Philips Kala Vox 200 handleiding

Philips Kala Vox 200

Bekijk hier de Philips Kala Vox 200 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Dect/voip-telefoon handleiding is geheel gratis.

Merk
Philips
Model
Kala Vox 200
Product
Dect/voip-telefoon
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.philips.com/global
INHOUDSOPGAVE
Clip
1
DE TELEFOON EN HET BASISSTATION INSTALLEREN
2
HET SCHERM
4
HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN
7
Het antwoordapparaat staat standaard aan.
U kun tot 6 minuten boodschappen opnemen in superieure kwaliteit of tot 9 minuten in
standaard kwaliteit (zie pag. 10, Programmerings-opties, om de opnamekwaliteit van het
antwoordapparaat te wijzigen).
De toets (“antwoordapparaat”) bevindt zich aan de achterkant van uw handset.
Het antwoordapparaat inschakelen / uitschakelen
Deze toets kan oplichten. Druk op dezelfde toets om uw boodschappen te beluisteren.
Hij knippert om aan te geven dat er een ongelezen boodschap is. Nadat u uw boodschappen
beluisterd hebt, drukt u opnieuw op dezelfde toets om de functie antwoordapparaat te verlaten.
Toegang tot het antwoordapparaat
Druk op om toegang te krijgen tot het antwoordapparaat. Het aantal boodschappen, de dag van
de week en tijd verschijnen. De telefoon duidt vocaal het aantal ontvangen en opgenomen boodschappen
aan.
Beluisteren van de boodschappen op uw antwoordapparaat
Wissen van de boodschappen op uw antwoordapparaat
Beluisteren van de aankondiging op uw antwoordapparaat
U kunt een vooraf opgenomen aankondiging gebruiken. Om deze te beluisteren, druk op de toetsen:
U beschikt over twee telefoonboeken met elk 10 geheugenposities
(nummer/naam).
U kunt ze gebruiken om oproepen te doen en binnenkomende oproepen
te identificeren als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave"
(zie pag. 5).
Als bij een binnenkomende opro
ep het nummer opgenomen is in één
van de twee telefoonboeken, verschijnt het overeenkomstige icoon
of en klinkt de bijbehorende belmelodie vanaf de tweede
beltoon als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave".
Dienst Nummerweergave:
De nummerweergave-functie is beschikbaar als u geabonneerd bent
op de dienst “Nummerweergave” bij uw netwerkoperator.
Het nummer van uw bellers verschijnt op het scherm wanneer er een
oproep binnenkomt. De naam verschijnt als deze in één van de
telefoonboeken is opgenomen (zie pag. 8).
Om nog vóór u opneemt te weten wie u opbelt kunt u een bepaalde
belmelodie koppelen aan beide telefoonboeken; (zie pag. 10,
Programmerings-opties).
Naar de telefoonboeken gaan of de telefoonboeken verlaten
Druk op één van de volgende toetsen of , om toegang te
krijgen, en opnieuw op dezelfde toetsen om het telefoonboek te
verlaten.
Naar de geheugenposities van een telefoonboek gaan of
geheugenposities selecteren
Uw telefoonnummers in een telefoonboek opslaan
Elke geheugenpositie bestaat uit een naam (max. 10 karakters) en
een telefoonnummer (max. 25 karakters).
Om een geheugenpositie op te slaan:
1. Toets een telefoonnummer in of laat het verschijnen aan de hand
van de lijsten (zie pag. 8, Herhaallijst of Bellijst).
2. Druk op een van de volgende toetsen of .
3. Geef, na de pieptoon, een naam in
(zie karakters invoeren*) en druk op om te bevestigen.
Een bevestigingspiep geeft aan dat u terugkeert naar de ruststand.
Oproep vanuit een telefoonboek
Elk telefoonboek kan maximaal 10 namen bevatten. De namen
verschijnen in alfabetische volgorde.
Een nummer in een telefoonboek wijzigen
Alleen het telefoonnummer kan worden gewijzigd.
Een nummer in een telefoonboek wissen
Om de tijd en de datum van het antwoordapparaat in te stellen, zie pag. 10, Programmerings-opties.
!
Iconen van de vaak
gebruikte functies
één karakter naar links of terug naar de vorige geheugenpositie.
één karakter naar rechts of naar de volgende geheugenpositie.
bevestigt een keuze.
kort drukken: een karakter wissen. Lang drukken: de huidige
modus verlaten (programmering, telefoonboeken of lijsten).
Modus:
Lijst van de laatst binnengekomen oproepen.
Lijst van de laatst gebelde nummers (herhaaltoets).
De telefoon programmeren.
DE TELEFOON GEBRUIKEN
5
*Nummerweergave is een dienst die netwerkafhankelijk is. Bij een oproep waarvan het nummer
in het telefoonboek is opgenomen, verschijnt in het display een knipperend icoon.
Indien ingesteld, hoort u daarnaast de toegewezen belmelodie. (zie pag.6 en 8).
10 karakters
Scroll-
pijltjes
Icoon Status Beschrijving
Batterij
Bellijst
Telefoonboek
vrienden
In de wacht/
interne oproep
Telefoonboek
familie
Antwoord-
apparaat
Boodschappen
aan volledig geladen
1/4 minder dan een half uur
uit leeg
knippert laden bezig
aan nieuwe boodschap(pen)
uit geen nieuwe boodschap(pen)
aa n Zoeken in telefoonboek vrienden of binnenkomende oproep
(nummerweergave*)
knippert tijdens programmering
aan gesprek bezig of actief vanuit een bellijst
Knippert binnenkomende oproep of antwoordapparaat ingeschakeld
aan externe oproep in de wacht
of interne oproep (extra handset aanwezig)
aan Zoeken in telefoonboek familie of binnenkomende oproep
(nummerweergave*)
knippert tijdens programmering
aan antwoordapparaat aan
uit antwoordapparaat uit
knippert geheugen antwoordapparaat vol
aan oude boodschap(pen)
uit geen boodschap(pen)
knippert nieuwe boodschap(pen)
aan handset binnen bereik basisstation
uit handset niet aangemeld op het basisstation
knippert handset buiten bereik basisstation
Antenne
Karakters ingeven:
1x
2x 3x
4x
5x
Druk meerdere
toets
*
Kala 200 Vox
(
TD6533
)
Opnemen /wijzigen van de aankondiging
Een intern bericht opnemen
Boodschappen tijdens opname beluisteren of het gesprek aannemen
Als het antwoordapparaat is ingeschakeld kunnen de bellers een boodschap achterlaten.
Wilt u tijdens het opnemen van deze boodschap meeluisteren, druk dan op (zie pag. 5).
Druk opnieuw op om het volume te verhogen. Druk nogmaals op deze toets
om de luidspreker uit te schakelen. Om de opname van een boodschap te onderbreken en de lijn aan
te nemen, drukt u op . De luidspreker wordt dan uitgeschakeld.
Het antwoordapparaat op afstand gebruiken
Om van op afstand toegang te krijgen tot uw antwoordapparaat, belt u gewoon uw eigen nummer.
De 4-cijferige code om op afstand toegang te krijgen de “RC-code” kunt u aflezen aan de
onderzijde van het basisstation. U kunt deze personaliseren via de programmerings-opties
(zie pag.10, Programmerings-opties).
• Om het antwoordapparaat op afstand aan te zetten
• Om het antwoordapparaat op afstand uit te zetten
• Om op afstand toegang te krijgen tot het antwoordapparaat
1. Druk tijdens de aankondiging op .
2. Toets uw RC-code in.
3. U koort hoeveel ontvangen boodschappen er zijn. Vervolgens hoort u deze boodschappen.
U kunt de toetsen van de telefoon gebruiken om het afspelen van de boodschappen te
onderbreken.
4. Verbreek de verbinding om te beëindigen.
Toets Functies
2 maal Naar het begin van de vorige boodschap
Naar het begin van de volgende boodschap
De boodschap wissen tijdens het beluisteren
Het basisstation plaatsen
Om de kans op storingen te verminderen dient u het toestel te plaatsen op ten minste 1 meter afstand
van alle andere elektrische toestellen (telefoon, televisie, computer, enz.).
Het basisstation dient op een horizontaal vlak te worden geplaatst.
Plaats het basisstation niet in een vochtige ruimte, dicht bij een warmtebron of bij obstakels, zoals
dikke muren of metalen structuren.
Batterijen installeren en vervangen
Uw handset werkt op twee herlaadbare AA/R6 batterijen.
Deze batterijen mogen enkel worden vervangen door laadbare AA 600 mAH batterijen.
Gebruik nooit batterijen die niet opnieuw geladen kunnen worden.
1. Schuif het deksel aan de 2. Plaats de batterijen zoals afgebeeld.
achterkant van de telefoon weg.
3. Sluit het dekstel.
De telefoon aansluiten
Onderkant van het basisstation:
1
.
Sluit het uiteinde van het netsnoer
(B)
op het
basisstation aan en steek de netsteker in een
stopcontact
.
2. Sluit één van de uiteinden van het telefoonsnoer (A) op het
basisstation aan en het andere op een telefoonaansluiting.
Plaats de handset op het basisstation (lader).
De telefoon laden / herladen
Terwijl de batterijen laden, knippert op het scherm en verschijnen achtereenvolgens de iconen
en . Wanneer uiteindelijk de icoon , verschijnt, zijn de batterijen volledig geladen.
Bereik
Uw telefoon heeft een bereik van : 50 m binnen en 350 m buiten.
Het “antenne-icoon” op het scherm geeft aan dat de handset binnen het bereik van het
basisstation is.
Een extra DECT-handset van de Kala 200 aanmelden
U kunt tot vier handsets bij uw basisstation registreren (zie pag. 9 programmerings-opties).
Deze handsets vereisen geen enkele bijkomende telefoonaansluiting, maar moeten wel beschikken
over een netvoeding. De extra handsets van de Kala 200 dragen de referentie TD6830.
AB
1
2
+
-
+
-
Netvoeding
Handleiding
Programme-
ringstoets
Herhaal-
toets
Bellijst
Hoorn
DE TELEFOONBOEKEN GEBRUIKEN
6
U hoort een bevestigingspiep wanneer u de handset op het basisstation plaatst.
Voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of na het plaatsen van nieuwe batterijen, moet u de
batterijen van de handset minimaal 24 uur laten opladen. U hoort een foutpiep wanneer u de lijn
opneemt als de batterijen leeg zijn.
Externe
keren op de
A
B C
2 D
E F
3
G
H I
4 J
K L
5 M
N O
6
P
Q R
S T
U V
8 W
X Y
Z
- 1
79
0
spatie
Voorbeeld:
Om “Patrick” in te tikken:
1 maal voor de “P
1 maal voor de “A
1 maal voor de“T
3 maal voor de“R
3 maal voor de “I
3 maal voor de “C
2 maal voor de “K
Als u zich vergist, drukt u op .
Deze batterijen bevatten Cadmium. Dat betekent dat u ze dient weg
te gooien volgens de geldende reglementeringen. Gebruik nooit
batterijen die niet opnieuw geladen kunnen worden.
De fabrikant is niet verantwoordelijk in geval deze reglementeringen
niet worden gerespecteerd.
Dit symbool betekent dat u de batterijen in geen geval met
het gewone huishoudelijk afval mag meegeven.
+
-
+
-
Batterijen
En oproep beantwoorden en ophangen
De telefoon gaat over. Druk op de spreektoets om de oproep beantwoorden.
Druk opnieuw om op te hangen. Een oproep doen en ophangen.
Toets het nummer en druk op de spreektoets. Druk opnieuw om op te hangen.
De handsfree-functie gebruiken
Druk een ... maal op deze toets om:
• 1e: de handsfree-functie in te schakelen,
• 2e: het volume van de luidspreker te verhogen of verlagen, ten opzichte van
de laatst ingestelde waarde,
• 3e: de handsfree-functie uit te schakelen.
Het laatst-gekozen volume blijft gelijk voor alle volgende gesprekken.
Toegang tot de telefoonboeken (zie beschrijving van de telefoonboeken op pag. 6)
Druk op een van deze twee toetsen om toegang te krijgen tot de telefoonboeken familie of vrienden.
Opmerking: tot een leeg telefoonboek krijgt u geen toegang (u krijgt een foutpiep).
Druk opnieuw om het telefoonboek te verlaten.
Een oproep in de wacht zetten / doorverbinden
Druk op deze toets om een oproep in de wacht te zetten. De beller hoort wachtmuziek. Druk op
dezelfde toets om een oproep door te schakelen. (deze optie is beschikbaar als u over meerdere
handsets beschikt). Alle handsets gaan over. Om door te verbinden, hoeft u niet te wachten tot er
opgenomen wordt. U kunt dus direct de verbinding verbreken.
Antwoord-
apparaat
Extra-
handset
Volume
van de
luidspreker
Instellingen
Iconen voor de
programmering
Belmelodieën
Directe
toegang tot het
beluisteren van
boodschappen en
programmeren van
functies van het ant-
woordapparaat. Als
deze toets verlicht is,
zijn er boodschappen.
Telefoonboek
familie
Telefoonboek
vrienden
Spreektoets.
Om een telefoon-
nummer te bellen,
een oproep te
beantwoorden, of
te beëindigen
Toest interne
oproep
Om alle aangemelde
handsets op te roepen of
een oproep in de wacht
te zetten (wachtmuziek)
Druk een ... maal om:
1
e
: de handsfree-functie in te
schakelen
2
e
: het volume van de luidspreker te
verhogen of te verlagen ten opzichte
van de laatst ingestelde waarde
3
e
: de handsfree-functie uit te schakelen.
Hoe kunt u de levensduur van de batterijen
optimaliseren?
Als u verwacht dat u uw telefoon gedurende minstens
15 dagen niet zult gebruiken en de elektriciteit
uitschakelt, is het aan te bevelen de batterijen uit de
handset te verwijderen.
DE TELEFOON EN ZIJN TOEBEHOREN
3
De handset is omkeerbaar: u
kunt hem zodanig plaatsen dat
u het toetsenbord of de
achterzijde ziet.
Als u een
handset zoekt,
kunt u via deze
toets alle
handsets tegelijk
laten bellen.
Een belmelodie kiezen
U heeft de mogelijkheid het voorgeprogrammeerde
belmelodie van de telefoonboeken Vrienden en Familie
te wijzigen (zie pag.9, Uw telefoon programmeren).
Zie ook het voorbeeld in de programmerings-regels.
Bij het gebruik van uw
telefoon, kunt 3 soorten
pieptonen horen:
• De foutpiep ,
• De bevestigingspiep ,
• De uitnodigingspiep .
Pieptonen
Gebruik alleen de bij de telefoon
geleverde net-en telefoonsnoeren.
Telefoonsnoer
Functietoetsen
en
Om een geheugen-
positie te selecteren
ofof
Als in uw land locale zonenummers worden gebruikt, moet u
de volledige nummers in de telefoonboeken vermelden om
de goede werking van de functie Nummerweergave van de
oproeper te garanderen.
!
of
en
om de naam van
een persoon te kiezen
of
en
om de naam van
een persoon te kiezen
om het oude num-
mer te wijzigen
bevesti-
gingspiep
of
en
om de naam van
een persoon te kiezen
om het nummer
te wissen
bevesti-
gingspiep
of
inschakelen
bevesti-
gingspiep
uitschakelen
of
vorige
boodschap
volgende
boodschap
(1)
lang drukken
(2)
kort drukken
(1)
alle boodschappen worden gewist
(2)
de laatst beluisterde boodschap wordt gewist
spreken na
de piep
U kunt een door de fabriek geprogrammeerde aankondiging gebruiken. Deze aankondiging kan
worden gepersonaliseerd. Let op: u kunt niet naar de originele fabrieksaankondiging terugkeren.
Via deze functie kunt u een intern bericht achterlaten voor uw familieleden.
spreken na
de piep
na 9 belsignalen
en een piep
T
oets uw tele-
foonnumer in
geef de RC code in
ingeschakeld
tijdens de aankondiging
T
oets uw tele
-
foonnumer in
geef de RC code in
uitgeschakeld
A
B
1. INHOUDSOPGAVE
2. DE TELEFOON EN HET BASISSTATION INSTALLEREN
• Het basisstation plaatsen
• Batterijen installeren en vervangen
• De telefoon aansluiten
• De telefoon laden / herladen
• Bereik
• Een extra handset van de Kala 200 aanmelden
3. DE TELEFOON EN ZIJN TOEBEHOREN
4. HET SCHERM
• Programmerings-iconen
• Functie-iconen
5. DE TELEFOON GEBRUIKEN
• Bellen en ophangen
• Een oproep aannemen
• Een oproep in de wacht zetten / doorverbinden
• De handsfree-functie gebruiken
6. DE TELEFOONBOEKEN GEBRUIKEN
• Uw telefoonnummers opslaan
• Een telefoonboek raadplegen
• Oproep vanuit een telefoonboek
• Een nummer in een telefoonboek wijzigen
• Een nummer in een telefoonboek wissen
• Een belmelodie kiezen
7. HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN
• Inschakelen / uitschakelen
• Toegang tot het antwoordapparaat
• De boodschappen op uw antwoordapparaat beluisteren
• De boodschappen op uw antwoordapparaat wissen
• De aankondiging op uw antwoordapparaat beluisteren
• Opnemen / wijzigen van de aankondiging
• Een intern bericht opnemen
• Boodschappen tijdens opname beluisteren of het gesprek
aannemen
• Gebruik op afstand
8. HERHAALLIJST EN BELLIJST
• Herhaallijst
• Bellijst
9. UW TELEFOON PROGRAMMEREN
• Voorbeeld : keuze en navigatie
10. PROGRAMMERINGS-OPTIES
• Opties van het antwoordapparaat
• Opties voor de belmelodieën
• Aanmelden van een handset op een basisstation
• Instellingsopties
• Nummerweergave
• Opties voor de hoorn
• Overige programmerings-opties
11. PROBLEMEN OPLOSSEN
12. UW PHILIPS GARANTIE
13. CONFORMITEITSCERTIFICAAT
14. MILIEU EN VEILIGHEID

Vraag over de Philips Kala Vox 200?

Wanneer u een vraag heeft over de "Philips Kala Vox 200" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Gerelateerde producten: