Samsung E2222 handleiding

Samsung E2222

Bekijk hier de Samsung E2222 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Smartphone handleiding is geheel gratis.

Merk
Samsung
Model
E2222
Product
Smartphone
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.samsung.com/
Sym-
bool
Beschrijving
Signaalsterkte
1
Verbinding met
GPRS-netwerk
Verbinding met
EDGE-netwerk
Gesprek gaande
Functie voor
SOS-berichten
geactiveerd
Surfen op internet
Verbinding maken
met beveiligde
webpagina
Roaming (buiten
het normale
servicegebied)
Oproep
doorschakelen
geactiveerd
Bluetooth
ingeschakeld
Alarm geactiveerd
Geheugenkaart
geplaatst
Sym-
bool
Beschrijving
FM-radio aan
FM-radio
gepauzeerd
Muziek wordt
afgespeeld
Nieuw SMS-bericht
Nieuw
MMS-bericht
Nieuw
e-mailbericht
Nieuw
voicemailbericht
Normaal proel
geactiveerd
Stil proel
geactiveerd
Batterijlading
Huidige tijd
1. Dit symbool kan verschillen
afhankelijk van de gebruikte
SIM-kaartinstelling.
Symbolen
Printed in Korea
GH68-34263L
Dutch. 09/2011. Rev. 1.0
GT-E2222
Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing
Uw telefoon kan afwijken van de beschrijvingen in deze
gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde
software of uw serviceprovider.
Diensten van derden kunnen op elk moment worden
beëindigd of onderbroken, en Samsung verklaart of
garandeert niet dat inhoud of een dienst gedurende
een bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
Dit product bevat bepaalde gratis/opensourcesoftware.
De exacte voorwaarden voor licenties, vrijwaringen,
bevestigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar op de
website van Samsung opensource.samsung.com.
Veiligheidsvoorschriften
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.
Onderdelen van de telefoon
2
1
6
3
4
8
5
7
1
Functietoetsen
5
4-weg navigatietoets
2
Beltoets
6
Aan/uit-/Einde-toets
3
SIM-selectietoets
7
Berichttoets
4
Bevestigingstoets
8
QWERTY-toetsenbord
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel
tijdens het besturen van een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste
prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit
wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen
altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:
Gebruik een handsfree apparaat.
Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals
snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u
sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze
apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht
houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed
uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden
bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke
weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk
verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een
notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid
van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek
wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer
gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch
iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer,
controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor
uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt
weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor
uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal
alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere
noodsituaties.
Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken,
brand of explosies
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of
losse elektrische aansluitingen
Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de
oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het
toestel niet met natte handen aan
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
plotselinge schokken
Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
door de fabrikant
Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui
Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een
elektrische schok wordt verhoogd.
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion)
niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter
om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en geef deze volgens
de voorschriften af
Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn
goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele
batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel
veroorzaken.
Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke
voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten,
zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen
als ze te heet worden.
U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet
bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting
te voorkomen.
Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade
Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg
lage temperaturen.
Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen
de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen
afnemen.
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen.
Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van
uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen
veroorzaken.
Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel in
een gesloten ruimte
Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in
bepaalde omgevingen beperkt.
Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio
frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische
apparaten.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker
Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een
pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en
de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker
zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.
Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van
medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio
frequency)
Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is
tegen RF-signalen (radio frequency).
Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met
de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om
te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats
van het verwijderen van de batterij.
Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen
met potentieel explosiegevaar.
Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen
of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal
in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van
het toestel.
Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel
kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van
het vliegtuig.
Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden
gestoord door de radiofrequentie van het toestel
Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op
met de fabrikant.
Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een
verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in
gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal
niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig
ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een
klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto
waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een
hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.
Het mobiele toestel goed onderhouden
en gebruiken
Houd het toestel droog
Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het
toestel of elektronische circuits beschadigen.
Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan
te zetten. Droog het toestel met een doek en breng het naar een
servicecenter.
Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de
waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel
kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar het toestel niet in stofge of vuile omgevingen
Door stof kan het toestel beschadigd raken.
Leg het toestel niet op hellende vlakken
Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.
Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20 °C en 50 °C
Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten
voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80 °C kan oplopen.
Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot
(bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals
munten, sleutels en halsbanden
Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen
objecten, kan brand ontstaan.
Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden
Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen
bij blootstelling aan magnetische velden.
Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards,
telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken
door magnetische velden.
Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische
sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan
magnetische velden.
Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten
De batterij kan lekken.
Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.
Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
schokken
Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken
of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Gebruik de itser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren
Het gebruik van de itser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of
schade aan de ogen veroorzaken.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen,
aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd
en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de
oplader niet gebruikt.
Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
opladers, accessoires en onderdelen
Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur
van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de
veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of
onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.
Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij
Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij
het op de juiste wijze gebruiken.
Als u wilt spreken via het toestel:
Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
Spreek rechtstreeks in de microfoon.
Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de
antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder
worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
Interne antenne
Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik
speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals
standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.
Bescherm uw gehoor
Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan
leiden tot gehoorbeschadiging.
Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan
de aandacht aeiden en een ongeval veroorzaken.
Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de
oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen
het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw
gesprek of muziek te kunnen horen.
Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of
wanneer u zich verplaatst
Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen
te vermijden.
Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar
de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze
apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel
ontvouwen.
Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door
gekwaliceerd personeel
Als u het toestel laat repareren door niet-gekwaliceerd personeel kan
het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet
meer geldig.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of
het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of
schade aan de kaart of het toestel.
Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en
elektrische storing van andere apparaten.
Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers
of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten
schoon met een zachte doek.
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat
bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen.
Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet
u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen
nemen met nooddiensten.
Maak een back-up van belangrijke gegevens
Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt
opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de
eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met
de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van
auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.
Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel
Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.
Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan
en probeer het niet te repareren
Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie
van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung
Servicecenter voor service.
Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren
omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen
vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch
bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last
krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u
het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.
Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje
of een doek schoon.
Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht.
Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.
Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het
bedoeld is
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het
openbaar gebruikt
Laat het toestel niet gebruiken door kinderen
Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen
omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade
kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot
hoge kosten kunnen leiden.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur
naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
Informatie over het SAR-certicaat
(Specic Absorption Rate)
Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld
voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door
radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden
de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor
blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specic Absorption
Rate), van 2,0 W/kg.
Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor
dit model 0,611 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR
waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen
dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt
gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde
basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te
gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft
aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar
de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de
gerelateerde EU-standaarden.
Correcte verwijdering van dit product
(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese
landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het
informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel)
niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen
worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade
aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere
soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat
het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel
waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze
wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk
kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier
en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen.
Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander
bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte batterij
uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s
en batterijen)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of
verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het
einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag
worden weggegooid.
De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-,
cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus
in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de
juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor
de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de
natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van
materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden
van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis
inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
www.samsung.com
De SIM-kaart en batterij plaatsen
1. Verwijder de klep aan de achterkant van de
telefoon en plaats de SIM-kaart.
Achterklep
SIM-kaart 2
SIM-kaart 1
2. Installeer de batterij en plaats de klep terug.
Batterij

Vraag over de Samsung E2222?

Wanneer u een vraag heeft over de "Samsung E2222" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten: