Sagem Axium HD-D56B handleiding

Bekijk hier de Sagem Axium HD-D56B handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Televisie handleiding is geheel gratis.

Merk
Sagem
Model
Axium HD-D56B
Product
Televisie
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
NEDERLANDS
2
1. Voorzorgsmaatregelen
1.1. Veiligheid
Voor uw veiligheid en voor een langere levensduur van uw toestel raden wij u aan om alle waarschuwingen,
voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadviezen uit deze handleiding op te volgen.
Definities
Waarschuwing voor de veiligheid van de gebruiker en van het toestel.
Waarschuwing voor het risico op elektrische schokken.
Waarschuwing voor warme onderdelen.
Waarschuwing voor het risico dat de lamp kan exploderen.
Veiligheidsregels
Dit Home Cinema Scherm SAGEM AXIUM™ is een klasse I toestel; dat betekent dat het
toestel verplicht aangesloten moet worden op een geaard stopcontact.
Uw Home Cinema Scherm SAGEM AXIUM™ is ontworpen om te functioneren :
op een netspanning van 220 - 240 V~, 50 Hz, wisselstroom.
bij een temperatuur tussen +5 °C en +35 °C.
in ruimtes met een luchtvochtigheid van maximaal 85%.
(Voor meer details, zie hoofdstuk 15, 16, 17 naar gelang model).
Opmerking: Alvorens het beeldscherm van uw Home Cinema SAGEM AXIUM™ in te scha-
kelen, dient u hem gedurende 4 uur in het vertrek te laten staan waar het gebruikt zal worden,
indien het uit een vochtige of koude plaats komt.
Om alle risico's van oververhitting of electrocutie te voorkomen moet u:
directe blootstelling aan rechtstreeks zonlicht vermijden en geen onbeschermde vlam
(bijvoorbeeld van een kaars ) of andere warmtebronnen op het toestel plaatsen.
het toestel niet blootstellen aan regen of water.
geen voorwerpen op het toestel plaatsen, die gevuld zijn met water, zoals bijvoorbeeld een vaas.
het toestel niet plaatsen in een zeer stoffige ruimte.
schokken en trillingen vermijden.
We raden u aan het toestel los te koppelen van stroom en kabel/antenne:
bij onweer.
als het toestel lange tijd niet wordt gebruikt.
als het niet normaal functioneert (zie paragraaf "Problemen en oplossingen").
(zie hoofdstuk 13).
Alvorens een audio-video/ informatica bron (DVD speler, PC, ... ), aan te sluiten of te wijzigen
de stekker van ieder apparaat uit het stopcontact halen.
Zorg ervoor dat de ventilatie van het toestel niet belemmerd wordt doordat de ventilatieroosters
afgesloten worden door kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
Om elektrische schokken te voorkomen moet u geen voorwerpen als naalden, munten e.d.
door de ventilatieroosters steken.
Laat voor een goede ventilatie minstens 10 cm rondom het toestel vrij.
INHOUDSOPGAVE
1. Voorzorgsmaatregelen 2
1.1. Veiligheid 2
1.2. Onderhoud 3
2. Ingebruikname 4
2.1. Montage en aansluiting van luidsprekers 4
2.2. De antenne aansluiten 4
2.3. De stroom aansluiten 4
2.4. Aanzetten 4
2.5. Uw Home Cinema scherm SAGEM AXIUM™ uitzetten 5
3. Versnelde installatie 5
4. Beschrijving van de toetsen en lampjes 6
4.1. Toetsen aan de rechter zijkant 6
4.2. Lampjes aan de voorkant en signaal afstandsbediening 6
5. Afstandsbediening 7
6. Persoonlijke instellingen 8
6.1. De pincode wijzigen 8
6.2. Terug naar de fabrieksinstellingen 8
6.3. Kanalen zoeken 8
6.4. De MENUtaal kiezen 10
6.5. Instelling van de spaarstand 10
6.6. Instelling van de SPDIF uitgang 11
6.7. Instelling van de hoofdtelefoon uitgang 11
6.8. Instelling van de luidsprekers 11
6.9. Instelling van de HiFi uitgang 12
6.10. Instelling standby mode 12
7. Aansluiting randapparatuur en configuraties 13
7.1. Adviezen voor het aansluiten 13
7.2. Instellen van de bronnen 14
7.3. Instellen van een aangesloten computer 15
8. Dagelijks gebruik 15
8.1. Beeldinstelling 15
8.2. Geluidsinstelling 16
8.3. Standby-klok 17
8.4. Bronkeuze 17
8.5. Formaatkeuze 17
8.6. Zenderinformatie 18
8.7. Instellen “Beeld in Beeld” en “Beeld en Beeld” 18
8.8. Zenders kiezen 18
8.9. Beeld bevriezen 19
9. Teletekst 19
10. EPG NexTView (uitsluitend AXIUM HD-D45) 20
10.1. Installatie 20
10.2. Navigatie 21
11. Compatibiliteit met Hoge-definitie Televisie 21
12. De DHCP 21
13. Problemen en Oplossingen 22
14. DE LAMP VERVANGEN 23
15. Technische gegevens het model AXIUM HD-D45 24
15.1. Overzicht van het model AXIUM HD-D45 25
15.2. Montage en aansluiting van de geluidsboxen van het model AXIUM HD-D45 26
16. Technische gegevens het model AXIUM HD-D45S 27
16.1. Overzicht van het model AXIUM HD-D45S 28
16.2. Montage en aansluiting (niet geleverd) van uw eigen luidsprekers 28
17. Technische gegevens het model AXIUM HD-D56B 29
17.1. Overzicht van het model AXIUM HD-D56B 30
17.2. Montage en aansluiting (niet geleverd) van uw eigen luidsprekers 30
18. Index 31
1
Hollandais LU 45 A5.qxd 25/04/2005 11:42 Page 1

Vraag over de Sagem Axium HD-D56B?

Wanneer u een vraag heeft over de "Sagem Axium HD-D56B" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Gerelateerde producten: