Profoon PDX-8220 handleiding

Profoon PDX-8220

Bekijk hier de Profoon PDX-8220 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Dect/voip-telefoon handleiding is geheel gratis.

Merk
Profoon
Model
PDX-8220
Product
Dect/voip-telefoon
EAN
8712412560868
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.profoon.com/
11109876
GEBRUIKSAANWIJZING
PDX-8200
PDX-8220
PDX-8230
INSTALLATIE
Basis:
1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
3. het laagspanningsstekkertje van de adapter achter in de telefoon
steken en de adapter in een 230Volt stopcontact doen
Handset:
1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterij-deksel
naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de
polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in
de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis laten staan
om de batterijen goed op te laden
Extra handsets en opladers:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra
handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adap-
ter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de
handset(s) en plaats de handset(s) gedurende 15 uur in de oplader(s) om de
batterijen op te laden.
GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET
AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE
SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE
ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.
PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-
HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAAD-
BARE BATTERIJEN ZAL TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF
ONTPLOFFINGSGEVAAR LEIDEN.
GEBRUIKEN
Handenvrij:
Druk tijdens een gesprek nogmaals op de telefoon-aan toets om de
luidsprekerfunctie in te schakelen. Nogmaals indrukken om over te
schakelen naar telefoneren met de hoorn tegen uw oor.
Oproep aannemen:
1. druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen
Opbellen:
blokkiezen:
1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets
wissen; een kiespauze
kunt u toevoegen door gedurende 2 seconden toets # in te drukken
2. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen
direct kiezen:
1. druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kiestoon
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt
nu direct gekozen
Oproep beëindigen:
1. druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen
u kunt ook de handset terug in de basis of oplader plaatsen om de
oproep te beëindigen, zie hiervoor echter ook het hoofdstuk
INSTELLEN, item Automatisch verbreken’
Toetsblokkering:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets * (= toets sterretje) om de
toetsblokkering in te schakelen
inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden
2. nogmaals toets * ruim 2 seconden indrukken om de toetsblokkering
op te heffen
R/Flash:
1. druk op toets R om een FLASH puls te geven
de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het
hoofdstuk INSTELLEN
MULTIHANDSET
Introductie:
Op de PDX-82xx serie kunt u tot 4 draadloze handsets aansluiten (aan-
melden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond
het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs
met z’n drieën telefoneren.
Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra hand-
sets (*) aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie de desbetreffende
instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds in-
clusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u direct intern telefoneren
en gesprekken doorverbinden.
* Let op dat dit ‘GAP COMPATIBLE’ handsets moeten zijn; GAP houdt
in dat handsets en basisstations van andere typen en/of merken door
elkaar gebruikt kunnen worden. Attentie: het GAP-protocol beschrijft dat
de handset moet kunnen bellen en gebeld moet kunnen worden; overige
functies worden niet gegarandeerd.
Intercom:
1. druk op toets INT
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan
gaat nu direct de bel van de andere handset over
meer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aange-
meld, dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te
voeren (of druk op toets * (sterretje) om alle handsets op te
roepen)
3. zodra de opgeroepen handset beantwoordt, kunt u het intercom-
gesprek voeren
Doorverbinden:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op toets INT
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan
gaat nu direct de bel van de andere handset over
meer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aange-
meld, dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te
voeren (of druk op toets * (sterretje) om alle handsets op te
roepen)
3. druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, op de telefoon-uit
toets, de buitenlijn wordt nu doorgeschakeld
Conferentie:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op toets INT
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan
gaat nu direct de bel van de andere handset over
meer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aange-
meld, dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te
voeren (of druk op toets * (sterretje) om alle handsets op te
roepen)
3. druk, zodra de handset de oproep beantwoord, gedurende 2 secon-
den op toets INT, de buitenlijn wordt nu bij het interne gesprek ge
schakeld
Aanmelden extra handsets:
DE STANDAARD MEEGELEVERDE HANDSETS ZIJN REEDS BIJ DE
BASIS AANGEMELD EN KUNNEN DIRECT GEBRUIKT WORDEN.
DE NU VOLGENDE AANMELDPROCEDURE IS ALLEEN VOOR
NIEUWE, EXTRA AANGESCHAFTE, HANDSETS.
1. houd aan de achterzijde van de basis toets
gedurende ruim
5 seconden ingedrukt
2. druk nu bij de handset achtereenvolgens op de toetsen MENU -
-
OK -
- OK
3. voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabrieks code 0000 of
uw eigen PIN-code en druk op toets OK
de handset gaat nu op zoek naar het betreffende basisstation
4. na enkele seconden klinkt uit de handset een beeptoon en is de
handset aangemeld
rechts in het display wordt het handsetnummer weergegeven
4. selecteer met de toetsen en de optie [ WISSEN ]
5. druk 2x op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele laatste nummer geheugen wissen:
1. druk op toets
, het laatste door u gekozen nummer verschijnt in
het display
2. druk op toets MENU
3. selecteer met de toetsen
en de optie [ ALLES WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele laatste nummer geheugen te
wissen
NUMMERWEERGAVE
Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het num-
mer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weerge-
geven. Stuurt uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit
nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset
geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weerge-
geven. Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 10
nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende
oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.
Indicatie nieuwe oproep:
Het ikoon
verschijnt in het display indien er nieuwe oproepen in het
NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien
heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze ikoon.
Geheugen inzien & terugbellen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. gebruik de toetsen
en om door het geheugen te bladeren
als er een naam wordt weergegeven, op toets OK drukken om het
nummer te zien
druk (nogmaals) op toets OK om de datum en de tijd van de op-
roep te zien
3. druk op de telefoon-aan toets om deze abonnee terug te bellen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en de gewenste oproep op
3. druk achtereenvolgens op toets MENU en op toets OK
4. voer via het toetsenbord de naam in (of druk op toets OK indien het
netwerk reeds een naam heeft meegestuurd)
5. druk op toets OK
Selectief oproep wissen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en de gewenste oproep op
3. druk op toets MENU
4. selecteer met de toetsen en de optie [ WISSEN ]
5. druk 2x op toets OK om deze oproep te wissen
Gehele NummerMeldergeheugen wissen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. druk op toets MENU
3. selecteer met de toetsen
en de optie [ ALLES WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele NummerMeldergeheugen te wis-
sen
VoiceMail indicatie:
In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoon-
maatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het knipperen van
het symbool
en de melding [ VOICEMAIL ]. Zodra u dit bericht heeft
beluisterd, dooft dit symbool.
let op dat deze melding ook direct na het inzien van het Nummer-
Meldergeheugen dooft; deze functie is alleen beschikbaar op het FSK
systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij
6. gebruik toets
om de oude naam te wissen en voer via het
toetsenbord de nieuwe naam in
7. druk op toets OK
8. gebruik toets
om het oude nummer te wissen en voer via het
toetsenbord het nieuwe nummer in
9. druk op toets OK
Selectief geheugen wissen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste geheugen op
3. druk op toets MENU
4. selecteer met de toetsen
en de optie [ WISSEN ]
5. druk 2x op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele geheugen wissen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. druk op toets MENU
3. selecteer met de toetsen
en de optie [ ALLES WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele geheugen te wissen
DIRECT GEHEUGENS
Introductie:
Onder de nummertoetsen 1 en 2 kunt u direct-geheugens programmeren.
Deze nummers kunnen met een enkele handeling gekozen worden.
Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens op toets MENU en op toets OK
2. selecteer met de toetsen
en de optie [ DIR.GEHEUGEN ]
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen
en [ TOETS 1 ] of [ TOETS 2]
5. druk op toets OK
6. in het display verschijnt nu de tekst [ GEEN NUMMER ] of de naam
van een voorheen geprogrammeerd direct geheugen
7. druk achtereenvolgens op toets MENU en op toets OK
8. voer via het toetsenbord de naam in
9. druk op toets OK
10. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
11. druk op toets OK
Kiezen:
1. houd toets 1 of toets 2 ingedrukt; na ruim 2 seconden wordt volauto-
matisch het geprogrammeerde nummer gekozen
Wissen:
1. druk achtereenvolgens op toets MENU en op toets OK
2. selecteer met de toetsen
en de optie [ DIR.GEHEUGEN ]
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen
en [ TOETS 1 ] of [ TOETS 2]
5. druk achtereenvolgens op toets OK en MENU
6. selecteer met de toetsen
en de optie [ WISSEN ]
7. druk 2x op toets OK
LAATSTE NUMMER GEHEUGEN
Nummerherhaling:
1. druk op toets
, het laatste door u gekozen nummer verschijnt in
het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste nummer op
de handset heeft een geheugen voor de laatste 5 gekozen nummers
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer opnieuw te kiezen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
, het laatste door u gekozen nummer verschijnt in
het display
2. zoek met behulp van de toetsen en het gewenste geheugen op
3. druk achtereenvolgens op toets MENU en op toets OK
4. voer via het toetsenbord de naam in
5. druk op toets OK
Selectief laatste gekozen nummer wissen:
1. druk op toets
, het laatste door u gekozen nummer verschijnt in
het display
2. zoek met behulp van de toetsen en het gewenste geheugen op
3. druk op toets MENU
Hoornvolume:
1. druk tijdens het gesprek op de toetsen
of om het volume te
verhogen of te verlagen
Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets
om de microfoon uit te scha-
kelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet
meer horen
2. nogmaals kort toets indrukken om de microfoon weer in te schakelen
Handset zoeken:
1. druk achter op de basis op toets
gedurende 30 seconden klinkt uit de handset een signaal en licht
‘PAGING’ in het display van de handset op(s); druk op de telefoon-
uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen
Gesprekstimer:
1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in
het display weergegeven; 10 seconden nadat u de verbinding ver-
breekt, dooft deze uitlezing
Sneltoets bel-uit:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets # om de bel van de hand-
set uit te schakelen
2. nogmaals toets # ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te
schakelen
Handset uitschakelen:
1. druk ruim 3 seconden op de telefoon-uit toets om de handset uit te
schakelen
2. nogmaals ruim 3 seconden indrukken om de handset weer in te scha-
kelen
ook als u de handset terug in de basis of in de oplader plaatst,
wordt deze weer ingeschakeld
TELEFOONBOEKGEHEUGEN
Introductie:
De handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 50 te-
lefoonnummers van 24 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een
naam
van maximaal 12 karakters programmeren.
Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie
NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer
u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer
ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond. U
dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.
Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens op toets MENU en 2x op toets OK
2. voer via het toetsenbord de naam in
zie het ABC op de kiestoetsen
voor een spatie op toets 1 drukken
een foutieve invoer kunt u met toets
wissen
3. druk op toets OK
de melding [ DUBBELE INV ] verschijnt als deze naam reeds in het
telefoonboek voorkomt, gebruik een andere naam
4. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets wissen
een kiespauze kunt u toevoegen door toets # gedurende 2 secon-
den in te drukken
5. druk op toets OK
Kiezen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste geheugen op
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen
Wijzigen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste geheugen op
3. druk op toets MENU
4. selecteer met de toetsen
en de optie [ BEWERK GEGEV ]
5. druk op toets OK
Afmelden handsets:
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.
1. druk achtereenvolgens op de toetsen
MENU -
- OK - - - OK
2. voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw
eigen PIN-code en druk op toets OK
3. selecteer met de toetsen en de af te melden handset
4. druk op toets OK
5. de geselecteerde handset wordt nu afgemeld
Tips betreffende multihandset:
Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij alle PDX-82xx type
handsets op dezelfde wijze.
Intercomgesprekken zijn kosteloos.
Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan
klinkt er in de handsets een aankloptoon. Beëindig het interne
gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de
oproep. In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis heeft
aangemeld,
dan kunt u ook de buitenlijn met een van de andere
handsets aannemen.
Bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van alle
handsets over. De handset die als eerste de oproep aanneemt krijgt
verbinding met de buitenlijn.
INSTELLINGEN TELEFOON
Introductie:
1. u opent het menu door op toets MENU te drukken
2. gebruik de toetsen
en om door de menu-opties te bladeren
3. druk op de OK-toets om de gewenste optie te openen
4. met de toetsen
en maakt u dan een keuze of selecteert u ‘aan’ of
‘uit’
5. druk tot slot op de OK-toets om de instelling op te slaan.
Menustructuur:
De menustructuur van de PDX-82xx serie ziet er als volgt uit:
TELEFOONBOEK
PERS. INSTEL
HANDSETNAAM
MELODIE
BEL VOLUME
BELTONEN
TOETSTOON (TOON OPSLAAN)
TAAL
AUT. OPHANG
KLOK & ALARM
DATUM/TIJD
FORMAAT INST
TIJDSFORMAAT
DATUMFORMAAT
ALARM
ALARMMELODIE
GEAVANC. INST
VERANDER PIN
REGISTRERING
AFMELDEN
RESETTEN
FLASHDUUR
1E BELTOON
Handsetnaam:
Via de optie [ HANDSETNAAM ] kunt u uw handset een naam geven.
Gebruik toets
om de oude naam te wissen en voer via het toetsen-
bord de nieuwe naam in van maximaal 10 karakters.
Melodie:
Hier stelt u de diverse geluiden van de handset in:
* bij ‘Belvolume’ stelt u het volume van de bel in; u kunt kiezen uit 4
volume niveaus en bel-uit (let op: het display geeft ‘NIVA weer in
plaats van ‘NIVEAU’
Overig:
Het display blijft blanco:
- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de oplader om de
batterijen op te laden en laat de handset minimaal 15 uur onafgebroken
opladen. Let op dat als u de handset in de basis of oplader plaatst, het
tot enkele minuten kan duren alvorens het display oplicht.
De handset wil niet inschakelen:
- De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of oplader en
laad de batterijen gedurende 15 uren op.
- De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.
De batterijen raken te snel leeg:
- Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van de handset
en reinig deze desgewenst.
- De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
De handset heeft geen contact met de basis:
- U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
- De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit.
- De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw)
aan.
In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:
Neem de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en de
telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele
minuten weer aan.
U kunt ook contact opnemen met de Profoon servicedienst op telefoonnummer
+31 (0) 73 6411 355 of met de leverancier van deze telefoon.
SPECIFICATIES
Protocol: DECT / GAP, 4 handsets
NummerMelder: DTMF & FSK, automatische herkenning, 10 geheugens
FLASH : 110, 300 of 600mS, instelbaar
Telefoonboek: 50 geheugens
Voeding basis: via adapter (model: S0031V0600050)
in: 100-240VAC, 50-60Hz, 150mA
uit: 6VDC, 500mA,
Voeding handset: via 2 batterijen:
spanning: 2x 1,2V
capaciteit: 400mAh
materiaal: NiMH
formaat: AAA
Voeding oplader: via adapter (model: S0031V0600015)
in: 100-240VAC, 50-60Hz, 150mA
uit: 6VDC, 150mA
Bereik: 50m binnenshuis
300m buitenshuis
Gebruiksduur (bij volle batterijen):
stand-by: > 100 uur
gebruik: > 10 uur
Gebruiks temp.: 0°C tot 40°C
Opslag temp.: -20°C tot 60°C
Aansluitfactor: 37,5 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 1,5
volgens de oude meetmethode)
GARANTIE
Op de Profoon PDX-82xx serie DECT telefoons heeft u een garantie van 24
maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze
herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en
ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze
gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg
dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon op
telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.
DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende
en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of
toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten
ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij
onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het
apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van
dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere
verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
Voeding handset:
Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijindicatie
( ). Is het
batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen;
is het batterijsymbool leeg
(
), dan dienen de batterijen opgeladen te worden. Tijdens het laden knippert
het symbool totdat de batterijen volledig geladen zijn.
Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de
basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor het
oplaadbare batterijpakket.
Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen niet blootgesteld worden aan
vuur of extreme warmte.
Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of zagen. De inhoud is
chemisch en giftig.
Hoortoestellen:
Dragers van oudere generatie (analoge) hoortoestellen moeten bij gebruik van
DECT telefoons nog steeds rekening houden met een mogelijke onaangename
bromtoon.
Afluisteren:
Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men
zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare
apparatuur voor nodig.
Medische apparatuur:
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische
apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de
onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een
DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de
stand-by mode staat.
Milieu:
De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren
echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt
kan worden.
Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen
voor een milieuvriendelijke verwerking.
Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk
depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde
batterij inzamelpunten. Gooi batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.
Onderhoud:
Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische
reinigingsmiddelen.
Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te
worden.
MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Problemen met inkomende oproepen:
Inkomende oproepen worden niet gemeld:
- Het belsignaal staat uitgeschakeld; schakel deze in.
U bent continu in gesprek:
- Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn naast de telefoon
ligt.
- Controleer of een 2e handset die op de basis is aangemeld, de lijn heeft
belegd.
- Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op
deze wijze of de storing in uw telefoon of in uw aansluiting of bij uw
telefoonmaatschappij ligt.
Problemen tijdens telefoneren:
Beeptonen tijdens intercomgesprek:
- U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig het
intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de
telefoonoproep.
Ruis en andere bijgeluiden:
- U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
- In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend
inwerken op de radiogolven van uw DECT telefoon; probeer een andere
locatie.
Problemen met NummerWeergave:
U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display van uw
handset.
- Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt.
- Controleer of uw telefoon via een huistelefoon-centrale is aangesloten.
Sommige huiscentrale’s sturen de NummerWeergave signalen niet door.
U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon.
- De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer hiervoor bij uw
telefoonmaatschappij.
- De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw handset
geprogrammeerd; programmeer deze.
- De naam is wel in het telefoonboekgeheugen geprogrammeerd maar het
bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder kengetal;
programmeer het nummer inclusief kengetal.
Werking:
Op het ingestelde tijdstip klinkt het alarmsignaal gedurende 60 seconden
of druk op een willekeurige toets om het alarmsignaal voortijdig te stoppen.
Naar gelang de instelling klinkt het alarm eenmalig of dagelijks.
Verander PIN:
Hier kunt u de PIN-code wijzigen die u nodig heeft bij het aan- en afmel-
den van (nieuwe) handsets. De fabrieks PIN-code is 0000.
Zie het volgende hoofdstuk ‘RESETTEN’ in het geval u de nieuwe
PIN-code kwijt of vergeten bent.
Resetten (terug naar de Fabrieksinstellingen):
Via de optie [ RESETTEN ] kunt u de instellingen terug zetten zoals ze
waren toen de telefoon de fabriek verliet:
Belmelodie: 1 toetstoontjes: aan
Belvolume: 3 PIN-code: 0000
Handsetvolume: 2
Flashduur:
Een flashpuls is een hele korte onderbreking van de telefoonverbinding. De
verbreeksduur van de FLASH-puls kunt u hier instellen op KORT (110mS),
MIDDEL (300mS) of LANG (600mS). 110mS (instelling KORT) is de ge-
standaardiseerde verbreeksduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld.
Negeren 1e belsignaal:
Bij het FSK systeem klinkt eerst een korte beltoon alvorens het normale
belsignaal klinkt. Deze korte beltoon kan door de telefoon worden
genegeerd:
Open optie [ 1E BELTOON] en gebruik de toetsen
of om het eerste
belsignaal wel (optie AAN) of niet (optie UIT) te laten klinken.
TIPS EN WAARSCHUWINGEN
Algemeen:
Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de
voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander
type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd ra
ken en
voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit demon
teren; dit
dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.
Installatie:
Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de Basis aansluiten of
losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit
de telefoonwandcontactdoos is genomen.
Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn
losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.
Lichtnetuitval:
Deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het
lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een
draadgebonden telefoon achter de hand te houden.
Plaatsing:
Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde opper
vlakken
plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achter
laten.
Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere
elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladings-
lampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze
telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de
uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de
telefoon.
Bereik:
Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter
in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik
van de basis dan gaat het antenne symbool (
) knipperen en verschijnt de tekst
[ ZOEKEN... ] in het display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt
u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het
stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal
het display [ ZOEKEN... ] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen.
Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset
het contact met de basis hersteld.
* bij ‘Beltonen’ stelt u het ritme van de bel in; u heeft de keuze uit 10
verschillende belritme’s
* bij ‘Toon opslaan’ schakelt u de toetstoon (de toon die klinkt bij het
indrukken van een toets) in of uit
Taal:
Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse instructies op het dis-
play weergegeven worden.
Instructies om terug te keren naar een voor u leesbare taal in het geval
u per ongeluk een vreemde taal heeft ingesteld:
1. 2x op telefoon-uit toets drukken
2. 1x toets MENU drukken
3. 1x toets
drukken
4. 1x toets OK drukken
5. 2x toets
drukken
6. 1x toets OK drukken
7. met
en de gewenste taal selecteren
8. 1x toets OK drukken
Automatisch verbreken: (AUT. OPHANG)
Zodra u de handset terug in de basis of in de houder/oplader plaatst
wordt de telefoonverbinding automatisch verbroken. Indien u dit wenst
kunt u deze functie uitschakelen zodat de verbinding alleen verbroken
wordt door op de telefoon-uit toets te drukken:
selecteer:
AAN: de verbinding wordt verbroken zodra u de handset in de basis of
oplader plaatst
UIT: de verbinding wordt NIET verbroken bij het terugplaatsen van de
handset in de basis of oplader
ATTENTIE: Let op dat u deze functie niet per abuis instelt of vergeet
dat de verbinding nog open staat nadat u de handset in de basis of
in de oplader heeft geplaatst. Druk bij twijfel altijd op de telefoon-uit
toets om de telefoonverbinding te beëindigen.
Een openstaande telefoonverbinding is in het display van de handset
zichtbaar door het doorlopen van de gesprekstimer.
Datum en tijd:
In rust kan het display van de handset de tijd weergeven en bij Nummer-
Weergave wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd. Deze
tijd en datum dient u eenmaal in de handset te programmeren.
Let op: bent u aangesloten op een centrale die NummerWeergave met
FSK signalen doorgeeft, dan krijgt u de tijd en de datum van deze cen-
trale. In dat geval gewoon even wachten totdat u opgebeld wordt.
1. Ga naar optie [ TIJDSFORMAAT ] en geef hier het gewenste tijdfor-
maat in (24-uurs klok of 12-uurs klok); druk op toets OK
2. Ga naar optie [ DATUMFORMAAT ] en geef hier het gewenste datum-
formaat in (Dag-Maand of Maand-Dag); druk op toets OK
3. Ga naar optie [ DATUM/TIJD ] en voer hier de actuele datum in
4. druk op toets OK en voer de actuele tijd in; druk op toets OK
Weergave van tijd of handsetnaam:
Houd toets
gedurende ruim 2 seconden ingedrukt om te wisselen
tussen weergave van de handsetnaam of weergave van de tijd en
datum.
Alarm (wek) functie:
Op een vooraf ingesteld tijdstip kan de handset eenmalig of dagelijks
een alarm(wek)toon laten klinken. De alarmtoon is daarbij instelbaar.
Via de optie [ ALARM ] kunt u eerst instellen of deze eenmalig of
dagelijks moet klinken en nadat u op de OK-toets heeft gedrukt kunt
u de alarmtijd instellen. (bij een 12-uur klok met de toetsen
of de
toevoeging AM of PM selecteren).
Bij de optie [ ALARMMELODIE ] kunt u de (wek)melodie instellen.
Indicatie ‘alarm ingeschakeld’:
Bij een ingeschakeld alarm-functie licht in het display het symbool
op.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals
omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC
.
De verklaring van conformiteit is
beschikbaar op de website
WWW.PROFOON.COM
DISPLAYSYMBOLEN
de batterij is vol
de batterij is bijna leeg
u voert een telefoongesprek
u heeft een VoiceMail
bericht ontvangen (alleen
beschikbaar op
het FSK netwerk)
u heeft nieuwe oproepen in
het nummermeldergeheugen
(licht ook op tijdens het
raadplegen van dit geheugen)
licht op tijdens het
programmeren in en het
kiezen uit het telefoonboek-
geheugen
licht op als de wekkerfunctie
is ingesteld
de luidsprekerfunctie is
ingeschakeld
de bel is uitgeschakeld
licht continu op: handset is in
bereik van de basis
knippert: handset is buiten
bereik van de basis
1 2 3 4 5
Service Help
+31 (0) 73 6411 355
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
ver 1.1
licht op als u met toets
OK een instructie of een
insteling kunt bevestigen
licht op als u met de
toetsen
en meer
nummers of functies in
het display kunt laten
verschijnen
licht op als u met toets
een stap terug kunt gaan
in de menustructuur en als
u een foutieve invoer kunt
wissen

Vraag over de Profoon PDX-8220?

Wanneer u een vraag heeft over de "Profoon PDX-8220" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Prestatie
Soort DECT-telefoon
Intercom yes
Antwoordapparaat no
Overige specificaties
Handset 1
VoIP protocollen   no
Ondersteunde netwerkprotocollen   no
Aantal USB 2.0-poorten   0
Ingebouwde camera no
Mac-compatibiliteit   -
Internetverbinding noodzakelijk no
USB no
Power over Ethernet (PoE)   no
Telefoonfuncties
Luidspreker   yes
Aantal handsets mogelijk -
SMS no
Polyfone beltonen   no
Trilalarm no
Capaciteit telefoonboek - entries
Oproep-management
Nummerherkenning no
Conferentiegesprek mogelijk yes
Expliciete bel-transfer yes
Beeldscherm
Ingebouwd display yes
Beeldscherm, aantal kleuren Monochroom
Touchscreen no
Poorten & interfaces
Plug and play   yes
Draadloze verbindingen yes
Design
Montagewijze Bureau
Kleur van het product Zilver
Energie
Stroomvoorziening via USB no
Certificaten
Energy Star-certificaat -
- no
Inhoud van de verpakking
Gebruikershandleiding yes