерді қараусыз қалдырмаңыз.
Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
пакеттермен немесе қаптама үлдірімен
ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!
Уақыт өте келе желілік шнурын және
желілік шнур ашасын тексеріп отырыңыз.
Корпустың, желілік ашаның немесе желілік
шнурдың бүлінген жерлері бар болған
жағдайда, құрылғыны пайдаланбаңыз.
Құрылғыны зақымдап алмас үшін
тек зауыттық қаптамасының ішінде
тасымалдаңыз.
Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тыйым
салынады. Ақаулар табылған жағдайда
құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз
да, рұқсаты бар (уәкілетті) сервис
орталығына жолығыңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
Құрылғыны төменгі температурада
тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін,
оны бөлмелік температурада кемінде екі
сағат уақыт бойы ұстау керек.
Шырынсыққышты қораптан толығымен
шығарып алыңыз, құрылғының жұмысына
кедергі келтіретін барлық жапсырмаларды
алып тастаңыз.
Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз,
бүлінген жерлері болған кезде құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Қосу алдында электр желісінің кернеуі
құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес
келетінін тексеріп алыңыз.
Шырынсыққыштың барлық алынбалы
бөлшектерін жылы сабынды суда жуыңыз.
Электромоторы бар түпті (8) жұмсақ матамен
сүртіңіз. Электромотор түбін (8) суға немесе
басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖИНАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ
Электромоторлы түпті (8) құрғақ тегіс бетке
орналастырыңыз.
Шырын ыдысын (6) түпке (8) орнатыңыз
және оны сағат тілімен түбіне дейін
бұраңыз.
Торкөздерді (4) шырын ыдысына (6)
реттегіш (5) ыдыс тұтқасының ойығында (6)
болатындай етіп орнатыңыз.
Кішкене конусты (3) білікке (7) орнатыңыз.
Үлкен конусты (2) пайдалану қажет болған
жағдайда оны кішкене конусқа конустағы (2)
ойықтар шағын конустың (3) қырғыштарына
дәл келетіндей етіп кигізіңіз.
Ескертпелер
Үлкен конус ірі жемістерден (грейпфрут неме-
се апельсин) шырын сығу үшін пайдаланылады.
Қырғышы бар шағын конус кішкене өлшемді
жемістерден (лимон немесе лайм жемістері)
шырын сығу үшін пайдаланылады, қырғыштар
торкөзге жеміс жұмсағының жиналып қалуын
болдырмауға және жұмсақтан шырынды
шығаруға арналған.
Желілік ашаны электр розеткасына сұғыңыз.
Жемісті жуып, екі бөлікке бөліңіз.
Электромоторды қосу үшін жемістің жарты
бөлігін конусқа (2 немесе 3) басыңыз.
Шырынды сығып алу үшін жемісті төменге
және алдыға қарай әртүрлі бағытта
қозғалтыңыз. Қажетіне орай торкөздерді
(4) тазалаңыз. Конус айналған кезде
жемістен шырын бөлінеді, ол торкөздерден
(4) өтіп, шырын ыдысына (6) түседі.
Реттегішпен (5) торкөз (4) саңылаулары
арасындағы тесіктерді ұлғайтуға неме-
се кішірейтуге болады, осылайша дайын
шырындағы жұмсақ мөлшерін көбейтуге
немесе азайтуға болады. Конусты екі
бағытта айналдыру жемістерден максимал-
ды мөлшердегі шырынды алуға мүмкіндік
береді. Егер жұмыс кезінде конусқа басуды
әлсіретсе және оны айналу бағытына қарай
сәл бұрса, онда шырынсыққышты қайта
қосқан кезде конустың айналу бағыты кері
қарай ауысады.
Шырынды пайдалану және сақтау бойынша
кеңестер
Жаңа сығылған шырындарда бағалы
витаминдер мен минералдар бола-
ды, олар ауадағы оттегімен ұзақ уақыт
араласқанда және жарыққа ұшыраған кезде
қышқылданып кетеді, сондықтан шырын-
дарды дайын бола салысымен ішіңіз.
Шырындарды сақтау үшін фарфорлы неме-
се әйнек ыдысты пайдаланыңыз.
Тазалау
Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Барлық алынбалы бөлшектерді жылы
сабынды сумен жуып, одан кейін шайыңыз,
ыдыс жуғыш машинаны пайдаланбаңыз,
себебі судың жоғары температурасы олар-
ды деформациялауы мүмкін.
Алынбалы бөлшектерді шырынсыққышты
пайдаланып болғаннан кейін бірден
жууға кеңес беіріледі, себебі кеуіп қалған
жұмсақты кетіру қиын, және пластмассада
оның дақтары қалып қоюы мүмкін.
Шырынсыққышты жинамас бұрын, барлық
алынбалы бөлшектерді жақсылап кептіріп
алыңыз.
Электромотор түбін ылғал матамен сүртіңіз.
Ешқашан қажайтын құралдарды неме-
се қатты қылшақтарды пайдаланбаңыз,
өйткені олар алынбалы бөлшектердің бетін
немесе электромотор түбін бүлдіруі мүмкін.
Құрылғыны құрғақ, салқын, балалардың
қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
Жеткізу жинағы
Шырынсыққыш – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.
Техникалық сипаттары
Электрқорегі: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Куаты: 25 Вт
Максималды қуаты: 40 Вт
Уақытша пайдалану: 5 минут жұмыс плюс
5 минут үзіліс.
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
квитанциясын көрсетуi қажет.
ҚАЗАҚША
542
JUICE EXTRACTOR
The unit is intended to extract juice from the
following fruits: lemon, lime, orange and
grapefruit.
DESCRIPTION
1. Dustproof lid
2. Large cone
3. Small cone with scrapers
4. Grids
5. Regulator of gap between the grids
6. Juice cup
7. Cone drive shaft
8. Base with electric motor
SAFETY MEASURES
Read this instruction manual carefully before
using the unit and keep it for the whole opera-
tion period.
Use the unit according to its intended pur-
pose only, as it is stated in this user manual.
Mishandling the unit can lead to its breakage
and cause harm to the user or damage to his/
her property.
The maximal allowable continuous
operation time is not more than 5 min-
utes with an obligatory break of at least
5 minute.
Before plugging the unit in, make sure that
the operating voltage of the unit corre-
sponds to voltage of your mains.
To avoid risk of fire or electric shock, do
not use adapters for connecting the unit
to the mains.
Place the unit on a flat, stable heat-resis-
tant surface with free access to the mains
socket.
Do not let the power cord hang from the
table, the power cord should not come in
contact with hot surfaces or sharp edges
of kitchen furniture.
Do not use the unit outdoors.
Before using the unit for the first time,
wash all the removable parts that will con-
tact food thoroughly.
Do not wash removable parts in a dish-
washing machine.
Use only the parts and attachments sup-
plied.
Before using the unit, make sure that all
parts are set properly.
Attention! Do not disassemble the juice
extractor if it is plugged in.
Always unplug the unit before cleaning or
when you are not using the unit.
When disconnecting the power plug from
the mains, pull the plug but not the cord.
In case of getting moisture on the unit,
unplug it and wipe with dry cloth.
Do not touch the power plug with wet
hands.
Do not use the unit near the kitchen sink,
do not expose the unit to moisture.
To avoid electric shock, do not immerse
the power cord, the power plug or the unit
itself in water or any other liquids.
Do not allow children to touch the unit and
the power cord during operation.
Do not allow children to use the unit as
a toy.
This unit is not intended for usage by
children under 8 years of age. During the
operation and the breaks between opera-
tion cycles, the unit should be placed
out of reach of children under 8 years of
age.
Children aged 8 and over as well as dis-
abled persons can use this unit only under
supervision of a person who is responsible
for their safety, if they are given all the
necessary and understandable instruc-
tions concerning the safe usage of the unit
and information about danger that can be
caused by its improper usage.
Keep the unit out of reach of children.
For children safety reasons, do not leave
polyethylene bags, used as a packaging,
unattended.
Attention! Do not allow children to play with
polyethylene bags or packaging film. Danger
of suffocation!
Check the power cord and plug periodi-
cally. Do not use the unit if its body, power
plug or the power cord is damaged.
To avoid damages, transport the unit in
original package only.
Do not repair the unit by yourself. If you
find any damages, unplug the unit and
apply to an authorized service center.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
USAGE ONLY
BEFORE THE FIRST USE
After unit transportation or storage at low
temperature, it is necessary to keep the
unit for at least two hours at room tem-
perature before switching on.
Unpack the juice extractor completely and
remove any stickers that can prevent unit
operation.
Check the unit for damages, do not use it
in case of damages.
Before switching the unit on, make sure
that your home mains voltage corresponds
to unit operating voltage.
Wash all removable parts of the juice
extractor in warm soapy water and dry
them.
Wipe the base with the electric motor (8)
with a soft cloth. Do not immerse the elec-
tric motor base (8) into water or other liq-
uids.
ASSEMBLING AND USAGE OF THE UNIT
Place the base with the electric motor (8)
on a dry flat surface.
Place the juice cup (6) on the base (8) and
rotate it clockwise until it is fixed.
Fix the grids (4) on the juice cup (6) so that
the regulator (5) is in the cavity of the han-
dle of the cup (6).
Install the small cone (3) on the shaft (7).
If you need to use the large cone (2), set
it on the small cone so that the grooves
on the cone (2) match the scrapers of the
small cone (3).
Notes
Use the large cone to extract juice from big
fruit (such as grapefruits or oranges).
Use the small cone with the scrapers to extract
juice from fruit of smaller size (such as lemons
or limes), the scrapers prevent accumulation
of pulp in the grid and extract juice from pulp.
Insert the power plug into the mains
socket.
Wash and cut the fruit in two halves. Press
a half of the fruit against the cone (2 or 3)
to switch the electric motor on. Move the
fruit in various directions by pressing it
downwards and forward to extract juice.
Clean the grids (4) when necessary. As the
cone rotates, juice is extracted from the
fruit, it passes through the grids (4), and
is gathered in the juice cup (6). You may
expand or reduce the gap between the
openings of the grids (4), thus increasing
or reducing the amount of pulp in the ready
juice. Rotation of the cone in two directions
provides maximum juice extraction. If dur-
ing operation you loosen pressure on the
cone and turn it slightly in the direction of
rotation, the cone will rotate in the oppo-
site direction once you switch the juice
extractor on again.
Tips for juice consumption and storage
Fresh juices contain important vitamins
and minerals, and if subjected to long con-
tact with oxygen and exposed to light, they
oxidize, that is why you should drink juices
right after their preparation.
Use porcelain or glass containers to store
juices.
Cleaning
Disconnect the unit from the mains.
Wash all removable parts in warm soapy
water, and after that rinse them, do not
use a dishwashing machine, as high tem-
perature of water may lead to their defor-
mation.
We recommend to wash removable parts
right after using the juice extractor, since
it is difficult to remove dry pulp, and it may
cause spots on plastic.
Before assembling the juice extractor, dry
all removable parts.
Wipe the base with the electric motor with
damp cloth.
Never use abrasive detergents or rough
brushes, since they may damage the sur-
faces of the removable parts or the base
with the electric motor.
Keep the unit away from children in a dry
cool place.
Delivery set
Juice extractor – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
Technical specifications
Power supply: 220-240 V ~ 50/60Hz
Power: 25 W
Maximal power: 40 W
Short-term use: 5 minutes of operation
with a 5 minute break.
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can
be obtained from the dealer from whom the
appliance was purchased. The bill of sale or
receipt must be produced when making any
claim under the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the Council
Directive 2004/108/ЕС and to the Low Voltage
Regulation (2006/95/ЕС)
ENGLISH
ENTSAFTER
Das Gerät ist zur Saftextraktion aus Zitronen,
Sauren Limetten, Apfelsinen und Grapefruits
bestimmt.
BESCHREIBUNG
1. Staubschutzdeckel
2. Großer Kegel
3. Kleiner Kegel mit Kratzern
4. Gitter
5. Gitterspaltregler
6. Saftbehälter
7. Kegeltriebwelle
8. Untersatz mit Elektromotor
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen
Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und bewahren Sie sie während der ganzen
Betriebszeit des Geräts.
Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig
und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ord-
nungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu sei-
ner Störung führen, einen gesundheitlichen oder
materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.
Die maximale zulässige Dauerbetriebszeit
des Geräts beträgt nicht mehr als 5
Minuten mit einer unbedingten Pause für
nicht weniger als 5 Minuten.
Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen
des Geräts ans Stromnetz, dass die
Betriebsspannung des Geräts und die
Netzspannung übereinstimmen.
Verwenden Sie keine Adapterstecker beim
Anschließen des Geräts ans Stromnetz, um
Brand- oder Stromschlagrisiko zu vermeiden.
Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stand-
festen Oberfläche so auf, dass ein freier
Zugang zur Steckdose gewährt wird.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom
Tisch nicht herabhängt, das Netzkabel soll
heiße Oberflächen oder scharfe Ränder der
Küchenmöbel nicht berühren.
Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu
benutzen.
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts
waschen Sie sorgfältig alle abnehmbaren
Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung
kommen werden.
Es ist nicht gestattet, die abnehmbaren Teile
in der Geschirrspulmaschine zu waschen.
Benutzen Sie nur die mitgelieferten Teile oder
Aufsätze.
Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme
des Geräts, dass alle Teile richtig aufgestellt
sind.
Achtung! Es ist nicht gestattet, den Entsafter
auseinanderzunehmen, falls er ans Stromnetz
angeschlossen ist.
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz unbe-
dingt ab, wenn Sie es nicht benutzen oder
Reinigung vornehmen möchten.
Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose
herausnehmen, ziehen Sie das Kabel nicht,
sondern halten Sie den Stecker.
Falls Feuchtigkeit am Gerätegehäuse ent-
steht, trennen Sie es vom Stromnetz ab und
wischen Sie das Gehäuse mit einem trocke-
nen Tuch ab.
Greifen Sie den Netzstecker mit nassen
Händen nicht.
Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe
vom Küchenwaschbecken zu benutzen und
Feuchtigkeit auszusetzen.
Tauchen Sie das Netzkabel, den
Netzstecker oder das Gerät selbst nie ins
Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das
Stromschlagrisiko zu vermeiden.
Lassen Sie Kinder das Gerät und das
Netzkabel während des Betriebs nicht berüh-
ren.
Es ist nicht gestattet, Kindern das Gerät als
Spielzeug zu geben.
Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von
Kindern unter 8 Jahren geeignet. Während
des Betriebs und der Pausen zwischen den
Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einem
für Kinder unter 8 Jahren unzugänglichen
Ort auf.
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren
und behinderten Personen nur dann genutzt
werden, wenn sie sich unter Aufsicht der
für ihre Sicherheit verantwortlichen Person
befinden, und wenn ihnen entsprechende
und verständliche Anweisungen über sichere
Nutzung des Geräts und die Gefahren bei sei-
ner falschen Nutzung gegeben wurden.
Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder
unzugänglichen Ort auf.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die
Plastiktüten, die als Verpackung verwendet
werden, nie ohne Aufsicht.
Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten
oder Verpackungsfolien nicht spielen.
Erstickungsgefahr!
Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels
und Netzsteckers periodisch. Es ist nicht
gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn
das Gehäuse, der Netzstecker oder das
Netzkabel beschädigt ist.
Um Beschädigungen zu vermeiden,
transportieren Sie das Gerät nur in der
Fabrikverpackung.
Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstän-
dig zu reparieren. Bei der Feststellung von
Beschädigungen trennen Sie das Gerät
vom Stromnetz ab und wenden Sie sich
an einen autorisierten (bevollmächtigten)
Kundendienst.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
HAUSHALT GEEIGNET
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen
transportiert oder aufbewahrt wurde,
lassen Sie es vor der Nutzung bei der
Raumtemperatur nicht weniger als zwei
Stunden bleiben.
Packen Sie den Entsafter völlig aus und entfer-
nen Sie alle Aufkleber, die den Gerätebetrieb
stören.
Prüfen Sie die Ganzheit des Geräts, wenn
das Gerät beschädigt ist, benutzen Sie es
nicht.
Vor dem Einschalten des Geräts vergewis-
sern Sie sich, dass die Netzspannung und
die Betriebsspannung des Geräts überein-
stimmen.
Waschen Sie alle abnehmbaren Teile des
Entsafters mit warmem Seifenwasser und
trocknen Sie diese ab.
Wischen Sie den Untersatz mit Elektromotor
(8) mit einem weichen Tuch. Tauchen Sie den
Untersatz des Elektromotors (8) ins Wasser
oder andere Flüssigkeiten nicht ein.
ZUSAMMENBAU UND NUTZUNG
DES GERÄTS
Stellen Sie den Untersatz mit Elektromotor (8)
auf eine ebene trockene Oberfläche auf.
Stellen Sie den Saftbehälter (6) auf den
Untersatz (8) auf und drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn bis zum Einrasten.
Stellen Sie die Gitter (4) auf den Saftbehälter
(6) so auf, dass sich der Regler (5) in der
Aussparung des Griffs des Behälters (6) fin-
det.
Stellen Sie den kleinen Kegel (3) auf die Welle
(7) auf. Falls Sie den großen Kegel (2) benut-
zen müssen, setzen Sie diesen auf den klei-
nen Kegel so auf, dass die Aussparungen am
Kegel (2) mit den Kratzern des kleinen Kegels
(3) zusammenfallen.
Anmerkungen
Der große Kegel wird zur Saftextraktion aus gro-
ßen Früchten (wie Grapefruits oder Apfelsinen)
benutzt.
Der kleine Kegel mit den Kratzern wird zur
Saftextraktion aus kleineren Früchten (wie
Zitronen oder Limetten) benutzt; die Kratzer sind
zur Verhinderung des Fruchtfleischansammelns
im Gitter und zur Saftextraktion aus Fruchtfleisch
bestimmt.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose
ein.
Waschen und schneiden Sie die Frucht in
zwei Hälften. Pressen Sie die Fruchthälfte
auf den Kegel (2 oder 3) zum Einschalten
des Elektromotors. Bewegen Sie die Frucht
in verschiedenen Richtungen, indem Sie sie
nach unten und vorwärts zur Saftextraktion
pressen. Reinigen Sie die Gitter (4) nach
Bedarf. Beim Kegeldrehen wird der Saft,
der durch die Gitter (4) durchfließt und in
den Saftbehälter (6) gelangt, aus der Frucht
extrahiert. Sie können den Spalt zwischen
den Löchern der Gitter (4) und somit die
Fruchtfleischmenge im fertigen Saft mit
dem Regler (5) vergrößern oder verrin-
gern. Das Kegeldrehen in zwei Richtungen
gewährleistet die Extraktion von maxima-
ler Fruchtsaftmenge. Falls man den Druck
auf den Kegel während des Betriebs ver-
ringert und den Kegel in der Drehrichtung
leicht dreht, wird sich der Kegel beim noch-
maligen Einschalten des Entsafters in der
Gegenrichtung drehen.
Empfehlungen zur Nutzung und Aufbewahrung
von Saft
Frisch gepresste Säfte enthalten wertvolle
Vitamine und Minerale, die bei dauerndem
Kontakt mit Luftsauerstoff und infolge der
Lichtwirkung oxidieren, deshalb trinken Sie
Säfte sofort nach ihrer Zubereitung.
Zur Aufbewahrung von Säften verwenden Sie
Porzellan- oder Glasgeschirr.
Reinigung
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab.
Waschen Sie alle abnehmbaren Teile mit
warmem Seifenwasser und danach spü-
len Sie diese ab, waschen Sie diese in der
Geschirrspülmaschine nicht, weil hohe
Wassertemperatur zu deren Deformierung
führen kann.
Es ist empfohlen, alle abnehmbaren Teile
sofort nach dem Betrieb abzuspülen, weil
ausgetrocknetes Fruchtfleisch schwer zu ent-
fernen ist sowie Flecken am Kunststoff las-
sen kann.
Vor dem Zusammenbau des Entsafters trock-
nen Sie alle abnehmbaren Teile sorgfältig ab.
Wischen Sie den Untersatz des Elektromotors
mit einem feuchten Tuch.
Benutzen Sie keine Abrasivmittel oder
harte Bürsten, weil sie die Oberfläche der
abnehmbaren Teile oder den Untersatz des
Elektromotors beschädigen können.
Bewahren Sie das Gerät an einem trocke-
nen, kühlen und für Kinder unzugänglichen
Ort auf.
Lieferumfang
Entsafter – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Leistung: 25 W
Maximale Leistung: 40 W
Kurzzeitige Nutzung: 5 Minuten Betrieb plus
5 Minuten Pause
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte
verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit
der vorliegenden Gewährleistung den Check oder
die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie
des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC
über die Niederspannungsgeräte vorgesehen
sind.
DEUTSCH
3
СОКОВЫЖИМАЛКА
Устройство предназначено для выжимания
сока фруктов: лимона, лайма, апельсина и
грейпфрута.
ОПИСАНИЕ
1. Пылезащитная крышка
2. Большой конус
3. Малый конус со скребками
4. Решётки
5. Регулятор зазора между решётками
6. Ёмкость для сока
7. Вал привода конуса
8. Основание с электромотором
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием устройства вниматель-
но прочитайте инструкцию по эксплуатации
и сохраняйте её в течение всего срока экс-
плуатации.
Используйте устройство только по его прямому
назначению, как изложено в данной инструк-
ции. Неправильное обращение с устройством
может привести к его поломке, причинению
вреда пользователю или его имуществу.
Максимально допустимое время непре-
рывной работы не более 5 минут с
обязательным перерывом не менее
5 минут.
Перед включением в электрическую сеть
убедитесь в том, что рабочее напряже-
ние устройства соответствует напряжению
электросети.
Во избежание риска возникновения пожа-
ра или поражения электрическим током не
используйте переходники при подключе-
нии устройства к электрической розетке.
Размещайте устройство на ровной, устой-
чивой поверхности так, чтобы доступ к
сетевой розетке был свободным.
Не допускайте свисания сетевого шнура
со стола, сетевой шнур не должен контак-
тировать с горячими поверхностями или
острыми кромками кухонной мебели.
Запрещается использовать устройство
вне помещений.
Перед первым применением устройства
тщательно промойте все съёмные детали,
которые будут контактировать с пищевыми
продуктами.
Запрещается промывать съёмные детали
в посудомоечной машине.
Используйте только те детали или насадки,
которые входят в комплект поставки.
Прежде чем начать пользоваться устрой-
ством, убедитесь в том, что все детали
установлены правильно.
Внимание! Запрещается разбирать соко-
выжималку, если она подключена к элек-
тросети.
Обязательно отключайте устройство от
электрической сети перед чисткой или в
случае, если вы не пользуетесь устрой-
ством.
При отключении вилки сетевого шнура от
электрической розетки не тяните за шнур,
а держитесь за вилку рукой.
При появлении влаги на корпусе устрой-
ства отключите его от электрической сети
и протрите корпус сухой тканью.
Не беритесь за вилку сетевого шнура
мокрыми руками.
Не пользуйтесь устройством в непосред-
ственной близости от кухонной раковины,
не подвергайте устройство воздействию
влаги.
Во избежание удара электрическим током
не погружайте сетевой шнур, сетевую
вилку или само устройство в воду или в
любые другие жидкости.
Не разрешайте детям прикасаться к
устройству и к сетевому шнуру во время
работы.
Не разрешайте детям использовать
устройство в качестве игрушки.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми младше 8 лет. Во
время работы и в перерывах между рабо-
чими циклами устанавливайте устройство
в местах, недоступных для детей младше
8 лет.
Дети старше 8 лет и люди с ограничен-
ными возможностями могут пользоваться
устройством только в том случае, если они
находятся под присмотром лица, отвечаю-
щего за их безопасность, при условии, что
им были даны соответствующие и понят-
ные инструкции о безопасном пользова-
нии устройством и тех опасностях, кото-
рые могут возникать при его неправиль-
ном использовании.
Храните устройство в местах, недоступных
для детей.
Из соображений безопасности детей
не оставляйте полиэтиленовые пакеты,
используемые в качестве упаковки, без
надзора.
Внимание! Не разрешайте детям играть с
полиэтиленовыми пакетами или упаковочной
плёнкой. Опасность удушья!
Периодически проверяйте сетевой шнур
и вилку сетевого шнура. Не пользуйтесь
устройством, если имеются какие-либо
повреждения корпуса, сетевой вилки или
сетевого шнура.
Во избежание повреждений перевозите
устройство только в заводской упаковке.
Запрещается самостоятельно ремонтиро-
вать устройство. При обнаружении неис-
правностей отключите устройство от элек-
тросети и обратитесь в авторизованный
(уполномоченный) сервисный центр.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО
ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения
устройства при пониженной температуре
необходимо выдержать его при комнатной
температуре не менее двух часов.
Полностью распакуйте соковыжималку
и удалите любые наклейки, мешающие
работе устройства.
Проверьте целостность устройства, при
наличии повреждений не пользуйтесь
устройством.
Перед включением убедитесь в том, что
напряжение электрической сети соответ-
ствует рабочему напряжению устройства.
Промойте и просушите все съёмные части
соковыжималки в тёплой мыльной воде.
Протрите основание с электромотором (8)
мягкой тканью. Не погружайте основание
электромотора (8) в воду или в иные жид-
кости.
СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УСТРОЙСТВА
Установите основание с электромотором
(8) на сухую ровную поверхность.
Установите ёмкость для сока (6) на основа-
ние (8) и поверните её по часовой стрелке
до фиксации.
Установите решётки (4) на ёмкость для
сока (6), так, что бы регулятор (5) оказался
в углублении ручки ёмкости (6).
Установите малый конус (3) на вал (7). При
необходимости использовать большой
конуса (2) наденьте его на малый конус
так, чтобы пазы на конусе (2) совпали со
скребками малого конуса (3).
Примечания
Большой конус применяется для отжима сока
из крупных фруктов (таких как грейпфруты или
апельсины).
Малый конус со скребками используется для
отжима сока из фруктов меньшего размера
(таких как лимоны или плоды лайма); скребки
предназначены для предотвращения скапли-
вания мякоти в решётке и для извлечения сока
из мякоти.
Вставьте сетевую вилку в электрическую
розетку.
Вымойте и разрежьте фрукт на две поло-
винки. Надавите половинкой фрукта на
конус (2 или 3) для включения электромо-
тора. Двигайте фрукт в различных направ-
лениях, надавливая вниз и вперед для
выжимания сока. Очищайте решётки (4)
по мере необходимости. При вращении
конуса из фрукта выделяется сок, кото-
рый проходит через решётки (4) и попа-
дает в ёмкость для сока (6). Регулятором
(5) можно увеличить или уменьшить зазор
между отверстиями решёток (4), тем
самым увеличить или уменьшить количе-
ство мякоти в готовом соке. Вращение
конуса в двух направлениях обеспечива-
ет извлечение максимального количества
сока из фруктов. Если во время работы
ослабить нажим на конус и слегка повер-
нуть его по направлению вращения, то
при повторном включении соковыжималки
направление вращения конуса изменится
на противоположное.
Советы по использованию и хранению сока
Свежевыжатые соки содержат ценные
витамины и минералы, которые при дли-
тельном контакте с кислородом воздуха и
в результате воздействия света окисля-
ются, поэтому пейте соки сразу после их
приготовления.
Для хранения соков используйте фарфо-
ровую или стеклянную посуду.
Чистка
Отключите устройство от электрической
сети.
Промойте все съёмные части в тёплой
мыльной воде и после этого ополосните,
не используйте посудомоечную машину,
так как высокая температура воды может
привести к их деформации.
Рекомендуется промывать съёмные части
сразу после использования соковыжимал-
ки, так как засохшую мякоть трудно уда-
лить и от неё могут оставаться пятна на
пластмассе.
Перед сборкой соковыжималки тщательно
просушите все съёмные части.
Основание электромотора протирайте
влажной тканью.
Никогда не используйте абразивные чис-
тящие средства или жёсткие щетки, пос-
кольку они могут повредить поверхность
съёмных частей или основание электро-
мотора.
Храните устройство в сухом прохладном
месте, недоступном для детей.
Комплект поставки
Соковыжималка – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Технические характеристики
Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Мощность 25 Вт
Максимальная мощность: 40 Вт
Кратковременное использование: 5 минут
работы плюс 5 минут перерыв.
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и российским
стандартам безопасности и гигиены.
Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41 Лок-
харт Роуд, Ванчай, Гонконг
Сделано в КНР
РУССКИЙ
MW-1104.indd 1 21.11.2013 10:18:47

Vraag over de Maxwell MW-1104 W?

Wanneer u een vraag heeft over de "Maxwell MW-1104 W" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Kenmerken
Inhoud bak/kan 1 l
Aantal snelheidsstanden 1
Pulp container - ml
Producttype   Sapcentrifuge
Kleur van het product Wit
Energie
Vermogen 40 W
Inhoud van de verpakking
Kan yes
Materiaal
Materiaal Kunststof

Gerelateerde producten: