Profoon PDX-7720 handleiding

Profoon PDX-7720

Bekijk hier de Profoon PDX-7720 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Dect/voip-telefoon handleiding is geheel gratis.

Merk
Profoon
Model
PDX-7720
Product
Dect/voip-telefoon
EAN
8712412442522
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.profoon.com/
INSTALLATIE
Basis:
1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer onder in de basis
steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
3. het laagspanningsstekkertje van de adapter onder in de telefoon
steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact doen
Handset:
1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterij-
deksel naar onder weg te schuiven
2. plaats het batterijpakket in het batterijcompartiment; pas op, het
stekkertje past maar op één manier, forceer het aansluiten niet
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de hand-
set in de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis
laten staan
of liggen om de batterijen goed op te laden
Extra handsets en opladers:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor
elke extra handset 1 batterijpakket en een oplader met adapter
meegeleverd. Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt
stopcontact, plaats de accupakketten in de handset(s) en plaats de
handset(s) gedurende 15 uur in de oplader(s) om de accupakketten
op te laden.
GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS.
HET AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GE-
VAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL
SCHADE AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON
TOEBRENGEN.
PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-ME-
TAAL-HYDRIDE) BATTERIJPAKETTEN. HET GEBRUIK
VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJPAKETTEN LEID
TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.
Wandmontage:
Bij wandmontage dient u de hoorn-
hanglip 180° te draaien. Deze lip
houdt de handset vast bij hangend
gebruik.
GEBRUIKEN
Oproep aannemen:
1. druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen
zie het hoofdstuk INSTELLINGEN TELEFOON om een op-
roep direct aan te nemen door alleen de handset uit de basis
of oplader te nemen
Opbellen:
blokkiezen:
1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets C wissen
1. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen
direct kiezen:
1. druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kiestoon
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer
wordt nu direct gekozen
5. druk op toets OK om het geheugen vast te leggen
6. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand
van de handset
Selectief oproep wissen:
1. druk op toets ; de naam of het nummer van de laatst ontvan-
gen oproep verschijnt in het display
2. zoek met
en
de gewenste oproep op
3. druk op toets OK en selecteer met en de optie [ WISSEN ]
4. druk op toets OK om deze oproep te wissen
Gehele NummerMeldergeheugen wissen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvan-
gen oproep verschijnt in het display
2. druk op toets
OK
en selecteer met
en
de optie [ ALLES WIS-
SEN ]
3. druk 2x op toets OK om het gehele NummerMeldergeheugen te
wissen
VoiceMail indicatie: (
)
In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de
telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het
oplichten van een envelopje. Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft
dit symbool.
Let op: deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en
indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.
MULTIHANDSET
Introductie:
Op de PDX-7700 en PDX-7720 kunt u tot 5 draadloze handsets
aansluiten (aanmelden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt
u gratis in en rond het huis met elkaar telefoneren en gesprekken
doorverbinden of zelfs met z’n drieën telefoneren.
Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra
hand
sets (*) aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie de
desbetreffende instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is
de telefoon reeds inclusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u
direct intern telefoneren en gesprekken doorverbinden.
* Let op dat dit ‘GAP COMPATIBLE’ handsets moeten zijn; GAP
houdt in dat handsets en basisstations van andere typen en/of
merken door elkaar gebruikt kunnen worden.
Intercom:
1. druk op toets C
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 hand-
sets aan uw telefoon zijn
aangemeld, dan gaat nu
direct de bel van de
andere handset over
3. zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u het intercom-
gesprek voeren
Doorverbinden / conferentie:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn 2x op toets OK
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 hand-
sets aan uw telefoon zijn
aangemeld, dan gaat nu
direct de bel van de
andere handset over
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
2. zoek met
en
het gewenste nummer op
3. druk 2x op toets OK
4. voer via het toetsenbord de naam in
5. druk 2x op toets OK
6. selecteer met
en
de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
7. druk op toets OK om het geheugen vast te leggen
Selectief laatste gekozen nummer wissen:
1. druk op toets
2. zoek met
en
het gewenste nummer op
3. druk op toets OK
4. selecteer met
en de optie [ WISSEN ]
5. druk op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele laatste nummer geheugen wissen:
1. druk op toets
2. druk op toets OK
3. selecteer met
en
de optie [ ALLES WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele laatste nummer geheugen te
wissen
Tip: u kunt ook het laatste nummer geheugen openen door vanuit
de ruststand van de handset op toets
te drukken.
NUMMERWEERGAVE
Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het
nummer van de opbellende partij op het display van uw handset(s)
weergegeven. Stuurt uw telefoonmaatschappij ook namen door of
heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen
van de handset geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam
op het display weergegeven. Het NummerWeergave geheugen
heeft een capaciteit van 10 nummers. Let op: is dit geheugen vol
dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het
geheugen overschrijven.
Nieuwe oproepen:
Het display geeft aan of en hoeveel nieuwe oproepen in het Num-
merWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien
heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze medede-
ling.
Geheugen inzien & terugbellen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvan-
gen oproep verschijnt in het display
2. gebruik
en
om door het geheugen te bladeren
oproepen die u voor het eerst ziet, worden gemerkt met een
onder in het display
druk, als er een naam wordt weergegeven, op toets # om het
nummer te zien; druk op toets OK en selecteer DETAILS om
de tijd en datum van de oproep te zien
3. druk op de telefoontoets om deze abonnee terug te bellen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvan-
gen oproep verschijnt in het display
2. zoek met
en de gewenste oproep op
3. druk 2x op toets OK en voer via het toetsenbord de naam in
4. druk 2x op toets OK
en selecteer met
en
de gewenste VIP
beltoon voor dit nummer
3. druk op toets OK
4. voer via het toetsenbord het nummer in
een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen
houd toets 0 gedurende ruim 2 seconden ingedrukt om een
kiespauze toe te voegen
5. druk op toets OK
6. selecteer met
en
de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
7. druk op toets OK om het geheugen vast te leggen
Kiezen:
1. druk achtereenvolgens op toets OK,
, OK
2. zoek met behulp van de toetsen
en
het gewenste geheugen
op
3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen
Wijzigen:
1. druk achtereenvolgens op toets OK,
, OK
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste geheugen
op en druk op toets OK
3. selecteer met de toetsen
en de optie [ BEWERKEN ], druk
op toets OK
4. gebruik toets C om de oude naam te wissen en voer via het
toetsenbord de nieuwe naam in
5. druk op toets OK
6. gebruik toets C om het oude nummer te wissen en voer via het
toetsenbord het nieuwe nummer in
7. druk op toets OK
8. selecteer met
en
de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
9. druk op toets OK om het gecorrigeerde geheugen op te slaan
Selectief geheugen wissen:
1. druk achtereenvolgens op toets OK,
, OK
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste geheugen
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen
en de optie [ WISSEN ]
5. druk op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele geheugen wissen:
1. druk achtereenvolgens op toets OK,
, OK
2. druk op toets OK
3. selecteer met de toetsen
en de optie [ ALLES WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele geheugen te wissen
Geheugen status:
Als volgt kunt u zien hoeveel geheugenplaatsen van de beschik-
bare 20 u in gebruik heeft:
1. druk achtereenvolgens op toets OK,
, OK
2. druk op toets OK
3. selecteer met de toetsen
en de optie [ TB STATUS ]
4. druk op toets
OK
, in het display verschijnt nu bijvoorbeeld:
15/20 BEZET
(15 van de 20 geheugens in gebruik)
5. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand
van de handset
LAATSTE NUMMER GEHEUGEN
Nummerherhaling:
1. druk op toets
, het laatst door u gekozen nummer verschijnt in
het display
2. zoek met
en het gewenste nummer
3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen
Oproep beëindigen:
1. druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen
u kunt ook de handset terug in de basis of oplader plaatsen
om de oproep te beëindigen.
Toetsblokkering:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets * (STERRETJE) om
de toetsblokkering in te schakelen
2. nogmaals toets * ruim 2 seconden indrukken om de toetsblok-
kering op te heffen
Hoornvolume:
1. druk tijdens het gesprek op de toetsen
of om het volume te
verhogen of te verlagen
R/Flash:
1. druk op toets R om een FLASH puls te geven
de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hier-
voor het hoofdstuk INSTELLINGEN TELEFOON
Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets C om de microfoon uit te
schakelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echtniet
meer horen
2. nogmaals toets C kort indrukken om de microfoon weer in te
schakelen
Handset zoeken:
1. druk op de basis kort op toets
gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en
knippert het woord ‘PAGING’ in het display van de handset;
druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te
beëindigen
Gesprekstimer:
1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur
in het display weergegeven
Sneltoets bel-uit:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets # om de bel van de
handset uit te schakelen
2. nogmaals toets # ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in
te schakelen
TELEFOONBOEKGEHEUGEN
Introductie:
Elke handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit
van 20 telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer
kunt u een
naam van maximaal 12 karakters programmeren.
Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie
NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met
nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast
het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw
handset getoond. U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de
dienst NummerWeergave.
Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens op toets OK,
en 3x op toets OK
2. voer via het toetsenbord de naam in (zie het ABC op de kiestoet-
sen)
een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen
3. doorverbinden:
druk, zodra de opgeroe-
pen handset beantwoord,
op de telefoon-uit toets,
de buitenlijn wordt nu
doorgeschakeld
Aanmelden:
1. houd bij de basis toets gedurende 15 seconden ingedrukt
2. druk bij de handset die u wilt aanmelden op toets OK
en
selec-
teer de optie [ REGISTRATIE ]
3. druk op toets OK
en voer de PIN
-code in (de fabriekscode 0000
of uw eigen PIN-code en druk op toets OK
de handset gaat nu op zoek naar het betreffende basisstation
4. na enkele seconden klinkt uit de handset een beeptoon en is de
handset aangemeld, rechts in het display wordt het interne num-
mer van deze handset weergegeven (1~5)
Afmelden handsets:
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.
1. druk op toets OK en selecteer de optie [ BASIS INST ]
2. druk 2x op toets OK en
voer de PIN
-code in (de fabriekscode
0000 of uw eigen PIN-code)
3. druk op toets OK en selecteer de handset die u wilt afmelden (*)
4. druk op toets OK
;
de geselecteerde handset wordt nu afgemeld
* u kunt alleen andere handsets afmelden, u kunt niet uw eigen
handset afmelden
INSTELLINGEN TELEFOON
Introductie:
1. u opent het menu door op toets OK te drukken
2. gebruik de toetsen
en om door de menu opties te bladeren
3. druk op toets OK om de gewenste optie te openen
4. met de toetsen
en maakt u dan een keuze of selecteert u
‘aan’ of ‘uit’
5. druk tot slot op toets OK om de instelling op te slaan.
Menustructuur:
De menustructuur van de telefoon ziet er als volgt uit:
BELLIJST
TELEF.BOEK
BASIS INST
HANDSET VERW
FLASHTIJD
PIN WIJZIG
HANDSET INST
ALARM
BEL INSTEL
INTERN BEL
EXTERN BEL
BELVOLUME
TOON INSTEL
TAAL
NW NAAM HS
HS DISPLAY
AUTOM.ANTW
DATUM&TIJD
REGISTRATIE
STANDAARD
Installatie:
Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan
de
basis aansluiten of losnemen als de voedings
adapter
uit het stopcontact en de telefoon
stekker uit de
telefoonwandcontactdoos is genomen.
Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige
omgeving.
Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij
deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.
Plaatsing:
Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde
opper
vlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen
achter
laten.
Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons
of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en
andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van
deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren
van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de
apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.
Bereik:
Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open
veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale
omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan gaat het
symbool
knipperen en verschijnt de tekst [ ZOEKEN ] in het
display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf
ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de
basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het
contact met de basis en zal het display [ ZOEKEN ] weergeven en
zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige minuten nadat de
voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact
met de basis hersteld.
Lichtnetuitval:
Deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In geval van
uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is
daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand
te houden.
Hoortoestellen:
Dragers van oudere generatie hoortoestellen moeten bij gebruik
van DECT telefoons nog steeds rekening houden met een
mogelijke onaangename bromtoon.
Afluisteren:
Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk.
Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te
bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.
Onderhoud:
Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige
doek; gebruik
geen chemische reinigingsmiddelen.
Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer
losgekoppeld te worden.
Medische apparatuur:
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons
gevoelige
medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer
de telefoon in de nabijheid van het medisch apparaat wordt
gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch
apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.
Flashtijd:
Een flashpuls is een hele korte onderbreking van de telefoonverbin-
ding.
De verbreekduur van de FLASH-puls kunt u instellen op [ KORT
] (100ms),
[ NORMAAL ] (300ms) of [ LANG ] (600ms). 100ms is de
gestandaardiseerde verbreeksduur en deze tijd is vanaf de fabriek
ingesteld.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of
uw telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeks-
duur.
PIN-code:
Bij [ PIN WIJZIG ] kunt u de PIN-code wijzigen die u nodig heeft bij
het aan- en afmelden van (nieuwe) handsets. De fabrieks PIN-code
is 0000.
Zie het hoofdstuk ‘SYSTEEM RESET’ in het geval u de nieuwe
PIN-code kwijt of vergeten bent.
Datum en tijd:
In rust kunt u de tijd in het display van de handset laten weergeven
en bij NummerWeergave wordt de tijd en de datum van de oproep
geregistreerd.
Bij [ DATUMFORMAAT ] kunt u kiezen uit de weergave dag-maand-
jaar of maand-dag-jaar en bij [ TIJDFORMAAT ] kunt u kiezen tus-
sen 12-uur of 24-uur weergave. Voer de tijd en de datum in bij de
respectievelijke opties [ TIJD INSTEL ] en [ DATUM INST ].
Fabrieksinstellingen:
Via de optie [ STANDAARD ] kunt u de instellingen terug zetten
zoals ze waren toen de telefoon de fabriek verliet:
Handsetnaam: handset
Displaytaal: Nederlands
Belvolume: niveau 3
Belmelodie externe oproep: melodie 1
Belmelodie Interne oproep: melodie 5
Ontvangstvolume: niveau 3
Handset tonen: aan
Toetsblokkering: uit
Alarm: uit
Auto aannemen: uit
Datum formaat: dag-maand-jaar
Uur formaat: 24 uur
Flashtijd: kort (100mS)
De geheugens blijven bij deze reset instructie ongemoeid.
TIPS EN WAARSCHUWINGEN
Algemeen:
Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen
op.
Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte
of omgeving.
Zorg voor een goede afvloeiing van warmte;
bedek nooit de
telefoon en/of de voedingsadapter(s)
en plaats deze niet direct
naast een warmtebron.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten
van een ander type adapter kan schade aan de elektronica
toebrengen.
Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd
ra
ken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen
leiden.
De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit
demon
teren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te
gebeuren.
Belsignalen:
Selecteer de optie [ BEL INSTEL ] om de belsignalen van de
handset in te stellen:
u kunt aparte melodieën instellen voor intercom oproepen en
oproepen van buiten af
bij [INTERN BEL] en [EXTERN BEL] heeft u de keuze uit 5
verschillende melodieën
bij [BELVOLUME] heeft u de keuze uit 5 volume-standen en
‘volume-uit’
Handsettoontjes:
Via de optie [ TOON INSTEL ] kunt u de volgende toontjes in of
uitschakelen:
[TOETSTOON]: toontjes die klinken bij het indrukken van een
toets
[BATTER TOON]: toontjes die klinkt als de batterijen bijna leeg
zijn
[BUITENBEREIK]: toontjes die klinken als u buiten bereik raakt
Automatisch aannemen:
Met deze functie [ AUTOM.ANTW ] ingeschakeld kunt u oproepen
aannemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen;
u hoeft dan niet de telefoon-
toets te gebruiken. Let op: In het geval
de handset niet in de basis of in de oplader staat, dient u altijd de
telefoon-aan toets in te drukken om een oproep aan te nemen.
Alarm: (wekfunctie)
U kunt de telefoon op een vooraf ingesteld moment en gedurende
40 seconden een alarmtoontje laten geven. (of druk op een wil-
lekeurige toets om het signaal voortijdig uit te schakelen)
Selecteer AAN om deze functie in te schakelen en voer daarna via
het toetsenbord de alarmtijd in (24-uurs systeem). Hierna kunt u de
sluimerfunctie (snooze) in- of uitschakelen. Het alarm wordt dage-
lijks herhaald totdat u deze functie via de optie [ UIT ] uitschakelt.
Weergave handsetnaam of tijd:
Via de optie [ HS DISPLAY ] kunt in rust het display van de handset
de handsetnaam of de actuele tijd laten weergeven.
Taal:
Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse instructies op het
display weergegeven worden.
Instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval
u per ongeluk een vreemde taal heeft ingesteld:
1. 3x ‘telefoon-uit toets drukken
2. 1x toets OK drukken
3. 3x toets
drukken
4. 1x toets OK drukken
5. 3x toets
drukken
6. 1x toets OK drukken
7. met
en de Nederlandse taal selecteren
8. 1x toets OK drukken
9. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand
van de handset
handsetnaam:
Via deze optie (NW NAAM HS) kunt u uw handset een naam
geven. gebruik toets C om de oude naam te wissen en voer via het
toetsenbord de nieuwe naam in van maximaal 10 karakters. Druk
op toets OK om de naam op te slaan.
Voeding handset:
Het display van de handset heeft een ingebouwde
batterijcapaciteitsmeter:
: geheel symbool knippert als de batterijen geladen worden
alleen het binnenste knippert als de batterijen geladen zijn
: indicatie dat de batterijen geladen dienen te worden
knippert als de batterijen vrijwel leeg zijn
Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere
avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen
nadelig effect voor de oplaadbare batterijen.
Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen niet blootgesteld
worden aan vuur of extreme warmte.
Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of zagen. De
inhoud is chemisch en giftig.
Milieu:
De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren.
Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de
telefoon adequaat verpakt kan worden.
Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij
uw
leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke
verwerking.
Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij
uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de
speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten.
MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Problemen met inkomende oproepen:
Inkomende oproepen worden niet gemeld:
- De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.
U bent continu in gesprek:
- Controleer of een 2e telefoon of een 2e handset die op de
basis is aangemeld, de lijn heeft belegd.
- Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en
controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon of in uw
aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.
Problemen tijdens telefoneren:
Beeptonen tijdens intercomgesprek:
- U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek;
beëindig dit gesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en
beantwoord de oproep
Ruis en andere bijgeluiden:
- U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
- In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten
die storend inwerken op de radiogolven van uw DECT telefoon;
probeer een andere locatie.
Problemen met NummerWeergave:
U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het
display van uw handset:
- Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen
doorstuurt. (bij sommige providers dient u zich te abonneren
op deze dienst)
U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display
van uw telefoon:
- De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door,
informeer
hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
- De naam is niet in het geheugen van uw handset
geprogrammeerd; programmeer deze.
- De naam is wel in het geheugen geprogrammeerd
maar het
bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder
kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.
Overig:
Het display blijft blanco:
- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de
oplader laat het batterijpakket minimaal 15 uur opladen.
De handset wil niet inschakelen:
- De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis
of plader en laad de batterijen gedurende 15 uren op.
- De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.
De batterijen raken te snel leeg:
- Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en
van de handset en reinig deze desgewenst.
- De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
De handset heeft geen contact met de basis:
- U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
- De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit.
- De handset is niet aangemeld aan de basis; meld deze aan.
In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog
niet verholpen is:
Neem de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter
en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit
alles na enkele minuten weer aan.
U kunt ook contact opnemen met de Profoon servicedienst op
telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355 of met de leverancier van
deze telefoon.
SYSTEEM RESET (PIN-code vergeten)
Indien u de nieuwe PIN-code vergeten of kwijt bent of indien
de telefoon niet meer reageert, dan kunt u de telefoon volledig
resetten waarbij de PIN-code wordt teruggezet naar 0000. Let op
dat ook de handset(s) word(t)(en) afgemeld. Deze dient u opnieuw
aan te melden.
1. neem de adapter uit het stopcontact
2. druk op de basis op toets
EN HOUD DEZE TOETS
INGEDRUKT
3. doe de adapter terug in het stopcontact (toets
ingedrukt
houden)
4. laat NA 30 SECONDEN toets
los; de telefoon is nu gereset
5. meld nu de handset(s) weer aan zoals in het hoofdtuk
‘Multihandset’ beschreven is
SPECIFICATIES
Protocol: DECT / GAP, 5 handsets
NummerMelder:
DTMF & FSK, auto herkenning, 10 geheugens
FLASH :
100/300/600mS, instelbaar
Telefoonboek: 20 geheugens
Voeding basis: via adapter:
HONR - ADS-3V-06 06018 GPB, of
HONR - ADS-3V-06 06018 GPG, of
TenPao - S002CV0600030, of
TenPao - S002CB0600030
in: 100-240V~, 50/60Hz, 100mA
uit: 6V
, 300mA,
Voeding handset: via batterijpakket:
GPI – VTHC043C02, of
BYD- H-AAA400BX2, of
CORUN- Ni-MHAAA400*2
spanning: 2.4V
capaciteit: 400mAh
materiaal: NiMH
formaat: 2xAAA
Voeding oplader: via adapter
:
HONR - ADS-3V-06 06018 GPB, of
HONR - ADS-3V-06 06018 GPG, of
TenPao - S002CV0600030, of
TenPao - S002CB0600030
in: 100-240V~, 50/60Hz, 100mA
uit: 6V
, 300mA
Bereik: 50m binnenshuis / 300m buitenshuis
Gebruiksduur (bij volle batterijen):
stand-by: > 100 uur
gebruik: > 10 uur
Gebruiks temp.: 0°C tot 40°C
Opslag temp.: -20°C tot 60°C
Aansluitfactor: 12,5 (dit komt overeen met een aansluitfactor
van 0,5 volgens de oude methode)
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en
voorzieningen zoals
omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC
.
De verklaring van conformiteit is
beschikbaar op de website
WWW.PROFOON.COM
GARANTIE
Op de Profoon PDX-7700 en PDX-7720 DECT telefoons heeft u
een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen
gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten
ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander
ter uiteindelijke beoordeling van de importeur. Bemerkt u een
defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze
hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze
telefoon of de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer +31
(0) 73 6411 355.
DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve
aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik
van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet
oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan
door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen.
Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij
onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en
indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de
aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de
garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor
eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
DISPLAY
De volgende symbolen kunnen in het display oplichten:
licht continu op: handset
is in bereik van de basis;
knippert: handset is buiten
bereik van de basis (of de
basis is uitgeschakeld)
knippert tijdens het
opbouwen van een
intercomgesprek;
licht continu op
tijdens een intercom-
gesprek
knippert als u van
buiten af opgebeld
wordt;
licht continu op tijdens
een gesprek op de
buitenlijn
licht continu op als
de alarmfunctie is
ingeschakeld;
knippert tijdens het
afgaan van het alarm
u heeft een VoiceMail
bericht ontvangen
(alleen beschikbaar
op het FSK netwerk)
toetsenbord is
vergrendeld
de bel is
uitgeschakeld
geeft de lading van
de batterij weer
licht op als u met de toetsen
en meer nummers of
functies in het display kunt
laten verschijnen
indicatie dat deze oproep
nieuw is
De volgende symbolen zijn
gekoppeld aan de toets
:
licht op als u nu met toets
het menu kunt openen
als u nu op toets drukt,
dan bevestigt u de invoer of
de keuze
De volgende symbolen zijn
gekoppeld aan de toets
:
licht op als u met toets
een intercomgesprek kunt
opbouwen
als u nu op toets drukt,
dan gaat u een stap terug in
het menu
als dit ikoon oplicht dan kunt u
met toets
de invoer
wissen; licht dit ikoon op
tijdens een telefoongesprek,
dan kunt u de microfoon
uitschakelen met toets
conferentie
:
druk, zodra de opgeroepen
handset beantwoord, gedurende
2 seconden op toets * (sterretje),
de buitenlijn wordt nu bijgescha-
keld
m
eer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets
aan uw telefoon zijn aangemeld, dan
dient u nu het nummer van de gewens-
te handset in te voeren (of druk op
toets 9 om alle handsets op te roepen)
of licht op
als het nummer
links of rechts
langer is dan
in het display
weergegeven
kan worden
m
eer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets
aan uw telefoon zijn aangemeld, dan
dient u nu het nummer van de gewens-
te handset in te voeren (of druk op
toets 9 om alle handsets op te roepen)
Service Help
+31 (0) 73 6411 355
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
ver 1.1
GEBRUIKS-
AANWIJZING
PDX-7700
PDX-7720
1 432 65
7 1098 1211
13

Vraag over de Profoon PDX-7720?

Wanneer u een vraag heeft over de "Profoon PDX-7720" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Prestatie
Soort DECT-telefoon
Antwoordapparaat no
Intercom yes
Type ringtone Polyfonisch
Design
Montagewijze Bureau
Kleur van het product Zwart
Telefoonfuncties
Luidspreker   no
Plaats toetsen handset
Aantal handsets mogelijk 5
Te gebruiken met meerdere basisstations 2
Capaciteit telefoonboek 20 entries
Oproep-management
Nummerherkenning yes
Conferentiegesprek mogelijk yes
Opnieuw bellen yes
Capaciteit nummerlijst 10
Capaciteit nummerherhalingslijst 5
Beheerfuncties
Beheerprotocollen   GAP
Volumeregeling Digitaal
Beeldscherm
Ingebouwd display yes
Beeldscherm   LCD
Beeldscherm, aantal kleuren Monochroom
Backlight-kleur Blauw
Poorten & interfaces
Draadloze verbindingen yes
Overige specificaties
Mac-compatibiliteit   -
Energie
Gesprekstijd 10
Standby tijd 100
Certificaten
Energy Star-certificaat -
Inhoud van de verpakking
Aantal handsets inclusief 2

Gerelateerde producten: