Profile PCF-252 handleiding

Profile PCF-252

Bekijk hier de Profile PCF-252 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Niet gecategoriseerd handleiding is geheel gratis.

Merk
Profile
Model
PCF-252
Product
Niet gecategoriseerd
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
DIGITALE MINI SCHAKELKLOK NL - 1
PCF-252
Wij danken u voor de aankoop van dit Profile product. Let
op: Het is belangrijk dat u deze handleiding aandachtig
leest voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar
daarna deze handleiding goed.
Let op
Controleer of het voltage in huis overeenkomt met de
gegevens op het typeplaatje.
Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen.
Vermijd contact met water.
Wanneer u de schakelklok in het stopcontact steekt,
druk u altijd eerst op RESET alvorens met het
programmeren te starten.
Voor het activeren van ingestelde programma’s moet
de klok op AUTO staan.
Technische gegevens
Werkingsvoltage: 230V (50Hz) – 250V
Maximaal aan te sluiten vermogen: 2300W
Programmering: periodes van min. 60 seconden
Dag/weekprogamma
1 aftelprogramma
Random functie
Oplaadbare batterij
Een oplaadbare batterij zorgt ervoor dat de ingestelde tijd
en alle andere instellingen in geval van een
stroomstoring bewaard blijven (tot maximaal 100 uur bij
een volledig opgeladen batterij). Als de batterij bij
aankoop bijna leeg blijkt te zijn, laat dan de schakelklok
eerst gedurende 30 minuten in het stopcontact zitten
voordat u met het programmeren begint.
12 of 24 uur weergave
U kan kiezen voor een 12- of 24-uurweergave (AM/PM).
Om te schakelen tussen de 12-uurweergave of de 24-
uurweergave dient u de toets TIME gedurende meer dan
3 seconden in te drukken.
De tijd instellen
Houd de toets SET ingedrukt tot de weekaanduiding
MO
knippert. Gebruik vervolgens de toets up + en
down - om vooruit of achteruit te bladeren in de
weekdagen.
Druk opnieuw op SET om de uren in te stellen. Als
de uuraanduiding knippert kan u met de toets up +
en down - vooruit of achteruit bladeren.
Druk nogmaals op SET om de minuten in te stellen.
Als de minutenaanduiding knippert kan u met de
toets up + en down - vooruit of achteruit bladeren.
Druk een laatste maal op SET om te bevestigen.
OPGELET
: Wanneer u gedurende 15 seconden niet
meer op een toets drukt zal de schakelklok
automatisch terug keren naar de normale
bedrijfsmodus.
AAN / UIT schakelprogramma
U kan tot 20 programma’s instellen, met de
mogelijkheid deze dagelijks of wekelijks te herhalen.
Indien u de up + toets één keer indrukt, verschijnt
1
ON
-- : -- . “1” duidt op de eerste programmering,
“ON” geeft aan dat het toestel in werking zal treden
op het ingestelde uur.
Druk op SET om de eerste programmering 1
ON
in te
stellen. De weekdagen knipperen nu in het venster.
Druk enkele malen op de up + of down - toets om
de dag(en) in te stellen waarop het programma moet
aan schakelen. Aansluitend op de afzonderlijke
weekdagen kan u ook voor combinaties van dagen
kiezen.
Druk op SET om uw keuze te bevestigen en om over
te gaan naar de uurinstelling.
Als de uuraanduiding knippert kan u met de toets up
+ en down - vooruit of achteruit bladeren.
Druk nogmaals op SET om te bevestigen en over te
gaan naar de minuteninstelling.
Als de minutenaanduiding knippert kan u met de
toets up + en down - vooruit of achteruit bladeren.
Druk een laatste maal op SET om te bevestigen.
Druk nu op de up + toets, op de display verschijnt
1
OFF
-- : -- . “1” duidt op de eerste programmering,
“OFF” geeft aan dat het toestel uit zal schakelen op
het ingestelde uur. U gaat op dezelfde manier tewerk
en kan zo tot 20 programma’s instellen.
Druk op TIME om alle programma’s op te slaan en
terug te keren naar de normale bedrijfsmodus.
Steek de stekker van het te schakelen apparaat in het
stopcontactgedeelte van de schakelklok. Indien het
aangesloten toestel een “aan-uit” schakelaar heeft,
zorg dan dat deze op “aan” staat.
Programmeermogelijkheden
U kunt de schakelklok per dag programmeren, maar
ook voor verschillende groepen van dagen.
-Maan+woens+vrijdag -Donder+vrij+zaterdag
-Dins+donder+zaterdag -Maandag t/m vrijdag

Vraag over de Profile PCF-252?

Wanneer u een vraag heeft over de "Profile PCF-252" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Gerelateerde producten: